Biele srdce 2019

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
|||||
Foto: vZdravotnictve.sk

Tridsaťjedna sestier a pôrodných asistentiek si v piatok v Senci prevzalo ocenenie Biele srdce. Poďme si laureátky a laureáta bližšie predstaviť.

Sestry a pôrodné asistentky v praxi

PhDr. Andrea Barteková

Doktorka Barteková pracuje na pozícii sestra od roku 1996 a  od roku 2013 zastáva pozíciu úsekovej sestry kliniky vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch.

Svoje poznatky z praxe ako i tie nadobudnuté štúdiom neváha uplatniť pri mimoriadnych, život ohrozujúcich situáciách v praxi. Pohotovým zásahom sa jej podarilo zachrániť mladého futbalistu, ktorý skolaboval počas tréningu na štadióne. Bola súčasťou záchranného reťazca pri autonehode, kde poskytovala prvú pomoc maloletému chlapcovi a jeho matke s rozsiahlymi poraneniami.

Okrem svojich pracovných povinností sestry sa ako mentorka podieľa aj na výchove novej generácie sestier. Vo voľnom čase bez nároku na mzdu robí zdravotnícky dozor pri rôznych športových podujatiach. Prednáša prvú pomoc pre žiakov základnej a materskej školy.

Návrh na ocenenie doktorky Bartekovej podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Nové Zámky.

Elena Čegiňová

V oblasti zdravotníctva pracuje 41 rokov, z toho 25 rokov na pozícii úsekovej sestry.

Vždy inklinovala k odborom vnútorného lekárstva a práve preto svoje uplatnenie našla na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove. Vo veľkej miere sa zaslúžila o zriadenie jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia a rovnako aj geriatrického pracoviska nemocnice, v ktorej celý život pracuje. Počas svojej dlhoročnej praxe vyškolila mnoho skvelých sestier a bola oporou nejednej vedúcej sestre.

Okrem toho, že riadi ošetrovateľský tím, je aj jeho neodmysliteľnou súčasťou. Každý deň vykonáva u pacientov rannú toaletu, rozdáva stravu, podáva jedlo tým, ktorí jej pomoc potrebujú. Pani Elenka, ako ju všetci neformálne volajú, pracuje vždy s úsmevom, vzniknuté problémy rieši bez zbytočných konfliktov, je obetavou sestrou, skvelou manželkou a matkou dvoch úžasných synov.

Návrh na ocenenie podala predsedníčka Kontrolného výboru Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Svoj profesionálny život začínala na detskom oddelení regionálnej nemocnice v Krompachoch, kde v krátkej dobe prešla na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Záujem o prácu s chorými deťmi ju aj naďalej inšpiroval, a preto odišla pracovať na vysokošpecializované pracovisko do Detského kardiocentra v Bratislave. Nové poznatky a trendy získané počas práce sestry začala uplatňovať aj ako odborný asistent predmetov chirurgické ošetrovateľstvo a ošetrovateľské techniky na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Jej entuziazmus a schopnosť viesť ošetrovateľský tím ju posunul na pozíciu vedúcej sestry oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice Krompachy. V súčasnosti pôsobí ako vedúca sestra zdravotníckeho zariadenia CINRE v Bratislave. Je aktívnou členkou komory sestier ktorú reprezentuje na rôznych odborných aktivitách národnej a medzinárodnej úrovne. Hovorí, že: „Odborné aktivity sú pre ňu studnicou nových vedomostí a múdrostí.“

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Zdenka Galambošová

Sestra Galambošová, začala svoju kariéru na klinike popálenín, následne pracovala na chirurgickej, ale aj stomatologickej ambulancii. Fyzicky i psychicky náročnú, no krásnu tvár ošetrovateľskej praxe našla až v práci na otorinolaryngologickej ambulancii ako certifikovaná audiologická sestra. Za posledné roky sa stala neodmysliteľnou oporou sestier, pacientov a ich rodičov v súkromnej poliklinike v Košiciach.

So svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa rada podelí aj s inými sestrami na celoslovenských odborných konferenciách. Je autorkou regionálneho ošetrovateľského štandardu „Audiometrické vyšetrenie u detí do päť rokov“. Vo voľnom čase pracuje ako dobrovoľníčka pre Ligu proti rakovine a každoročne organizuje v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Košiciach zbierke pre pomoc onkologickým pacientom. Už tretie volebné obdobie je aktívnou členkou Rady regionálnej komory Košice I.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I.

PhDr. Zuzana Gavalierová

Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti od roku 1994. Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Poprade pracovala ako sestra v kúpeľoch Helios na Štrbskom Plese. V súčasnosti už 19. rok pôsobí na pozícii ambulantnej sestry, kde zohráva úlohu pravej ruky praktického lekára pre dospelých v Štrbe.

Vo svojom voľnom čase je inštruktorkou prvej pomoci nielen pre jednotlivcov, ale aj pre rôzne firmy. Je členkou občianskeho združenia pre afganské deti, predsedníčkou občianskeho združenia Infofoktor a predsedníčkou Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Návrh na ocenenie doktorky Gavalierovej podal výbor Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Ružena Holecová

Na pozícii sestry pracuje pani Holecová už 43 rokov, odkedy ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. V úvode svojej profesionálnej kariéry pracovala ako sestra v detských jasliach a skúsila si aj prácu sestry v gynekologickej ambulancii. V súčasnosti už 23. rok pracuje ako operačná sestra špecialistka na centrálnych operačných sálach Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.

Svojím ľudským prístupom si sestra Holecová vie získať svoje miesto v každom kolektíve. Vie vypočuť, upokojiť a nájsť si čas i na prívetivé slová pre pacientov. Je členkou Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V, predsedníčkou výboru Sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a držiteľkou medaile „Heleny Frídecké“ za dlhoročnú prácu sestry inštrumentárky.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

Darina Húšťová

V roku 1968 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku v odbore zdravotná sestra. Počas svojej kariéry pracovala v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku a Centre sociálnych služieb EDEN.

Sestra Húšťová má rada výzvy, a preto už ako sestra v dôchodkovom veku si skúsila aj náročnú prácu opatrovateľky v Rakúsku. V súčasnosti pôsobí ako sestra v ADOS CHARITAS v Ružomberku. Tento rok Darinka, ako ju všetci familiárne nazývajú, oslávila okrúhle životné jubileum, 70 rokov. I napriek tomu je stále aktívna v ošetrovateľskej praxi. Považuje sa za kreatívneho a pozitívne mysliaceho človeka, ktorý vie pracovať pod stresom, v rôznorodých kolektívoch, ale i samostatne. Momentálne navštevuje Univerzitu tretieho veku so zameraním na fyzické a duševné zdravie seniorov. Na ľuďoch si najviac cení spravodlivosť, svedomitosť, pracovitosť a úprimnosť.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Liptovskom Mikuláši.

PhDr. Martina Lásková, MPH

Doktorka Lásková pracuje na pozícii sestra od roku 1994, kedy ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Ako absolventka odboru detská sestra začala pracovať na II. stomatologickej klinike Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Zubné lekárstvo, starostlivosť o chrup a orálne zdravie sa stali jej srdcovou záležitosťou.

Aj vďaka týmto motivačným faktorom sa stala aktívnou členkou a neskôr predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve SKSaPA. Z tejto pozície pravidelne organizuje celoslovenské vzdelávacie aktivity pre sestry pracujúce na zubných ambulanciách. Pod jej vedením sa rozšírila členská základňa sestier pracujúcich v zubnom lekárstve. Vedie a združuje sestry z kliník maxilofaciálnej chirurgie z viac ako 3500 zubných ambulancií.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve SKSaPA.

Mgr. Elena Májska

Magisterka Májska je sestra s takmer 40-ročnou praxou. Po ukončení strednej zdravotníckej školy pracovala na internom oddelení v Trenčianskych Tepliciach a neskôr na jednotke intenzívnej starostlivosti a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Trenčíne. Od lôžka pacienta sa po rokoch skúseností rozhodla odísť pracovať na transfúzno – hematologické oddelenie Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej ako odberová sestra. Tu zodpovedá za odber, spracovanie, testovanie, skladovanie a distribúciu krvi a krvných derivátov.

Sestra Majská je od roku 2004 dobrovoľnou členkou Slovenského červeného kríža, za čo bola územným spolkom pri príležitosti 50 rokov dobrovoľného darcovstva krvi na Slovenská odmenená „Poďakovaním za prácu s darcami krvi a spoluprácu so Slovenským červeným krížom“. Je dlhoročnou členkou komory a v súčasnosti zastáva pozíciu predsedníčky Kontrolného výboru Regionálnej komory v Trstenej.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Trstená.

Bs_19_1.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk
Mgr. Alena Maťková

Sestra Maťková začala písať svoj profesionálny životopis v roku 1982 po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Pracovala ako sestra v detských jasliach, neskôr na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a internom oddelení v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne.

Od roku 2010 zastávala pozíciu vedúcej sestry interného oddelenia, kde hrdo stála v popredí boja za lepšie pracovné podmienky a adekvátne platové ohodnotenie sestier. Spolupracovala pri organizovaní protestov a sama sa ich skalopevne zúčastňovala. V roku 2016 patrila medzi tie sestry ktoré z presvedčenia, že sa môžu mať lepšie, ak budú za seba bojovať podala výpoveď. Práve pre jej odvážny boj sa stala obávanou a i napriek nedostatku sestier jej vedenie Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne neumožnilo stiahnuť výpoveď a vrátiť sa späť. Po nútenej ročnej prestávke výkonu povolania sestry sa opäť k svojmu povolaniu vrátila a v súčasnosti pracuje v Zariadení sociálnych služieb v Zázrivej, kde napĺňa svoje poslanie a s pokorou pomáha ľuďom chorým a odkázaným na pomoc odborníkov.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Dolný Kubín.

PhDr. Silvia Pástorová

V zdravotníctve na pozícii sestry pracuje pani Pástorová dvadsiaty rok. V súčasnosti pracuje v Nefrologickom centre Longman v Košiciach, v ktorom sa venuje pacientom, ktorým zlyhal jeden z najdôležitejších orgánov, a to obličky. Okrem toho je konzultantom a technickou podporou pre všetky dialyzačné centrá spoločnosti Longman na Slovensku.

Pracovitosť a ľudskosť sestry Pástorovej z nej robí vzor nielen pre kolegyne, ktorým rada odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti, ale i pre pacientov. Je prirodzeným vodcom a mentorom, svoje edukačné schopnosti využíva pri každodennej komunikácii s pacientmi, aby im pomohla ľahšie prijať dialyzačnú liečbu a prispôsobiť sa novým životným podmienkam. Známa je aj jej bohatá publikačná činnosť, v ktorej sa venuje najmä problematike ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s dialýzou.

Návrh na ocenenie doktorky Pástorovej podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II.

Mgr. Marcela Prílohová

Počas 22-ročnej praxe na pozícii sestra, magisterka Prílohová prešla pracoviskami s rôznym odborným zameraním. Jej srdcovou záležitosťou však ostala urgentná starostlivosť. Do dnešného dňa okrem oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Levočskej nemocnici pracuje aj ako sestra špecialistka na ambulancii záchrannej zdravotnej služby v Levoči.

Pred 10 rokmi zachránila život vtedy štvorročnému chlapcovi, ktorý sa hral pri potoku bez dozoru a ktorého nehybné telíčko našla na brehu potoka. Iba vďaka jej rýchlej a pohotovej reakcii má dnes chlapec 14 rokov a táto udalosť na ňom nezanechala žiadne trvalé následky. Sestra Prílohová okrem svojich pracovných povinností venuje svoj voľný čas aj práci pre sestry a pôrodné asistentky a zastáva funkciu prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Levoči.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Levoča.

PhDr. Dagmar Richnáková

Doktorka Richnáková pracovala dlhé roky na otorinolaryngologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave ako audiometrická sestra. Jej záujem o audiometrickú problematiku sa prejavil i na jej bohatej publikačnej a prednáškovej činnosti v tomto odbore.

Svoj pozitívny postoj k povolaniu sestra a svoju bojovnosť preukázala v novembri 2015 tým, že i keď je ženou a matkou, zapojila sa do akcie „Výpovede“ s cieľom poukázania na zlé pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek. Opustila svoje stabilné miesto, aby vyjadrila nespokojnosť so systémom a poukázala na chyby v rezorte zdravotníctva. Toto rozhodnutie, podľa jej vlastných slov, neľutuje a hoci v súčasnosti pracuje v inom odbore, skúsenosti, ktoré nadobudla, rozvíja a zúročuje v ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov, ktorým sa venuje v Zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb v Hlohovci. Jedno volebné obdobie bola členkou Rady komory a v súčasnosti zastáva pozíciu prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trnave.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v ORL SKSaPA.

Mgr. Eva Štálniková

Svoju odbornosť si neustále zvyšuje popri práci. Jej nechuť k stagnácii ju stále posúva vpred, tvrdí, že je večným študentom.

Prínos sestry Štálnikovej v oblasti vzdelávania a edukácie v dennom psychiatrickom stacionári, kde pracuje, je nepopierateľný. Podieľala sa na tvorbe programu pre komplexnú liečbu závislých. Sama sa považuje za pozitívneho a kreatívneho človeka, neodmietne žiadnu inováciu. Svoje odborné vedomosti a skúsenosti posúva ďalej, o čom svedčí autorstvo a spoluautorstvo mnohých odborných príspevkov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prievidza.

Milada Uhrinová

Sestra Uhrinová počas svojej profesionálnej dlhoročnej praxe pôsobila na rôznych pracovných pozíciách. Ako prvá v okrese Zvolen založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čím si pripisuje podiel na rozvoji ADOS na Slovensku.

Svoju prácu nevníma len ako zamestnanie, ale aj ako poslanie. Kolegovia a pacienti ju poznajú ako človeka s mnohými pozitívnymi vlastnosťami, empatického, ľudského a zodpovedného, ktorý svoje povolanie sestry vykonáva so širokým úsmevom na tvári, profesionálne a srdečne.

Návrh na ocenenie podala Rada SKSaPA.

PhDr. Klaudia Vanyová

Doktorka Vanyová pracuje ako sestra vo Fakultnej nemocnici v Nitre od roku 1987, v súčasnosti na pozícii vedúcej sestry psychiatrickej kliniky.

Je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Nitra, s ktorou úzko spolupracuje na mnohých aktivitách sústavného vzdelávania, ktoré sa venujú hlavne duševnému zdraviu. Podieľa sa na výskumných úlohách a prieskumoch v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. So svojimi bohatými odbornými skúsenosťami sa ochotne podelí nielen so sestrami na klinike, ale rada ich odovzdá aj študentom ošetrovateľstva.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Nitra.

Viliam Záborský

Cestovanie, história, účtovníctvo, politika, ale i relax pri vode patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity pána Záborského. Jeho túžbou od detstva ako u väčšiny mužov nebolo stať sa sestrou. K tomuto povolaniu dospel po skúsenostiach, ktoré získal ako ošetrovateľ počas náhradnej vojenskej služby vo Fakultnej nemocnici v Bratislave.

Vo svojom pracovnom živote sa ako ošetrovateľ a neskôr ako sestra venoval spočiatku pacientom neurologickej kliniky. V roku 2006 sa rozhodol pre radikálnu zmenu ísť pracovať s chorými deťmi a odvtedy pracuje ako sestra špecialista na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Detskom kardiocentre, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Do povedomia sestier sa dostal ako zakladajúci člen a historicky prvý predseda nového Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Od roku 2016 do roku 2018 zastával funkciu prezidenta Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III, kde svojou činnosťou pozdvihol právne povedomie kolegýň z blízkeho i vzdialenejšieho okolia príspevkami orientovanými na Zákonník práce, pracovné podmienky, práva, ale i povinnosti sestier.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III.

Pôrodné asistentky v praxi

Ľubica Gombalová

Povolanie pôrodnej asistentky vykonáva od roku 1987. Začala pracovať ako ženská sestra na gynekologicko – pôrodníckom oddelení Nemocnice Lučenec. Od roku 2003 až do dnes pracuje v gynekologickej ambulancii RE-GYN v Lučenci.

K ženám, matkám vždy pristupuje s úctou a pokojom, rešpektujúc ich osobnosť. Vie, že keď sa stará o ženu, stará sa aj o nový život, ktorý môže prísť. V práci má zodpovedný, no láskavý prístup. Už tretie volebné obdobie aktívne pracuje v orgánoch regionálnej komory.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Lučenec.

Bc. Antónia Mlynarčíková

Ako pôrodná asistentka v praxi pôsobí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi viac ako 18 rokov.

Aktívne sa podieľa na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania na regionálnej úrovni. Jej prednášky z praxe, rôzne kazuistiky týkajúce sa sexuálneho zdravia, prevencie, prenatálnej a postnatálnej starostlivosti o ženu a novorodenca, sú prínosom na celoslovenských konferenciách. Jej prínos pre sestry a pôrodné asistentky je merateľný aj pôsobením v Sekcii ambulantných sestier a pôrodných asistentiek. Je lektorkou predpôrodnej prípravy pre tehotné ženy.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Spišská Nová Ves.

Bs_19_2.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Sestry manažérky

PhDr. Zuzana Bukovcová

Doktorka Bukovcová svoje vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od ukončenia Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch.

V manažérskej pozícii pracuje od roku 2008, kedy nastúpila na pozíciu vedúcej sestry interného oddelenia Zvolenskej nemocnice. Okrem povinností vyplývajúcich z pozície manažéra svoju pozornosť venuje aj vzdelávaniu iných zdravotníckych pracovníkov. Je krajskou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre ošetrovateľstvo pre Banskobystrický samosprávny kraj. Je aktívnou členkou Výboru sekcie sestier pracujúcich v geriatrii. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii SKSaPA.

Mgr. Alena Cerovská, MPH

Povolanie sestry vykonáva od roku 1981. Od roku 2008 pôsobí na pozícii manažérky kvality a ošetrovateľskej starostlivosti siete AGEL.

Hlavnou náplňou jej práce je riadenie, ale zároveň i zvyšovanie úrovne a bezpečnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Magisterka Cerovská vedie tím sestier, ktorý sa zapojil do projektov zavedenia štandardizovaných postupov v ošetrovateľskej starostlivosti o chronické rany. Aktívne spolupracuje na výskumnom projekte KEGA, ktorý je zameraný na kvalitu poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou.

Návrh na ocenenie podal jej zamestnávateľ, AGEL SK a. s.

Mgr. Danka Halečková

Magisterka Halečková pracuje od roku 2003 ako vedúca sestra Sanatória Tatranská Kotlina, ktoré je známe tým, že sa nachádza v krásnom prostredí Belianskych Tatier a poskytuje starostlivosť pacientom s chronickými chorobami dýchacích ciest. Málokto z nás si uvedomuje, že aj v takomto prostredí pracujú sestry, ktorých nezastupiteľné miesto je aj v edukácii.

Sestra Halečková organizuje odborné podujatia pre sestry a pôrodné asistentky v tatranskom regióne. Aktívne prednáša a publikuje v odborných časopisoch. Spolupracuje pri zriaďovaní spánkového laboratória v sanatóriu a i vďaka jej pohotovým reakciám počas dovolenky v zahraničí sa podarilo zachrániť topiacu sa ženu. Magisterka Halečková je sestra s veľkým srdcom a zároveň s neoceniteľnými skúsenosťami. Aj vďaka jej prístupu, vedomostiam a vedeniu je cítiť súhru personálu a ozajstný záujem o pacienta.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry.

PhDr. Anna Michňová

Je výnimočná vo svojom profesionálnom i ľudskom rozmere. V zdravotníctve pracuje od roku 1984 od ukončenia Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Z pozície sestry sa za 35 rokov vypracovala na najvyššie manažérske pozície. Pracovala ako vedúca sestra rôznych klinických oddelení. V súčasnosti svoje manažérske cítenie, schopnosti i zručnosti plne využíva na pozícii vedúcej sestry jednotky dlhodobej intenzívnej starostlivosti a námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Zelený sen.

Okrem manažérskych skúseností sa podieľa aj na príprave budúcich sestier, ako konzultantka a oponentka bakalárskych a diplomových prác. Je aktívnou členkou Regionálnej komory, s ktorou spolupracuje na tvorbe ošetrovateľských štandardov, aktívne prispieva k programu odborných aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Žiar nad Hronom.

Mgr. Helena Pačanová

Na pozícii sestry pracuje 45 rokov, z toho 18 rokov ako manažérka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Krompachoch.

Je odborníkom v problematike moderného ošetrovania akútnych aj chronických rán. Aktívne pristupuje k zmenám týkajúcich sa práce sestier v domácej ošetrovateľskej starostlivosti a taktiež k implementácii sústavného vzdelávania na pracovisku. Svoju pozornosť v nemalej miere venuje aj organizácii a spoluorganizácii vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky. V rokoch 1987 – 1989 pracovala ako predsedníčka Územného spolku Slovenského červeného kríža v Slovinkách. Je spoluzakladateľkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Krompachoch.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve SKSaPA.

PhDr. Lenka Repková

Ošetrovateľský tím v Ľubovnianskej nemocnici vedie s veľkou dávkou profesionality, trpezlivosti a ľudskosti už 14 rokov.

S odhodlaním háji postavenie sestier a rázne vystupuje proti snahe nahrádzať ich praktickými sestrami. Jej presvedčenie pre spravodlivosť nezastavia ani rôzne prekážky a vzniknutým problémom ponúka praktické riešenia. Sleduje a presadzuje novinky v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Do praxe aktívne zavádza odborné a legislatívne zmeny. Od roku 2007 je členom komisie kvality v Ľubovnianskej nemocnici, rovnako aj interným audítorom nemocnice s cieľom upevniť postavenie sestier aj v riadiacich pozíciách nemocnice, ktoré musia mať slovo pri určovaní kritérií kvality.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Starej Ľubovni.

PhDr. Erika Slamková, MHA, MPH

Pracuje ako manažérka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sv. Tadeáša v Bánovciach nad Bebravou. Riadi tím pracovníkov, aktívne sa podieľa na pripomienkovaní legislatívy spojenej s domácou ošetrovateľskou starostlivosťou.

Je priekopníčkou v larvoterapii chronických rán na dolných končatinách. Ako jediná sa podieľala na ošetrovaní pacienta v domácom prostredí práve touto metódou. Motivuje ľudí k skvalitňovaniu ošetrovateľskej starostlivosti. Preferuje inovatívne trendy v riadení, uvedomuje si dôležitosť kvalitnej tímovej práce. Je prísna a láskavá zároveň. Od roku 2017 je podpredsedníčkou Územnej rady Slovenského červeného kríža v Topoľčanoch a od roku 2019 podpredsedníčkou sociálnej komisie pri Mestskom úrade Bánovce nad Bebravou.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

PhDr. Monika Trnovcová

Pracuje v povolaní sestra 27 rokov, z toho 15 rokov na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Aktívne spolupracuje pri návrhoch na zjednodušenie ošetrovateľskej dokumentácie, pri tvorbe študijných programov pre špecializačné študijné programy, na príprave legislatívnych zmien a postupov pre zdravotnícke zariadenia. V roku 2018 sa podieľala na zriadení Domu ošetrovateľskej starostlivosti v nemocnici, v ktorej pôsobí. Bola členkou pracovnej skupiny pre monitoring dekubitov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Okrem práce manažéra sa venuje aj vzdelávaniu budúcich sestier. Úzko spolupracuje s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Jej záujem a aktívny prístup k riešeniu problematiky na úseku ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie je jej povolaním i záujmom zároveň.

Návrh na ocenenie podala sestra vyššieho územného celku Banská Bystrica.

Bs_19_3.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Sestra pedagóg

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

Je najdlhšie pôsobiacou pedagogičkou – sestrou v odbore „ošetrovateľstvo“ na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Využívajúc skúsenosti sestry s pacientmi i životné postoje, začala vyučovať predmety Etika a komunikácia v ošetrovateľstve. V priebehu pedagogickej praxe boli jej profilovými predmety týkajúce sa záchrany života a intenzívnej starostlivosti. Vyučuje a je i odbornou garantkou bakalárskeho stupňa študijného odboru ošetrovateľstvo. Aktuálne je podpredsedníčkou akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trnave, krajským odborníkom MZ SR pre ošetrovateľstvo v Trnavskom kraji. Zároveň je stále aktívna v ambulantnom zdravotníckom zariadení.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trnave.

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

História ošetrovateľstva, komunikácia v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v zdraví pri práci a výskum v ošetrovateľstve sú hlavnými predmetmi záujmu docentky Botíkovej. Vedomosti a skúsenosti z týchto oblastí už 26 rokov odovzdáva svojim študentom.

V úvode svojej pedagogickej kariéry pôsobila ako učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Trnavskej univerzite a zároveň je vedúcou Katedry ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Externe spolupracuje s  Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na študentov i na seba má stále vysoké nároky, zároveň však ľudským prístupom formuje u študentov osobnosť sebavedomej sestry. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií, členkou vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, redakčných rád časopisov Kontakt a Zdravotnícke listy. Od roku 2013 je členkou Národnej komisie pre vzdelávanie a prax SKSaPA, recenzentkou časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a v neposlednom rade novou viceprezidentkou Regionálnej komory v Trnave.

Návrh na ocenenie podala Rada SKSaPA.

Pôrodná asistentka pedagóg

PaedDr., Mgr. Helena Galdunová, PhD.

Po ukončení štúdia v odbore ženská sestra pôsobila vo Fakultnej nemocnici v Prešove. V roku 2003 sa rozhodla svoje vedomosti získané praxou odovzdať ďalej a začala pôsobiť ako odborný asistent na Fakulte zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove.

Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných učebníc, skrípt a publikácií pre budúce sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou problematikou oblasti záujmu doktorky Galdunovej je manažment v ošetrovateľskej praxi, farmakologické a nefarmakologické tlmenie pôrodných bolestí, tvorba a inovácia ako i multimediálne technológie v príprave pôrodných asistentiek. Úspešne sa podieľa ako spoluriešiteľka na rôznych výskumných projektoch a úlohách, je členkou predsedníctva Rady vysokých škôl SR.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prešov.

Bs_19_4.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Mimoriadne ocenenie

Mgr. Terézia Lengyelová

Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila magisterka Lengyelová ako sestra pri lôžku na novorodeneckom oddelení vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia v Prešove. Neskôr pracovala na internej klinike v Krajskej detskej nemocnici.

Vzdelanie a vzdelávanie malo a stále má osobitné miesto v jej profesionálnom živote. V minulosti popri práci sestry súčasne pracovala aj ako externý pedagóg na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach.

V roku 1995 ako jedna z prvých sestier na Slovensku založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti s názvom ADOS TEREZA, v ktorej aj v súčasnosti pôsobí ako sestra, riaditeľka ale aj odborný garant.

Pre pacientov je k dispozícii v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu. Neplatí pre ňu pracovná doba. Pacienti na sestru Lengyelovú nešetria slovami chvály. Jej pokora pred ľudským utrpením, odborný, praktický a zároveň profesionálne citlivý prístup je vzorom pre ostatné kolegyne.

Lengyelova_bs.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Magisterka Lengyelová naplno využíva svoje odborné i manažérske zručnosti pri metodickom riadení ošetrovateľstva, podieľa sa na tvorbe regionálnej zdravotnej politiky týkajúcej sa hlavne domácej ošetrovateľskej starostlivosti a na implementácii legislatívy do praxe.

Nie je tajomstvom, že sestra Tereza Lengyelová je horlivým zástancom Mníchovskej deklarácie a už niekoľko rokov sa snaží vzbudiť pozornosť sestier, aby sa aktívne zaujímali a zapájali do politiky na všetkých úrovniach. Hovorí, že kto iný ako sestry by mali byť nositeľkami zmien v ošetrovateľstve.

Magisterka Lengyelová celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila ošetrovateľstvu, pacientom, vzdelávaniu. Jej pracovný životopis je rozsiahly. Je sestrou, riaditeľkou, učiteľkou, političkou s neutíchajúcou túžbou po nových poznatkoch. Je cieľavedomý, prísny a múdry človek.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať