Trenčianska univerzita získala stavebné povolenie na vybudovanie nového vysokoškolského internátu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dlhodobo a intenzívne buduje svoju značku uznávanej a vysoko hodnotenej vedecko–výskumnej a vzdelávacej inštitúcie. Na univerzite sa každý rok vzdeláva viac ako 2500 študentov na 4 fakultách a 2 celouniverzitných pracoviskách. Na Študentskej ulici v Trenčíne sídlia najväčšie súčasti univerzity – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta zdravotníctva, FunGlass a Katedra politológie. Práve v tejto najsilnejšie zastúpenej lokalite chýba študentský domov.

„Na investičnom zámere vybudovania študentského domova a univerzitnej knižnice intenzívne pracujeme od roku 2021. V roku 2022 sme obstarali projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia a projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia. V auguste 2022 bolo vydané územné rozhodnutie na umiestnenie stavby a v júni 2024 bolo vydané stavebné povolenie na Dobudovanie univerzitného campusu. Plánovaná kapacita študentského domova je 130 lôžok, čím sa nám podarí zabezpečiť chýbajúci počet lôžok pre študentov a vytvoriť ideálne prostredie pre akademický a osobný rast študentov,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

00002.jpeg
Foto: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Celkové náklady na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie boli vo výške 360 tis. EUR vrátane inžinieringu, geodetických zameraní, odborných posudkov vypracovaných podľa požiadaviek stavebného úradu Mesta Trenčín. Z toho finančná čiastka 202 tis. EUR bola uhradená cez rozvojový projekt z prostriedkov MŠVVaM SR. Ďalšou etapou projektovej prípravy je realizačný projekt stavby a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

00003.jpeg
Foto: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Novostavba objektu študentského domova pozostáva zo štvorpodlažnej ubytovacej časti s 32 dvojizbovými apartmánmi a 1 bezbariérovým apartmánom, päťpodlažného objektu univerzitnej knižnice prístupnej aj verejnosti, ale ja viacúčelovej sály s variabilným usporiadaním, s možnosťou organizovania konferencií alebo slávnostných akademických obradov. Celá budova je navrhnutá tak, aby spĺňala vysoké ekologické normy EÚ a zároveň zapadla do existujúcej infraštruktúry okolitých budov. Dopravné napojenie je riešené priamo z priľahlej komunikácie, z ktorej je prístup aj na 78 km dlhú cyklotrasu Hlohovec – Piešťany – Beckov – Nemšová, ktorá je paralelná k Vážskej cyklomagistrále. Súčasťou internátu bude aj univerzitná knižnica, ktorá spĺňa súčasné nároky na dostupnosť vedecko-technických informácií v modernom a kvalitnom prostredí a tiež univerzitná kaviareň, ktorá bude dostupná aj pre verejnosť. Celkovo vznikne 34 parkovacích miest, vonkajšie parkovisko bude mať 10 parkovacích státí a v garáži pod ubytovacou časťou bude vybudované parkovisko pre 24 vozidiel.

00004.jpeg
Foto: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

„Výstavba internátu je krok k zlepšeniu kvality študentského života, podpore mladých talentov a vytvoreniu nadštandardného bývania študentov na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde sa budú študenti cítiť ako doma, budú mať kľud na štúdium, školu „na skok“ od ubytovania a kde budú môcť naplno rozvíjať svoj potenciál,“ doplnil rektor Jozef Habánik.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať