Výstavné projekty Kunsthalle Bratislava v roku 2021

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Khb_ts_vystavny_plan7.jpg
New Agrarianism: Post-Sucrose Ecologies / Eastern Sugar. Foto: Olja Triaška Stefanović

Plán výstavných aktivít na rok 2021 bol vytvorený pred nástupom nového riaditeľa Jena Kratochvila, menovaného do funkcie 1. februára 2021. V hlavných výstavných priestoroch boli napriek časovému deficitu zavedené želané vstupné zmeny, reflektujúce novú víziu aj súčasnú situáciu. Projekty v priestoroch Kunsthalle LAB a EXT zostali v pôvodnej podobe.

Hlavné výstavné aktivity

„V návaznosti na dobrou tradici konfrontování široké veřejnosti s progresivními proudy současného vizuálního umění KHB představí tři hlavní výstavy určené pro 1. poschodí svého sídla. Jednotlivé výstavní projekty nabízí variabilitu formátů, přístupů i geografické orientace na lokální produkci, širší region i mezinárodní uměleckou scénu.“ uvádza Jen Kratochvil, riaditeľ Kunsthalle Bratislava.

Igor Eškinja

Prvou výstavou v hlavnom priestore bude sólová prezentácia nových diel a adaptácia existujúcich prác etablovaného chorvátskeho umelca Igora Eškinju, pripravená medzinárodne uznávaným kurátorom Tevžom Logarom zo Slovinska v spolupráci s kurátorkou KHB Lýdiou Pribišovou a Jenom Kratochvilom. Eškinjove miesto-špecifické inštalácie budú priamo reagovať na bohaté architektonické tvaroslovie výstavných aj nevýstavných priestorov Kunsthalle Bratislava.

Termín: máj – jún 2021

New Agrarianism / Post-Sucrose Ecologies

V rámci misie sprostredkovávať medzinárodné kontakty a etablovať nové siete spolupráce bude na prelome leta a jesene verejnosti predstavený projekt s pracovným názvom Postcukrová ekológia (New Agrarianism: Post-Sucrose Ecologies) ako vyvrcholenie projektu Eastern Sugar, ktorý v roku 2018 iniciovala KHB a Ilona Németh. Medzinárodná skupinová výstava pod kurátorským vedením Maje & Reubena Fowkesovcov vzniká v spolupráci so SNG a ďalšími partnerskými subjektmi. Jej zámer ďaleko prekračuje hranice statického výstavného projektu a rozširuje svoju rezonanciu bohatým performatívnym aj diskurzívnym programom.

Zastúpené umelkyne a umelci: Anca Bener, Arnold Estefan, Anetta Mona Chişa, Cooking Sections, Annalee Davies, Fokus Grupa, Ferenc Gróf, Ayesha Hameed, Kiluanji Kia Henda, Tamás Kaszás, Diana Lelonek, Polonca Lovšin, Pedro Neves Marques, Beatriz Santiago Muñoz, Ilona Németh.

Termín: august – október 2021

Cena Oskára Čepana

Posledným hlavným výstavným projektom roka sa otvára nová dlhodobá spolupráca s Cenou Oskára Čepana. Kým v posledných rokoch projekt putoval medzi rôznymi slovenskými inštitúciami, týmto ročníkom sa začína priama, vzájomne dramaturgicky prepojená spolupráca KHB a COČ. Deje sa tak nielen z dôvodov vytvorenia stabilného zázemia pre fungovanie ceny, ale aj v nadväznosti na blízkosť misií nových partnerov, teda prezentácia súčasného slovenského vizuálneho umenia a jeho konfrontácia s medzinárodnými odborníkmi i publikom. Cenu Oskára Čepana na to predurčuje nielen prestížne obsadenie poroty, ale v spolupráci s KHB tiež možnosť sprostredkovania ďalších príležitostí pre finalistov a laureátov ceny na medzinárodnom poli.

V porote 26. ročníka zasadne Kathrin Bentele (KW Berlin), Sören Grammel (Kunstmuseum Basel), Edith Jeřábková (UMPRUM, Institute of Anxiety), Margot Norton (New Museum, New York), Jan Verwoert (freelance, Kunstverein Munich, Academy of Umeå). Kurátorkou 26. ročníka bude Laura Amann (Kunsthalle Wien).

Termín: november 2021 – január 2022

Khb_ts_vystavny_plan5.jpg
Foto: Kunsthalle

Výstavy v Kunsthalle LAB

Program Kunsthalle LAB je zameraný na dve voľne koncipované témy, ktoré sa rôznym spôsobom odrážajú v jednotlivých projektoch: kritické vzdelávanie / výchova / detstvo a urbanistické témy / experimentálna architektúra / zvuk v architektúre. Priestor ponúkne celkom 5 výstav so zastúpením domácich i zahraničných umelcov a kurátorov, prevažne zo stredoeurópskeho regiónu.

„V Kunsthalle LAB a EXT sa tento rok zameriame na revíziu ich programovej koncepcie. Program priestoru LAB bude každoročne zjednotený a previazaný ústrednou témou/témami. Priestor EXT bude prioritne reagovať na aktuálne špecifické témy Bratislavy a verejného priestoru.“ vyjadrila sa Lýdia Pribišová, kurátorka Kunsthalle Bratislava.

Grossi Maglioni

Talianske duo Francesca Grossi a Vera Maglioni pripravuje site-specific výstavu s názvom Zvieracia matka. Jej ústrednými témami sú rola matky ako ochrankyne, fenomén strachu dieťaťa zo separácie od nej, transformácia vzťahu k matke v rôznych vývinových obdobiach dieťaťa. Kurátorkou projektu je Lýdia Pribišová, výstava je realizovaná v spolupráci s Talianskym inštitútom.

Termín: marec – apríl 2021

Čím chceš byť? Umelec? / Detská tvorba umelcov

Projekt je súčasťou výskumu vzdelávacieho oddelenia KHB zameraného na témy prepájajúce vizuálne umenie a vzdelávanie umením. Približuje súčasné umenie cez osobný príbeh umelca a jeho detstva, ktoré zohráva dôležitú úlohu v živote každého z nás. Sprievodným materiálom k výstave bude publikácia a edukatívne programy. Autorkami a kurátorkami projektu sú Daniela Čarná a Lucia Kotvanová, architektom výstavy je umelec Matej Gavula.

Medzigeneračný výber tvorí 25 autorov, sú medzi nimi: M. Bartuszová, V. Popovič, K. Fulierová, Ľ. Ďurček, O. Laubert, R. Sikora, P. Rónai, V. Rónaiová, D. Fischer, I. Németh, M. Moravčík, S. Masár, A. Cséfalvay, D. Krajčová a i.

Termín: máj – júl 2021

Khb_ts_vystavny_plan3.jpg
Peter Barényi: Bez názvu, okolo 1981 (vek okolo 3 r.), majetok autora. Foto: Ema Lančaričová

Eva Koťátková

Práca českej umelkyne je komplexná pokiaľ ide o médiá, ktoré používa. Po obsahovej stránke sa odvážne vyrovnáva s vnímaním každodennosťou, telesným a emocionálnym priestorom. Jej konceptuálne založený prístup je plný hravosti a tajuplnosti. Nesamozrejmosť všednosti a každodenných predmetov pretvára do performancií a sôch. Výstava bude pozostávať z nových, ako aj starších prác. Kurátorom je Jen Kratochvil.

Termín: júl – august 2021

Katarzyna Krakowiak

Poľská umelkyňa vytvorí nové site-specific dielo reagujúce na architektúru budovy, pracujúce so zvukom, inštalované v priestore LAB s presahom do priestoru EXT, ako aj do Poľského inštitútu sídliaceho oproti KHB. Súčasťou projektu budú workshopy zamerané prioritne na zvuk. Kurátorkou projektu je Lýdia Pribišová.

Termín: september – október 2021

Denisa Lehocká

Slovenská výtvarníčka pripraví pod kuratelou umelca Borisa Ondreičku nový projekt reagujúci na architektúru priestoru LAB. Komplexná priestorová inštalácia sa sústredí na transparentnosť priestoru, ambivalenciu delenia sklenenou stenou, otvorenosť-uzavretosť, interiér-exteriér, abstraktné-reálne.

Termín: november – december 2021

Výstavy v Kunsthalle EXT

KHB sa aktívne zaujíma o verejný priestor (nielen) v jej okolí, snaží sa o jeho kultiváciu a zušľachtenie. Preto vo svojom tesnom susedstve na Treskoňovej ulici od roku 2020 realizuje projekty pod značkou Kunsthalle EXT. Priestor je určený práve na rozostrenie hraníc medzi výstavným priestorom, umením v ňom a námestím, verejným priestorom. Program reaguje na situáciu Bratislavy, komunikuje s mestom a nadväzuje taktiež na projekt Živé námestie.

Roman Ondak

V novom kontexte interpretované kultové dielo SK Parking v zahraničí najznámejšieho slovenského umelca Romana Ondaka výstižne komentuje situáciu na Treskoňovej ulici. Slepá ulica slúžila donedávna ako parkovisko a aktuálne statočne odoláva rôznym tlakom, aby bola na parkovisko premenená opäť.

Termín: január – marec 2021

Matej Gavula

Nové dielo slovenského umelca, Promenáda, reaguje na špecifické bratislavské témy. Inštalácia pozostáva z kamenných blokov, ktoré boli súčasťou travertínového zábradlia na nábreží pri Dunaji. Toto zábradlie bolo vytvorené v rovnakom období, ako budova Kunsthalle, ktorá má travertínové prvky takisto v priečelí. Zároveň je to odkaz na ikonické miesto Bratislavy, i na problematické vplyvy developerských projektov na jej aktuálnu tvár.

Termín: november – december 2021

Khb_ts_vystavny_plan6.jpg
Matej Gavula: Promenáda. Foto: Archív autora

Ďalšie projekty pre priestor Kunsthalle EXT budeme postupne komunikovať. Možné zmeny výstavného plánu sú v procese adaptácie, ktorá súvisí s vývojom celospoločenskej situácie.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Kunsthalle Bratislava