Výsledky kontrolórov sú opäť na zaplakanie, stále sa nám nedarí odbúrať priepastné rozdiely vo vzdelávaní Rómov

Foto: ilustračné, SITA/Peter Maďar.

Slovensko má problém znížiť rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie. Nepomohla tomu ani Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.

Jej zavádzanie do praxe kontroloval Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Na opatrenia a aktivity v oblasti vzdelávania bolo počas kontrolovaného obdobia rokov 2016 až 2020 použitých 173 miliónov eur.

Neefektívne využívanie eurofondov

Z prostriedkov, ktoré pochádzali najmä od Európskej únie, bolo 45 miliónov využitých neefektívne, na nesplnené ciele. K stratégii bolo 14 čiastkových cieľov akčných plánov, z nich boli naplnené dva. V tlačovej správe to uvádza NKÚ.

NKÚ pripisuje neúspech pri implementácii stratégie jednak nesprávnemu nastaveniu systému jej riadenia a jednak nedostatočným kompetenciám Úrad splnomocnenca pre rómske komunity v oblasti koordinácie a kontroly plnenia cieľov.

Úrad splnomocnenca ani samotný splnomocnenec nemá oporu v zákone a nedisponuje kompetenciami na vymáhanie plnenia cieľov vo vzťahu ku gestorským rezortom, a to aj napriek tomu, že je zodpovedný za koordináciu a monitorovanie stratégie.

Nenapĺňanie cieľov

Podľa NKÚ to vytvára predpoklady na neefektívne vynakladanie prostriedkov. Kontrolóri tiež upozornili, že úrad splnomocnenca nikdy neinformoval vládu o plnení cieľov.

Pritom je podľa NKÚ dôležité informovať verejnosť a preukazovať plnenie cieľov, a to ako v mene transparentnosti, tak aj za účelom získavania podpory verejnosti pri presadzovaní rómskych inkluzívnych politík.

„Ak chceme, aby inklúzia a integrácia Rómov prinášala zlepšenie života, nielen samotnej minority, ale aj spoločnosti v širšom vnímaní a ďalšia stratégia ich vzdelávania do roku 2030 bola úspešná, je nevyhnutné dôsledne využívať existujúce kompetencie splnomocnenca pre rómske komunity a aj ich posilniť. Dôležité je tiež jasne vymedziť zodpovednosť jednotlivých gestorov a kontrolovať a vyžadovať plnenie úloh. Realizácia projektov bez jednoznačných kompetencií a zodpovednosti za naplnenie cieľov stratégie je mrhaním financiami,“ povedal podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.

Systém potrebuje úpravy

Doplnil, že zodpovedné rezorty a inštitúcie by sa mali zaujímať o výsledky, nielen o financie, keďže ide o oblasť, v ktorej napriek vynaloženým prostriedkom dlhodobo nedochádza k pokroku.

Zodpovedným subjektom NKÚ odporúča, aby prehodnotili systém priebežnej kontroly plnenia cieľov stratégie vo vzťahu k vynakladaným finančným prostriedkom. Odporúča tiež prehodnotenie kompetencií a systému riadenia stratégie.

Systém potrebuje úpravy, keďže v novej stratégii do roku 2030 bol potenciál na implementáciu opatrení v oblasti vzdelávania vyčíslený na 177 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a je možné jeho navýšenie z investičných a štrukturálnych fondov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jaroslav Ivančo
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNajvyšší kontrolný úrad SR