Poslanci odobrili dohovor o uznávaní kvalifikácií pri vysokoškolskom vzdelávaní, týka sa aj utečencov

Foto: ilustračné, GettyImages

Národná rada SR vyslovila súhlas s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. Za uznesenie, ktorým poslanci dohovor schválili, hlasovalo 120 poslancov zo 131 prítomných.

Cieľom dohovoru je zvýšiť celosvetovú mobilitu študentov a absolventov, zabezpečiť uznávanie kvalifikácií podľa spravodlivých kritérií a zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania vrátane podpory mobility medzi regiónmi sveta. Snahou je, aby súčasné existujúce regionálne dohovory zostali v platnosti aj naďalej.

Navrhovaný dohovor predstavuje prvý rámec uznávania na globálnej úrovni, ktorý definuje zásady uznávania pre orgány uznávania a práva jednotlivcov uchádzajúcich sa o uznanie svojej vysokoškolskej kvalifikácie alebo kvalifikácie, ktorá umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu v inom štáte.

Pozornosť venuje aj netradičným formám vzdelávania za podmienky, že dosahujú úroveň kvality formálneho vzdelávania, spoločným študijným programom „joint degrees“ a taktiež uznávaniu kvalifikácií vysídlených osôb a utečencov, ktorí z dôvodov súvisiacich s vysídlením nemôžu zdokladovať svoje predchádzajúce vzdelanie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie