Žiakov v Košickom kraji čakajú pri prihlasovaní na stredné školy zmeny

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Žiakov v posledných ročníkoch základných škôl čakajú zmeny. Deviataci a ôsmaci, ktorí majú záujem o bilingválne štúdium, sa tento rok na stredné školy hlásia po novom.

Zmeny priniesla novela školského zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára, tie sa dotknú aj 63 župných stredných škôl, na ktoré plánujú v školskom roku 2022/23 prijať dokopy 5 283 žiakov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

Zjednotené termíny prijímačiek

Dobrou správou je, že po novom sa zjednotia termíny prijímačiek a elektronické aj papierové prihlášky budú mať novú podobu. Samotný proces prípravy prijímacieho konania je však náročnejší. Tak ako všetky zmeny v školstve, ani tieto nebude možné uskutočniť bez odhodlaných učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí sú základom každej dobrej zmeny. Preto im vopred ďakujem za trpezlivosť, ktorú si zrejme vyžiadajú dodatočné otázky uchádzačov o stredoškolské štúdium a ich rodičov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do konca februára musia riaditelia stredných škôl zverejniť podmienky prijatia na štúdium. Novinkou je, že výsledky z Testovania 9 už pre stredné školy nebudú záväzné. Úspešné absolvovanie Testovania 9 prestáva byť automatickou vstupenkou na strednú školu, hoci riaditelia budú môcť výsledky monitoringu zohľadniť pri prijímacom konaní aj naďalej.

Žiaci sa môžu na strednú školu hlásiť do 20. marca na všetky odbory. Pri voľbe talentového odboru vzdelávania na strednej športovej škole, treba zaslanie prihlášky z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca do 14. apríla.

Maximálne na štyri školy

Platí, že jeden deviatak si môže podať prihlášku maximálne na štyri školy, pričom hlásiť sa môže najviac na dva odbory, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac na dva odbory, kde sa talentové skúšky nerobia. Ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem. Teší nás, že tento rok bude celý proces pre žiakov byrokraticky odľahčený. Podávať si budú len jednu prihlášku, na ktorej uvedú všetky školy, o ktoré majú záujem a zoradia ich podľa vlastných priorít. Tlačivo vypíšu zákonní zástupcovia deviatakov a v prípade nejasností im poradí východný poradca na svojej základnej škole,“ povedal vedúci odboru školstva Úradu KSK Slavomír Kožár.

Prihlášku bude možné podať v papierovej forme alebo elektronicky cez informačný portál školy ako napríklad Edupage, eŠkola či Proforient. Elektronickú prihlášku je potrebné prostredníctvom informačného portálu odoslať do 14. marca, následne ju potvrdí základná škola.

Aj v prípade, že si žiak a jeho zákonný zástupca zvolia papierovú formu prihlášky, musí tlačivo potvrdiť základná škola. Rodič následne do 20. marca podá prihlášku alebo jej podpísanú kópiu na každú zo škôl, kam sa žiak hlási. Pri doručení poštou rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

Netalentové a talentové

Podľa informácií, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva, sa prijímacie skúšky uskutočnia v dvoch termínoch tak, aby sa žiakom neprekrývali. Prvé kolo prijímačiek na netalentové odbory a uskutoční v dvoch termínoch – 2. alebo 3. mája a tiež 9. alebo 10. mája.

Dva termíny sú vyhradené aj pre talentové odbory – 4., 5. alebo 6. mája a tiež 11., 12. alebo 13. mája. V prípade, že riaditeľ neobsadí všetky plánované miesta v prvom ročníku svojej školy, bude môcť do 6. júna vypísať druhé kolo prijímačiek, to je jednotne naplánované na 21. júna.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Anna TerezkováRastislav Trnka