Stredoškoláci zo sociálne slabších rodín dostanú viac, stúpla maximálna výška štipendia

Foto: ilustračné, Getty Images

Maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum stúpla v tomto školskom roku na 47,98 eur.  Úprava štipendia reaguje na zvýšenie sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ku ktorému došlo od 1. júla 2019.

Podpora záujmu žiakov o vzdelanie

Na svojom webe o tom informuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stredoškolské štipendiá poskytuje ministerstvo prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. To im zlepší pozíciu na pracovnom trhu a zvýši ich šance zamestnať sa.

Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 % minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 % (prospech do 2,5 vrátane), respektíve 25 % tohto minima (prospech do 3,5 vrátane).

V tomto školskom roku tak ide o sumy 47,98 eura, 33,59 eura, respektíve 23,99 eura mesačne. O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka. Podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.

Zvýšil sa aj počet štipendistov

V školskom roku 2018/2019 bolo vyplatených celkovo 58 960 štipendií v sume takmer 2,2 milióna eur. Počet štipendistov sa pohyboval od 5 109 v septembri 2018 po maximum 6 134 v decembri 2018.

Najvyšší počet štipendií bol vyplatený v Košickom (19 339) a Prešovskom kraji (18 054), najmenej v Trenčianskom (1276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia bola 37,24 eura, čo predstavuje medziročne nárast o 1,13 eura.

Podrobné informácie o sociálnych štipendiách pre stredoškolákov, vrátane potrebných tlačív sú zverejnené na stránke Centra vedecko-technických informácií SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR