Populačný ročník ľudí, ktorí sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole, v posledných 15 rokoch výrazne klesol

Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel

V uplynulých 15 rokoch výrazne poklesol populačný ročník, ktorý sa môže uchádzať o vysokoškolské štúdium. Ide o populáciu devätnásťročných ľudí. Pokles bol zaznamenaný o 43,2 percenta, a to z viac ako 96-tisíc v roku 1996 na takmer 55-tisíc v roku 2020.

Vyplýva to z tematickej správy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) obsahujúcej prehľady vývoja počtu študentov, absolventov a učiteľov vysokého školstva v SR doplnené o vývoj demografie devätnásťročných občanov za obdobie od Nežnej revolúcie. Informoval o tom predseda výkonnej rady agentúry Robert Redhammer.

Výpadok na pracovnom trhu

Správa potvrdila, že demografické zmeny na Slovensku majú významný dopad na celkové počty študentov aj absolventov.

„Osobne ma znepokojuje pokles počtu mladých ľudí v populácii. Je tak výrazný, že výpadok na pracovnom trhu bude dlhé roky spôsobovať vážne problémy v spoločenskom a hospodárskom živote Slovenska,“ podotkol Redhammer.

Podľa neho bude Slovensko musieť vynakladať neporovnateľne viac financií a venovať výrazne viac pozornosti výchove a uplatneniu sa mladých ľudí v praktickom živote na Slovensku.

Vo vývoji celkového počtu študentov môžno z prehľadov odpozorovať dve základné etapy. Prvou je nárast celkového počtu študentov zo 64 442 v roku 1989 na takmer štvornásobok v roku 2006, keď ich študovalo 230 519.

Celkový pokles slovenskej populácie

Ako vysvetlila SAAVŠ, vysoký nárast študentov bol dôsledkom najmä politického zadania zvýšiť vzdelanosť populácie meranej podielom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v populačnom ročníku a tiež veľkým počtom pracujúcich záujemcov o vysokoškolské vzdelanie, ktorí ho z rôznych dôvodov neabsolvovali ihneď po maturite.

Druhú etapu sprevádza klesajúci trend počtu študentov na približne polovicu maxima, to na 137 321 v roku 2020. Práve to súvisí najmä s celkovým demografickým poklesom slovenskej populácie.

SAAVŠ vo svojej správe venuje pozornosť aj vývoju počtu absolventov, keďže často sa v rôznych štatistikách uvádzajú iba celkové počty absolventov vysokých škôl bez rozlíšenia stupňa vysokoškolského vzdelávania.

To však podľa agentúry vytvára zdanlivý dojem dvojnásobného počtu ľudí vstupujúcich na trh práce s vysokoškolským vzdelaním. V správe preto presne rozlišuje, ktorý stupeň štúdia absolventi ukončili.

Napĺňanie cieľov politiky štátu

Za dôležitý fakt považuje, že za uplynulých 30 rokov sa podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí v populačných ročníkoch okolo 30 rokov zvýšil dvojnásobne na takmer 40 percent. Vníma to ako svedectvo o napĺňaní cieľov politiky štátu z konca deväťdesiatych rokov zo strany vysokých škôl.

Prehľady zostavené z verejne dostupných údajov názorne poukazujú na zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale aj na demografický prepad populácie, jej dôsledkov a súvislostí za posledné tri desaťročia.

Všetky spracované údaje čerpala SAAVŠ z verejne dostupných zdrojov, napríklad od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centra vedecko-technických informácií SR, bývalého Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), tiež zo Štatistického úradu SR, Eurostatu, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), organizácií INEKO či SGI.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Robert Redhammer
Firmy a inštitúcie SAAVŠ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy