Polovica mladých z detských domovov má problém udržať si prácu, podľa prieskumu je toto hlavnou príčinou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Mladí ľudia, ktorí vyrastali v detských domovoch, čelia mnohým výzvam pri hľadaní a udržaní si zamestnania. Podľa občianskeho združenia PRO VIDA, ktoré uskutočnilo online prieskum v rámci programu BUDDY, viac než polovica z nich je bez práce alebo pracuje iba príležitostne. Tento problém je často zapríčinený nízkym sebavedomím a rozdielnymi podmienkami pre vzdelávanie.

V detských domovoch aktuálne vyrastá takmer 3 500 detí, ktoré sa po dovŕšení dospelosti musia rozhodnúť, akým smerom sa vyberú. Štatistiky doposiaľ neboli týmto mladistvým priaznivo naklonené, odchovanci Centier pre deti a rodiny (nový názov pre detský domov) sa po odchode zo zariadenia často ocitajú na pokraji chudoby. Lepší štart do dospelého života im komplikujú rozdielne podmienky pre vzdelávanie, ale aj nízke sebavedomie. „Dobrá správa je, že môžeme tento trend pozitívne ovplyvniť dlhodobou individuálnou podporou detí pri príprave na osamostatnenie a aj po dovŕšení dospelosti,“ hovorí Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička a odborná garantka programu BUDDY, ktorý prostredníctvom dospelých dobrovoľníkov pomáha deťom z detských domovov vytvárať si pevné citové väzby a osvojiť zručnosti, nevyhnutné pre uplatnenie sa v budúcnosti.

Vzdelanie a pracovné vyhliadky

Podľa portálu platy.sk, najčastejšie povolania, ktoré si vyberajú mladí dospelí vyrastajúci v ústavnej starostlivosti, sú kvetinár, kaderníčka, kuchár, cukrár, upratovačka alebo čašník. Tieto povolania im zabezpečujú priemerný mesačný príjem len 800 eur v hrubom. Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2023 je však viac než polovica týchto mladých bez práce alebo pracuje príležitostne.

Zuzana Zimová preto zdôrazňuje dôležitosť dlhodobej individuálnej podpory detí pri príprave na osamostatnenie. Nízke sebavedomie, ktoré je často výsledkom traumatických zážitkov a nepochopenia zo strany školského systému, vedie totiž k tomu, že si deti vyberajú menej náročné študijné odbory.

Vysoká škola ako nedosiahnuteľný cieľ

Vysoká škola je pre mnohých mladých z detských domovov nepredstaviteľná. Počty vysokoškolákov z Centier pre deti a rodiny (CDR) sú dlhodobo nízke – len jedno percento z nich pokračuje v štúdiu na vysokej škole. V školskom roku 2023/2024 si prihlášku na vysokú školu podalo len deväť zverencov týchto zariadení. V online prieskume programu BUDDY z apríla 2024 zapojené Centrá pre deti a rodiny uviedli, že deti štandardne ukončujú svoje vzdelávanie strednou alebo odbornou školou s výučným listom a s maturitou, no veľká časť mladých dospelých vstupuje do dospelosti iba so základným vzdelaním, v prípade niektorých zariadení je to dokonca až 80 %.

Vysoká škola svojim absolventom neposkytuje iba vzdelanie, dáva tiež príležitosti na rozvoj, socializáciu, podporuje schopnosti logicky myslieť. Štúdium vás pripraví na riešenie rôznych situácií, v ktorých sa ocitnete v rámci budúceho pracovného života,“ tvrdí influencer Peter Jozefík, ktorý sa do detského domova dostal ako 12-ročný. V súčasnosti pôsobí v zdravotníckej sfére a k úspechu mu pomohlo aj kvalitné vzdelanie.

Aj v mojom okolí mnoho mladých ľudí nedokončilo ani strednú školu. Pri vzdelávaní je dôležité vytvoriť stabilné prostredie, aby sa dieťa mohlo pokojne učiť a sústrediť sa. Pre niekoho banalita, pre tisíce detí na Slovensku nedosiahnuteľná méta,“ opisuje situácie z vlastnej skúsenosti Peter Jozefík a pokračuje: „Jednou z hlavných príčin bola absencia podpory, mentoringu od inej dospelej osoby, ktorá by dieťa dokázala správne motivovať. Nízke sebavedomie, sociálna izolácia či predsudky spoločnosti, to všetko má na vzdelávanie rozhodujúci vplyv.“

Program BUDDY  pomohol už stovkám mladých ľudí

Od roku 2016 pomohol program BUDDY vyše 200 deťom a ročne podporuje približne 30 mladých dospelých vo veku od 18 do 22 rokov. V porovnaní s údajmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je miera nezamestnanosti absolventov programu BUDDY výrazne nižšia – len 10 % v porovnaní s 30 % medzi mladými z CDR.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať