V Trnavskom a Bratislavskom kraji majú stredoškoláci najväčší záujem o odbor mechanik

Foto: Pixabay.com

V Bratislavskom kraji sa spomedzi zamestnávateľov zapojil do duálneho vzdelávania napríklad Dopravný podnik Bratislava, a.s., spoločnosť Lidl či Železnice Slovenskej republiky

Systém duálneho vzdelávania ponúka v tomto školskom roku 77 odborov. Medzi nimi nájdeme odbory ako obrábač kovov, autoopravár, krajčír, stolár, ale aj grafik digitálnych médií či kuchár.

Najmenší je záujem študovať za kuchára

Spomedzi 23 ponúkaných odborov v duálnom vzdelávaní v Trnavskom kraji, majú stredoškoláci najväčší záujem o odbor mechanik – nastavovač, mechanik – mechatronik, či nástrojár. Naopak najmenší záujem je o odbor mechanik –  opravár strojov a zariadenia.

Bratislavský kraj ponúka v tomto školskom roku 41 odborov. Stredoškolákov najviac lákajú odbory ako mechanik – mechatronik, mechanik – elektrotechnik či autotronik. Odbory s najmenším záujmom žiakov v Bratislavskom kraji sú kuchár a agromechanizátor – opravár.

Začiatok sľubnej kariéry

V Bratislavskom kraji sa spomedzi zamestnávateľov zapojil do duálneho vzdelávania napríklad Dopravný podnik Bratislava, a.s., spoločnosť Lidl či Železnice Slovenskej republiky.

Podľa vedúceho oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov Dopravného podniku Bratislava, a.s. Stanislava Brúdera sa v podniku  spoliehajú na spoľahlivých a odborne zdatných zamestnancov, ktorí vedia samostatne pracovať,  dôsledne sledujú ciele a radi uplatňujú vlastné nápady.

„Takí zamestnanci sú aj absolventi stredných odborných škôl (SOŠ). Tie predstavujú začiatok sľubnej kariéry. Ponúkajú zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania a praxe. Systém odborného vzdelávania dáva mladým ľuďom šancu na dokonalú prípravu pre svoje budúce povolanie priamo v podniku. Okrem iného je tu možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. V SOŠ sú žiaci v najlepších rukách. Učitelia, majstri odbornej výchovy a zamestnávatelia žiakov budú podporovať v ceste za ich profesijnou budúcnosťou,“ vysvetlil Brúder.

Stabilná súčasť tímu zamestnancov

Spoločnosť Lidl spolupracuje so SOŠ Samuela Jurkoviča v Bratislave už od školského roka 2014/2015. Teda ešte pred oficiálnym začiatkom systému duálneho vzdelávania.

„Pre našich manažérov je duálne vzdelávanie výzvou a zároveň šancou vychovať si budúcich zamestnancov. Takýmto spôsobom k žiakom pristupujú. Učia ich všetky potrebné procesy, ktoré sa vykonávajú v našich predajniach. Postupne sa tak aj žiaci stávajú veľkou pomocou aj pre samotnú predajňu a ostatných kolegov. Žiaci sú veľmi šikovní. Viacerí pristupujú k duálnemu vzdelávaniu veľmi zodpovedne a s vedomím, že ich táto práca baví a chceli by sa stať stabilnou súčasťou nášho tímu zamestnancov,“ povedala Katarína Dobiášová zo spoločnosti Lidl.

Príprava na typové pozície

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súčasnosti evidujú 93 žiakov v dvoch učebných a dvoch študijných odboroch so zameraním na oblasť elektrotechniky a dopravy.

Odborný výcvik na prevádzkových pracoviskách ŽSR vykonáva aktuálne 38 žiakov.

ŽSR si uplatnili možnosť, ktorú ponúka zákon o odbornom vzdelávaní s tým, že  50% odborného výcviku absolvujú žiaci v dielni školy. „Naše partnerské školy majú zodpovedajúce technické a personálne zabezpečenie odborného výcviku,“ začal vysvetľovať Ivan Bednár zo železníc.

Počas prvej polovice štúdia žiaci získajú vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti v dielni školy. „Na prevádzkové pracoviská ŽSR sa dostávajú žiaci v druhom polroku druhého ročníka pri učebných odboroch a v treťom ročníku štúdia v prípade študijných odborov. Odborný výcvik sa v ŽSR vykonáva v reálnom prostredí na reálnych pracoviskách. Preto je aj z hľadiska bezpečnosti lepšie, ak sa do prevádzky dostávajú žiaci približne vo veku 17 rokov,“ pokračoval Bednár.

Počas odborného výcviku na pracoviskách sa v určené dni žiaci zúčastňujú na teoretickej príprave na odbornú spôsobilosť na pracoviskách Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie.

„Žiaci v jednotlivých študijných a učebných odboroch v systéme duálneho vzdelávania na ŽSR sa pripravujú na typové pozície, ktoré priamo nadväzujú na zameranie ich štúdia,“ uzavrel.

Parametre výberu žiakov

Pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s., ktorá je zapojená do systému duálneho vzdelávania v Trnavskom kraji, je najdôležitejšia budúcnosť spoločnosti. „Samotná stratégia spoločnosti v oblasti vzdelávania je dostať k nám mladých, aby bolo komu odovzdávať skúsenosti,“ povedal vedúci oddelenia duálneho vzdelávania spoločnosti Marek Benedik.

Do ZF Slovakia, a.s. nastupujú žiaci od druhého ročníka, no v spoločnosti už vedia o koho ide,  ako sa učí, správa a ako sa snaží. „Pred vstupom do duálneho systému vzdelávania sme si nastavili parametre na základe ktorých si vyberáme žiakov. Žiaci sú šikovní a majú vzťah k práci a to nás teší,“ uzavrel Benedik.

O 400 žiakov viac

V novom školskom roku 2018/2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1 615 žiakov, čo je oproti minulému roku o 400 viac.

Vďaka schváleniu novely zákona o odbornom vzdelávaní majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka. „Počet žiakov ešte narastie. Projekt funguje tretí rok a momentálne sa u zamestnávateľov vzdeláva 4 000 žiakov,“ povedal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec.

Na Slovensku dominuje strojárstvo a automobilový priemysel

Najviac zapojených žiakov a škôl v duálnom vzdelávaní má Trenčiansky kraj. Po ňom nasleduje Žilinský kraj. Z odborov dominuje strojárstvo a automobilový priemysel.

„Máme záujem rozširovať duálne vzdelávanie aj do sektorov, ktoré sú v zahraničí bežné, ale u nás nie. Už sme dohodnutí s niektorými bankami, ktoré majú záujem, aby si vychovávali budúcich zamestnancov. Pripravujeme nový študijný odbor bankový úradník. Napredujeme aj v oblasti IT technológií. Máme pripravené tri nové odbory, ktoré budú reagovať na potreby zamestnávateľov v oblasti IT,“ povedal Němec.

Cieľom je 12 000 žiakov

Do roku 2020 by malo byť do duálneho vzdelávania zapojených 12 000 žiakov. Na splnenie tohto cieľa je podľa projektového manažéra Národného programu Duálne vzdelávanie Milana Kuzmu potrebné „posilniť propagáciu, aby mali rodičia aj žiaci lepšiu predstavu o čom duálne vzdelávanie je“. Ako dodal, je potrebné sa viac venovať žiakom základných škôl, lebo tam sa duálne vzdelávanie začína.

Najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí

Duálne vzdelávanie predstavuje kombináciu teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa. Systém, ktorý na Slovensku funguje od roku 2015, sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí. Duálne vzdelávanie je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom