Štyri univerzity a Slovenská akadémia vied navrhujú vytvorenie dvoch centier špičkového výskumu

Foto: ilustračné, Getty images

Štyri slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) navrhujú vytvorenie dvoch centier špičkového výskumu, teda nových inštitucionálnych legislatívnych celkov, a to v Bratislave a v Košiciach.

Rektori a predseda SAV Pavol Šajgalík chcú inštitucionálne prepojiť organizácie v Bratislave a v Košiciach, ktoré zastrešujú špičkový vedecký výskum, inovácie a technický vývoj na Slovensku a zároveň sú schopné poskytovať kvalitné vzdelanie opierajúce sa o špičkový výskum.

Nutná reforma

Vyplýva to z návrhu predsedu SAV a rektorov Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE)Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorý poskytla hovorkyňa UK Lenka Miller.

Navrhovatelia tak reagujú na zverejnený národný integrovaný reformný plán Moderné a úspešné Slovensko, ktorý má byť podkladom pre plán obnovy.

Reforma riadenia vysokých škôl je podľa nich nutná, no mala by vzniknúť zjednodušením štruktúry a upresnením kompetencií samosprávnych orgánov univerzít.

Tak by sa podľa rektorov univerzít a predsedu SAV zachoval princíp autonómie, čo považujú za esenciálnu podmienku.

Profilovanie a diverzifikácia

Podľa autorov návrhu sa dá vhodné legislatívne prepojenie univerzít a SAV urobiť v nadväznosti na prípravu nového VŠ zákona.

Vzniklo by na základe podpory reformy systému riadenia VŠ a SAV, ich financovania, systému podpory vedy, výskumu a inovácií na Slovensku.

Zdôrazňujú tiež návrat k modelu kategorizácie VŠ, ktorý je založený na ich profilovaní a diverzifikácii.

„Existencia dvoch prestížnych vysokoškolských a výskumných centier, ktoré do svojich aktivít zapájajú intelektuálnu a expertíznu špičku aj z ostatných univerzít a ústavov SAV, nech je v tomto procese štátnou prioritou,“ uviedli.

Historická šanca

V alokovaní peňazí z Fondu obnovy a rozvoja vidia historickú šancu, aby sa ich inštitúcie organizačne, personálne a infraštruktúrne revitalizovali a stali sa tak atraktívnymi centrami príťažlivými nielen pre slovenskú talentovanú mladú generáciu, ale aj pre tú zo zahraničia.

Vedu a výskum v medzinárodnom kontexte úspešne reprezentujú spravidla členovia Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7), no najmä UK, STU, TUKE, UPJŠ a SAV.

Navrhovatelia tvrdia, že práve tieto ich inštitúcie zároveň ponúkajú potenciál novovybudovaných univerzitných vedeckých parkov, ktoré spravujú a sú preto motivované k užšej spolupráci.

V Bratislave a v Košiciach vznikli minulý rok zárodky klastrov na základe memoránd o porozumení. V Bratislave išlo o spoluprácu UK, STU a SAV, v Košiciach o UPJŠ, TUKE, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a SAV.

Premyslená stratégia

Rektori uvedených univerzít a predseda SAV zdôrazňujú, že sú za nimi navrhovaný proces pripravení prevziať zodpovednosť.

Ako dodávajú, majú premyslenú stratégiu, ktorá má aj špecifické kroky odrážajúce odlišnú ekonomickú silu regiónov, k dosiahnutiu uvedených cieľov.

Vyzývajú preto vládu SR, nevládne politické reprezentácie, zástupcov tretieho sektora, podnikateľov a priemyselné zväzy ako aj ostatné univerzity k podpore tejto vízie a k vzájomnej spolupráci.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Pavol Šajgalík
Firmy a inštitúcie SAV Slovenská akadémia viedSTU Slovenská technická univerzitaTechnická univerzita v KošiciachUK Univerzita Komenského v BratislaveUPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach