Školstvu vyčlenia z rozpočtu vyše štyri miliardy eur. Prilepší si aj oblasť vedy, výskumu a športu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by malo v roku 2022 ísť viac ako štyri miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý zverejnila Hospodárska a sociálna rada SR na svojom webe.

Výdavky na danú oblasť podľa návrhu medziročne rastú o 459 miliónov eur. Rozpočet má odzrkadľovať zvýšenie výdavkov z dôvodu Plánu obnovy a odolnosti, pokračovania projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Regionálne školy dostanú 2,57 miliárd eur

Na regionálne školstvo by sa malo vyčleniť v roku 2022 viac ako 2,57 miliardy eur. Výdavky medziročne narástli o 343 miliónov eur pre rozpočtovanie finančných prostriedkov na rozvoj regionálneho školstva z plánu obnovy.

Na osobné výdavky pre zamestnancov regionálneho školstva by aj v roku 2022 malo ísť zhruba 1,76 miliardy eur. Z toho pre 83 731 zamestnancov by boli zahrnuté mzdy na úrovni 1,31 miliardy eur.

Návrh rozpočtu osobných výdavkov vychádza pritom z úrovne schváleného rozpočtu na rok 2021 a je zvýšený o 4,29 milióna eur, z toho mzdy v sume 3,18 milióna eur na uskutočnenie plánu obnovy.

Nezabudlo sa ani na vysoké školy

Vysoké školy by mohli v budúcom roku dostať zhruba 924 miliónov eur. Do vyčlenenej sumy sú zapracované aj výdavky na „tehotenské štipendiá“ vo výške 1,2 milióna eur, finančné prostriedky z plánu obnovy v sume 30,7 milióna eur aj vládne štipendiá ako podpora bieloruskej občianskej spoločnosti v sume 90,4-tisíca eur či štipendium Martina Filka v hodnote 200-tisíc eur.

Na osobné výdavky zamestnancov verejných škôl by malo ísť 474 miliónov eur, z toho na mzdy 354 miliónov eur s priemerným mzdovým výdavkom 1 562,71 eur.

Prilepší si aj oblasť vedy, techniky a športu

Oblasť vedy a techniky by mala v roku 2022 získať takmer 478 miliónov eur. Zapracované sú v nej aj zvýšené výdavky na členské príspevky do medzinárodných organizácií o 6,81 milióna eur a aj kreovanie Vesmírnej kancelárie v sume 316-tisíc eur.

Šport si budúci rok prilepší o približne 121 miliónov eur. Časť sumy pôjde na rekonštrukcie futbalových štadiónov či dobudovanie športovej infraštruktúry národného významu.

Podľa Ministerstva financií SR sú verejné zdroje, ktoré Slovensko vynakladá na vzdelávanie, vedu a šport, v porovnaní s krajinami EÚ podpriemerné. Konštatovalo však, že porovnanie neodhaľuje efektívnosť vynaložených prostriedkov. Navrhuje, aby ďalšie zvyšovanie zdrojov do vzdelávania sprevádzala dôsledná kontrola nákladovej efektívnosti.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaHospodárska a sociálna rada SRMF Ministerstvo financií SR