Až 43 percent podaní smerovaných ÚDZS sa týkalo s nespokojnosťou s postupom pri liečbe

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ÚDZS: Sídlo úradu
Budova Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave. Bratislava, 6. február 2024. Foto: SITA
Tento článok pre vás načítala AI.

Najviac podaní smerovaných Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa týka nespokojnosti s postupom pri liečbe. Predstavujú 43 percent všetkých podaní. Ako ďalej informuje úrad, celkovo v minulom roku riešil 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1 637 podaní, čo predstavuje 77 percent.

Najčastejšie zistené pochybenie

Vlani pritom úrad výkonom dohľadu vyriešil celkovo 679 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podaní opodstatnených, 544 neopodstatnených a 9 podaní odložil ad acta.

V opodstatnených podaniach riešených výkonom dohľadu a ukončených v roku 2023 bolo najčastejšie zistené pochybenie v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo a oftalmológia.

„Úrad aj v roku 2023 naďalej sledoval vývoj zvyšujúceho sa počtu podaní vo vzťahu ku skupine poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo skupiny iClinic,“ informuje ďalej ÚDZS.

Nové podania

V roku 2023 úrad prijal 27 nových podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z celkového počtu 74 doteraz prijatých podaní, úrad vyriešil 67 podaní, z toho v 34 podaniach bolo zistené porušenie, 7 podaní zostáva v riešení.

V priebehu roku 2023 úrad uložil spolu 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles.

„Našou prioritou je viesť poskytovateľov k správnym liečebným postupom i k udržateľnému prístupu k pacientom a pacientkam. Takže viac nám záleží na osvete ako na pokutách, pred finančným postihom uprednostňujeme ukladanie nápravných opatrení, aby sa chyby neopakovali,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Michal Palkovič
Firmy a inštitúcie IClinicÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou