Tisíce žiakov a študentov na Slovensku dostanú polročné výpisy hodnotenia, prázdniny však mať nebudú

Odovzdávanie vysvedčenia. Foto: SITA/Martin Medňanský.

Polročné výpisy hodnotenia si prevezme viac než 717-tisíc žiakov základných i stredných škôl. Pôjde o temer 505-tisíc žiakov základných škôl a necelých 213-tisíc žiakov stredných škôl. Výpis hodnotenia prvýkrát dostane vyše 64-tisíc prvákov.

Polročné hodnotenia v listinnej podobe budú učitelia odovzdávať na 2 344 základných školách a 872 stredných školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) o tom informovalo v tlačovej správe.

Polročné prázdniny nebudú

Po prevzatí hodnotení budú žiaci pokračovať vo výučbe, bez polročných prázdnin. Žiakom v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sa však 20. februára začnú jarné prázdniny, ktoré potrvajú týždeň. Následne, od 27. februára do 3. marca, budú mať jarné prázdniny žiaci v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Ako poslední budú mať jarné prázdniny žiaci navštevujúci školy v Košickom a Prešovskom kraji, a to od 6. do 10. marca.

Súhrnné hodnotenie polroka

Výpisy polročných hodnotení nie sú verejná listina. Škola môže vydať žiakovi i polročné vysvedčenie, a to na základe písomnej žiadosti od plnoletého žiaka, zákonného zástupcu či zástupcu zariadenia. V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci hodnotení priebežne počas celého polroka a na polročnom hodnotení či vysvedčení je uvádzané súhrnné hodnotenie.

V rámci prvého až piateho ročníka ZŠ môže mať podobu klasifikácie, slovného hodnotenia, či ich kombinácie. V šiestom až deviatom ročníku môže byť žiak hodnotený len známkou, alebo známka môže byť doplnená aj o slovné hodnotenie.

Hodnotenie účasti na vyučovaní

„Okrem toho môže byť žiak v niektorom vyučovacom predmete hodnotený formulkou ´aktívne absolvoval´ (ak sa žiak na vyučovaní daného predmetu aktívne zúčastňoval), ´absolvoval´ (ak sa žiak na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval) alebo ´neabsolvoval´ (v prípade, že žiak na vyučovaní nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval),“ uviedol rezort školstva.

Žiaci stredných škôl bývajú hodnotení formou klasifikácie, teda známkou, prípadne jej kombináciou so slovným hodnotením. V školskom vzdelávacom programe uvádza škola formu hodnotenia pre všetky predmety.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR