Prešovský kraj uzavrel spoluprácu s ústredím práce v oblasti školstva (foto)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: FB, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozbehol v oblasti školstva spoluprácu s ústredím práce. Spoločným cieľom je zlepšenie stredného odborného vzdelávania v kraji vzhľadom na potreby trhu práce.

Analýzy učebných a študijných odborov

Vzájomná spolupráca má okrem iného priniesť analýzy učebných a študijných odborov, realizáciu kariérových workshopov aj súčinnosť priamo vo výučbe.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, spoluprácu obe strany deklarovali podpisom memoranda, ktoré má napomôcť napĺňať hlavné ciele národného projektu zameraného na zlepšenie stredného odborného školstva v PSK a zefektívniť procesy pri realizácii aktivít v strednom odbornom vzdelávaní.

Skvalitnenie prípravy žiakov

Ide o aktivity zamerané na skvalitnenie prípravy žiakov pre aktuálne potreby a požiadavky trhu práce.

Nosnými oblasťami spolupráce je konkrétne spracovanie analýz učebných a študijných odborov vo vzťahu k nezamestnanosti absolventov a trhu práce, ale aj pripomienkovanie týchto analýz, výstupov či materiálov v oblasti expertízy Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Obe strany budú tiež participovať na nastavení zmien v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Úvod do sveta práce

Súčinnosť kraja a ÚPSVaR má byť nasmerovaná aj do oblasti realizácie workshopov v téme kariérového sprevádzania žiakov a pri vyučovaní predmetu Úvod do sveta práce.

„Tu sa predpokladá ich kooperácia pri tvorbe učebnej osnovy a inovatívnych učebných materiálov,“ doplnila hovorkyňa. Dodala, že súčasťou spolupráce je aj priama účasť odborníkov z praxe na vyučovacích hodinách.

Prešovský samosprávny kraj vstúpil v rámci iniciatívy Catching up-Regions do národného projektu na zlepšenie stredného odborného školstva v kraji len nedávno. Je rozdelený do troch fáz a realizovať sa bude v priebehu 48 mesiacov na desiatich vybraných školách PSK.

Jeho rozpočet je viac ako 6,5 milióna eur a cieľom je zlepšenie marketingu a manažmentu na školách, spolupráce so zamestnávateľmi a obsahov vzdelávania.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Daša Jeleňová
Firmy a inštitúcie PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)ÚPSVaR Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny