Žiaci chcú počas štúdia aj zarábať, duálne vzdelávanie je preto pre nich o to lákavejšie

Foto: ilustračné, Getty images

O duálne vzdelávanie má záujem viac ako 40 percent deviatakov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Centire, o ktorom agentúru SITA informoval Juraj Timko zo spoločnosti event2all. Záujem žiakov deviatych ročníkov základných škôl o vzdelávanie spojené aj s praxou a možnosťou budúceho zamestnania prekročil vo všetkých samosprávnych krajoch hranicu 40 percent.

Najväčší záujem prejavili deviataci v Košickom kraji, duálne vzdelávanie zaujalo 52 percent z nich. Prieskum bol robený v priebehu júna 2020 formou dotazníka na vzorke 3 867 študentov.

„Pre žiakov, ktorí idú študovať do systému duálneho vzdelávania, sú najčastejšími dôvodmi pre výber tejto možnosti prax u zamestnávateľa (27 percent), šanca privyrobiť si počas štúdia (21 percent), prípadne kombinácia oboch dôvodov,“ povedal Ľubomír Billý, vedúci tímu regionálnych koordinátorov Centire.

Žiaci si chcú ponechať voľbu výberu

Žiaci, ktorí si systém duálneho vzdelávania nevybrali, uvádzajú ako najčastejší dôvod, že ich duálne vzdelávanie nezaujalo svojim nastavením (37 percent), škola alebo odbor nie sú do duálneho vzdelávania zapojené (34 percent) alebo dávajú prednosť štúdiu pred praxou a svoj čas chcú venovať získavaniu vedomostí na škole (3 percentá).

Časť žiakov odrádza záväzok pracovať po skončení školy u zamestnávateľa, u ktorého by praxovali. Títo žiaci prejavili záujem ponechať si vlastný výber budúceho pôsobenia.

„Toto je však jeden z najväčších mýtov duálneho vzdelávania. Žiaci po skončení duálneho vzdelávania môžu ísť pracovať k inému zamestnávateľovi, alebo pokračovať v štúdiu na ďalších stupňoch vzdelávania,” vysvetlil Billý.

Celkom 38 percent deviatakov uviedlo, že pri rozhodovaní o výbere strednej školy ich najviac ovplyvnili rodičia, 15 percent žiakov poslúchlo radu kamarátov. Tretím najčastejším dôvodom výberu školy je rada výchovného poradcu alebo učiteľa.

„Iba osem percent žiakov odpovedalo na otázku možnosťou iné, pričom 74 percent z nich uviedlo, že si školu zvolili sami na základe vlastného uváženia,“ uviedol Billý.

Zamestnávatelia duálne vzdelávanie podporujú

V júni 2020 bol realizovaný prieskum aj medzi zamestnávateľmi, žiakmi systému duálneho vzdelávania a strednými odbornými školami. Jeho cieľom bolo zistiť mieru adaptácie duálneho vzdelávania na podmienky ovplyvnené novým koronavírusom. Do prieskumu sa zapojilo 121 stredných odborných škôl, 1 149 žiakov duálneho vzdelávania a 159 zamestnávateľov.

Celkom 67,3 percenta zamestnávateľov predpokladá pokračovanie systému duálneho vzdelávania bez zmeny súčasného nastavenia. Štvrtina z nich (25,2 percent) však predpokladá nižší počet učebných miest. Celkom 86 percent škôl uviedlo, že počet žiakov, ktorí sa počas prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu neboli schopní zapojiť do vzdelávania na diaľku nebol vyšší ako 20 percent všetkých žiakov školy.

Zvyšných 14 percent škôl uviedlo, že počet žiakov, ktorí sa neboli schopní vzdelávať na diaľku presiahol hranicu 20 percent z celkového počtu žiakov.

„Tí sa nezapojili najmä z dôvodu nedostupného internetu a sociálne slabej situácie rodiny (69 percent), ale aj z dôvodu nezáujmu (31 percent),“ skonštatovala Viera Holešová, vedúca tímu metodiky a centra orientácie zo spoločnosti Centire.

Videá z výrobných liniek ušité na mieru pre žiakov

Celkom 30 percent žiakov v prieskume uviedlo, že zamestnávateľ, u ktorého v rámci duálneho vzdelávania praxujú, poskytol škole interné výučbové materiály. Ďalších 13 percent žiakov uviedlo, že počas dištančnej praktickej výučby absolvovali projektovú výučbu – prípravu modelových situácií a projektových štúdií.

Obdržali krátke videá s postupom výroby určitého výrobku alebo služby a iné formy, ktoré zahŕňali najmä domáce úlohy. Celkovo 10 percent žiakov uviedlo, že im zamestnávateľ poskytol videá z výrobných liniek, výučby vo virtuálnych učebniach (10 percent) alebo videokonferencie so zahraničnými expertmi (5 percent).

Holešová dodala, že duálny systém vzdelávania naberá na atraktívnosti nie len u žiakov, ale aj u zamestnávateľov. Aktuálne je do systému zapojených 1 330 zamestnávateľov, z toho 895 aktívne.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom