Dolinkovej ministerstvo musí upraviť pravidlá pre optimalizáciu siete nemocníc, parlament schválil jej novelu zákona

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NR SR: Rokovanie 3. schôdze
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Foto: archívne, SITA/ Milan Illík.
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo zdravotníctva SR musí v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi upraviť implementáciu optimalizácie siete nemocníc.

Národná rada SR totiž v utorok schválila legislatívnu zmenu, ktorá upravuje niektoré body zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom je pritom využiť všetky prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR v prospech pacienta.

V procese zavádzania optimalizácie siete nemocníc do praxe boli spolu so sektorom odhalené viaceré legislatívne limitácie. Pre dlhodobý úspech tejto reformy je potrebné získať požadované dáta, vytvoriť procesný priestor a získať dostatok času na jej zavedenie. Oprava zákona zabezpečí vyššiu kvalitu pre pacienta a celý zdravotnícky systém,“ zdôvodňuje úpravu rezort zdravotníctva.

Sieť nemocníc zostáva v platnosti

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zároveň zdôraznila, že reforma nemocníc zostáva v platnosti, posúvajú sa len vybrané časti a termíny v čase, aby na seba logicky nadväzovali.

Prioritou naďalej ostáva, že nesmú byť v žiadnom prípade ohrozené zdroje z plánu obnovy. Sieť nemocníc zostáva v platnosti, to znamená, že nemocnice zostávajú zaradené do kategórií podľa právoplatných rozhodnutí. Zdravotná starostlivosť sa vykazuje a uhrádza podľa nového systému,“ potvrdila.

Implementácia čakacích listín

Prebieha komplexná technická implementácia čakacích listín, prakticky všetky nemocnice a mnohí poskytovatelia jednodňovej zdravotnej starostlivosti už vykazujú čakacie lehoty a postupne sa rozširuje aj spektrum medicínskych služieb.

Ministerstvo taktiež komunikuje s poskytovateľmi, zdravotnými poisťovňami a dodávateľmi nemocničných systémov. Ku koncu apríla poskytovatelia vykázali do zdravotných poisťovní viac ako 67-tisíc návrhov na plánovanú starostlivosť v celkovo vyše 400 rôznych medicínskych službách.

Zdôrazňujeme preto, že v tomto kľúčovom bode z pohľadu pacienta nenastáva zmena a že nárok pre pacienta vstúpi do platnosti 1.1. 2025,“ konštatuje ďalej rezort zdravotníctva.

Vykazovanie medicínskych služieb

V rámci predloženej novely zákonov sa dopĺňa povinnosť vykazovania medicínskych služieb ako nevyhnutnej súčasti vykazovania v rámci optimalizácie siete nemocníc.

Pre zdravotné poisťovne je dôležité, aby sa dozvedeli o tom, do akej medicínskej služby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti klasifikovali hospitalizačný prípad.

Vyhláška o kategorizácii

Dolinková doplnila, že sa zároveň upravuje možnosť vydávať tzv. vyhlášku o kategorizácii aj v priebehu roka. Ministerstvo plánuje vydať novelu kategorizačnej vyhlášky k 1. júlu, kde opraví najväčšie nedostatky.

Zároveň si komplexná úprava vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti v spolupráci s odbornou verejnosťou vyžaduje dlhší čas, v rámci ktorého sa opakovane revidujú jej časti na základe skúseností z jej používania v praxi,“ vysvetlila.

Kým sa upravia nedostatky kategorizačnej vyhlášky, novela umožňuje zdravotným poisťovniam prechodne do konca aktuálneho roka flexibilnejšie zazmluvňovať medicínske programy nad rámec právoplatných rozhodnutí.

Pokiaľ bude vydaná nová kategorizačná vyhláška, posúva sa rozhodovanie o žiadostiach nemocníc.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Zuzana Dolinková
Firmy a inštitúcie MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SRNárodná rada SR