Za obchodovanie s diplomovkami pokuta až 50-tisíc eur? Do zákona možno pribudne nový pojem – akademický podvod

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
  • aktualizované 12. októbra 14:19

Za obchodovanie so záverečnými prácami by mohla hroziť maximálna pokuta vo výške 50-tisíc eur. Vyplýva to z návrhu novely, ktorú pripravili Nadácia Zastavme korupciu (NZK) a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Informovali o tom v utorok 12. októbra na spoločnej tlačovej konferencii.

Podľa analýzy NZK môže 15 percent absolventov na Slovensku končiť štúdium s kúpenou záverečnou prácou. Ako zhodnotil NZK a ŠRVŠ, legislatíva v danej oblasti je v súčasnosti nedostatočná.

Akademický podvod

Predseda ŠRVŠ Filip Šuran priblížil, že návrh predložia do medzirezortného pripomienkového konania pripravovanej novely o vysokých školách, ktorú by malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR čoskoro predstaviť verejnosti.

„Do zákona navrhujeme pridať nový pojem – akademický podvod, ktorý by znamenal predloženie záverečnej práce, ktorá nie je výsledkom vlastnej a samostatnej činnosti študenta,“ vysvetlila odborníčka v oblasti práva duševného vlastníctva Zuzana Adamová. Študentovi, ktorý sa takéhoto deliktu dopustí, hrozí predčasné ukončenie štúdia či strata titulu.

NZK a ŠRVŠ tiež navrhujú, aby zákon zaviedol pojem „účasť na akademickom podvode“. Firmám a osobám, ktoré napíšu či nechajú napísať prácu pre študenta, alebo služby propagujú, by tak mohla hroziť pokuta od 10-tisíc do 50-tisíc eur.

Optimálne právne riešenie

Martin Suchý z NZK doplnil, že navrhujú, aby o tomto rozhodovalo ministerstvo školstva. Adamová konštatovala, že ide o optimálne právne riešenie a je to podľa nej aj vykonateľné.

Pri odstupňovaní sankcií sa navrhuje, aby ministerstvo prihliadalo na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, pričom do úvahy by malo zobrať aj opakovanie protiprávneho konania. Navrhovatelia k výške sankcie dospeli na základe priemerných tržieb firiem, ktoré spomínané služby ponúkajú.

Adamová objasnila, že nastavenie legislatívneho návrhu nevylučuje, aby novelu rozšírili aj o iné práce ako záverečné, napríklad seminárne práce. V tejto prvotnej fáze však navrhujú riešenie iba proti záverečným prácam študentov a rigoróznym a habilitačným prácam.

Tri skupiny študentov

Šuran podotkol, že študentov, ktorí sa rozhodli dať si vypracovať záverečnú prácu, možno rozdeliť do troch skupín. Priblížil, že ide o študentov, ktorí nemajú čas na vypracovanie, nevedia to napísať alebo im škola neposkytla dostatočné zručnosti na napísanie.

Dôležité je podľa neho riešiť všetky tri dôvody a nemalo by to byť založené len na obmedzení fungovania podvodných firiem. „Pokračovať by sa malo tak, že vysoké školy budú vzdelávať študentov a pripravovať ich tak, že by si tie záverečné práce vedeli pripraviť sami,“ povedal. Ako ďalej vysvetlil, stretávajú sa s prípadmi, keď práve bakalárska či magisterská práca je pre študentov prvou skúsenosťou s akademickým písaním.

Predseda ŠRVŠ doplnil, že s ministerstvom školstva diskutovali na pracovnej skupine riešiacej vysokoškolský zákon aj otázky týkajúce sa ich návrhu. Podľa neho je po tej obsahovej a filozofickej stránke podpora zo strany ministerstva.

Prebehli už diskusie

Ministerstvo školstva v uvedenej téme víta iniciatívu ŠRVŠ a NZK. „So študentskou radou VŠ aj s Nadáciou Zastavme korupciu sa zhodujeme v tom, že túto oblasť je potrebné riešiť,“ uviedlo pre agentúru SITA s tým, že o konkrétnych možnostiach riešenia už aj diskutovali.

Ministerstvo však považuje za dôležité, aby navrhnuté riešenie bolo aj v praxi realizovateľné a vykonateľné. Doplnilo, že v rámci rokovaní kontaktnej skupiny k príprave novely zákona o vysokých školách sa k uvedenej iniciatíve môžu vyjadriť aj ostatné reprezentácie akademickej obce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Filip ŠuranMartin SuchýZuzana Adamová
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNadácia Zastavme korupciuŠRVŠ Študentská rada vysokých škôl