ÚVO udelil Gröhlingovmu ministerstvu pokutu, pri dodatku na telekomunikačné služby obišlo zákon

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pokutu v celkovej výške 9 626,89 eur. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Dôvodom je, že ministerstvo uzavrelo dodatok na telekomunikačné služby bez súťaže. Ako vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák, ministerstvo pri uzavretí dodatku obišlo zákon o verejnom obstarávaní. Dopustilo sa správneho deliktu, keď dodatok k zmluve, ktorú uzavrelo so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., Bratislava, nebol výsledkom postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Ministerstvo sa vyhlo povinnosti

Podľa ÚVO sa ministerstvo vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu tak, ako to určuje zákon. ÚVO svoje závery postúpi ďalším kontrolným orgánom, s ktorými má podpísané memorandá, aby konanie ministerstva v danej veci posúdili.

Rezort po dobu troch rokov od 19. novembra 2017 do 19. novembra 2020 využívalo služby na základe dodatku z júna 2016. Tento dodatok pritom nadväzoval na Zmluvu o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť, uzavretej 11. decembra 2006 so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ktorá tiež nebola výsledkom súťaže.

Postup narušil hospodársku súťaž

„Daná zmluva z roku 2006 bola uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v spojení so zákonom o elektronických komunikáciách. Napriek tomu ministerstvo pokračovalo v obchádzaní zákona o verejnom obstarávaní, keď dňa 20. júna 2016 uzatvorilo so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Dodatok č. 4 k tejto Zmluve, pričom na jeho uzatvorenie neaplikovalo žiaden z postupov podľa vtedy platného zákona o verejnom obstarávaní,“ konštatoval Hlivák.

Dodatkom bola pôvodná zmluva rozšírená o úpravu rozsahu a cien poskytovaných služieb, ktorých obstarávanie patrí do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. Tento postup ministerstva narušil hospodársku súťaž na dotknutom trhu a zvýhodnilo zmluvnú stranu voči ostatným poskytovateľom.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie