Slovenská veda a výskum príde o 313 miliónov eur, upozorňujú univerzity a Slovenská akadémia vied

Foto: ilustračné, Getty images

Združenie výskumných a technických univerzít V7 a Slovenská akadémia vied (SAV) upozornili, že slovenská veda a výskum pri súčte zdrojov z Európskej únie (EÚ) a zo štátneho rozpočtu príde o 313 miliónov eur. Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca kancelárie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Juraj Rybanský.

Negatívny krok pre akademické prostredie

Ako inštitúcie vysvetlili, zrušením dvoch výziev „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ a „Priemysel pre 21. storočie“ sa nevyhodnotí a nepodporí po takmer dvoch rokoch 35 zo 63 predložených projektov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre agentúru SITA objasnilo, že na základe analýzy boli v týchto výzvach, ktoré vyhlásili v roku 2018, identifikované finančné prostriedky vo výške 100 miliónov eur. Rezort ich však musel zrušiť pre vysoké riziko nevyčerpania, teda trvalej straty týchto peňazí. Ministerstvo zároveň podotklo, že veda a výskum o tieto peniaze neprídu, keďže ostávajú v rovnakom operačnom programe a budú sa môcť vyčerpať do konca súčasného programového obdobia.

Univerzity a SAV vo svojom vyhlásení skonštatovali, že nejde o prvé rozhodnutie smerujúce k redukcii finančných prostriedkov určených pôvodne pre vedu a výskum. „Vnímame tento krok ako negatívny pre akademické a výskumné prostredie. Absurdnosť tohto rozhodnutia ešte viac zvýrazňuje aj fakt, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny v čerpaní štrukturálnych fondov a hrozí nám vracanie nemalých finančných prostriedkov do rozpočtu Únie, namiesto podpory zmysluplných projektov,“ napísali.

Najoptimálnejšie riešenie podľa ministerstva

Ak by sa tieto finančné prostriedky presunuli z pôvodného účelu pre vedu a výskum do všeobecných výziev operačných programov, smerovalo by to podľa nich proti rozvoju vedy a výskumu.Podotkli, že najcennejšie, čo podobnými rozhodnutiami Slovensko stráca, je záujem a viera ľudí, že podpora priemyslu, vedy, výskumu a spoločných inovácií má v SR význam a podporu.

Zrušenie týchto výziev a následné presuny finančných prostriedkov vníma ministerstvo školstva ako najoptimálnejšie riešenie pre efektívne využitie disponibilných zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Dodalo, že uvedené opatrenia umožnia naďalej podporiť priority zamerané na podporu výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Zároveň načrtlo, že finančné prostriedky z výziev presmerovali do výkonnejších oblastí nielen na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ale aj na boj boj proti dopadom pandémie spôsobenej vírusom COVID-19. „Z dôvodu veľkého záujmu zo strany žiadateľov rezort školstva navýšil alokáciu na výzvu na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie o 20 miliónov eur,“ priblížil.

Financovanie vysoko inovatívnych projektov

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zas identifikovalo dodatočnú absorpčnú kapacitu, a to napríklad cez podporu financovania významných projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti vývoja a výroby batériových systémov, takzvaného EuBatin IPCEI (European Battery Innovation – Important Project of Common European Interest). „Umožní sa tak financovanie vysoko inovatívnych výskumno-vývojových projektov s perspektívou komerčného úspechu. Ide o slovenské výskumno-vývojové projekty, ktoré boli v priebehu roka 2020 detailne posudzované aj na úrovni Európskej komisie,“ objasnilo MŠVVaŠ SR. Doplnilo, že to zahŕňa aj spoluprácu s viacerými významnými slovenskými univerzitami a ďalšími relevantnými partnermi.

Disponibilnú alokáciu našlo MH SR aj v rámci prioritnej osi desať, ktorá sa zameriava na podporu Bratislavského kraja. Rezort hospodárstva tieto prostriedky s ohľadom na aktuálny stav implementácie OP II vo svojej gescii neplánuje využiť. Financie sa preto presunú do alokácie ministerstva školstva, ktoré peniaze využije predovšetkým v rámci výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Rybanský
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SRMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSAV Slovenská akadémia viedSTU Slovenská technická univerzita