Zástupcovia študentov STU sa sťažujú na porušenia práva, žiadajú zákonné zasadnutie senátu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Miroslav Fikar. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Zástupcovia študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) žiadajú predsedníctvo Akademického senátu STU (AS STU), aby bol bod programu o schválení návrhu na odvolanie rektora na novom zasadnutí opätovne prerokovaný.

Študentská časť AS STU prijala uznesenie k zasadnutiu senátu z pondelka 26. októbra, na ktorom bol prijatý návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Informoval o tom poverený študent Študentskej časti AS STU Denis Eke.

„Veríme totiž, že na zasadnutí došlo k takým markantným porušeniam ústavného práva na informácie, ako aj zákonných ustanovení o verejných zasadnutiach, že akýkoľvek prijatý záver nemôže byť akceptovaný,“ priblížil Eke.

Zároveň sa domnievaj, že takéto dôležité a významné rozhodnutie malo byť primárne odkomunikované s akademickou obcou v dostatočnom predstihu tak, aby mala adekvátny čas sa k nemu vyjadriť, čo sa nestalo.

Právo na informácie bolo porušené

Študenti vysvetľujú, že na zasadnutí došlo k porušeniu práva na informácie postupom predsedu AS STU Mariána Peciara, ktorý dal hlasovať o nemožnosti nahrávať zasadnutie, ako aj následným hlasovaním senátu, ktorým sa odsúhlasil tento návrh a jeho vykonanie zamestnancami STU.

„Z dôvodu, že došlo k významnému porušeniu procesných predpisov na zasadnutí AS STU, nemôže byť akékoľvek uznesenie platné, účinné a vyvolať právne účinky,“ dopĺňa Eke.

Senát schválil návrh na odvolanie Fikara

AS STU v Bratislave na svojom zasadnutí v pondelok 26. októbra schválil návrh na odvolanie rektorka Miroslava Fikara z funkcie. Tento návrh bude postúpený ministrovi školstva, ktorý ho ďalej podstúpi prezidentke SR, keďže odvolávať a menovať rektorov patrí do jej kompetencií.

Pri hlasovaní bolo platných 42 hlasov. Za návrh na odvolanie Fikara hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja. Medzi dôvodmi na odvolanie rektora bolo aj nezvládnutie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, vytvorenie klastra s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied (SAV) či „cenzúra“ v rámci monitorovania tlače, ktorá sa týkala odmietnutia monitorovania portálu Hlavné správy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marián PeciarMiroslav Fikar
Firmy a inštitúcie SAV Slovenská akadémia viedSTU Slovenská technická univerzitaUK Univerzita Komenského v Bratislave