Drucker si 3- v hodnotení sestier nezlepšil

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Iveta Lazorová
Iveta Lazorová | Foto: SITA / Marko Erd

Tretia vláda Roberta Fica je v úrade už rok. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) v uplynulých dvanástich mesiacoch videla pozitíva, ale aj rezervy.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nemá ľahkú pozíciu, myslí si prezidentka komory Iveta Lazorová. „Je veľmi ťažké prevziať rezort, v ktorom sa vyše desať rokov okrem rozkrádania, klientelizmu a korupcie aj vďaka neschopným ministrom-politickým nominantom nič nedialo,“ reflektuje Lazorová.

Systém je podľa nej neefektívny, unikajú peniaze, nemocnice často riadia neschopní manažéri, štátne nemocnice vykazujú zadlženosť na úrovni vyše pol miliardy eur, pričom často vyzerajú ako po nájazde barbarov, so zastaranou zdravotníckou technikou, pacientov pribúda a zdravotníkov ubúda.

Rozpačitý prvý rok

Štátna zdravotná poisťovňa je v tzv. ozdravnom pláne kvôli šafáreniu v minulosti. Pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera počas prvého roku je podľa SKSaPA skôr rozpačité.

„Nevidíme zatiaľ žiadne radikálne zmeny, okrem výmeny niekoľkých predstaviteľov zdravotníckych inštitúcií – NCZI,  NOÚ, a riaditeľov niektorých nemocníc, pričom tieto personálne výmeny sú často iba kozmetickou obmenou,“ hovorí Lazorová.

SKSaPA hodnotí pozitívne to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snaží „záchranárskymi prácami“ nájsť finančné zdroje v systéme na základe  schváleného rozpočtu či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní.

„Je však otázne, na aký účel budú tieto ušetrené finančné zdroje určené. Či sa použijú na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o občanov, stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, respektíve opätovne sa dostanú mimo systému zdravotníctva k rôznym finančným skupinám,“ neskrýva pochybnosti Lazorová.

Má minister voľné ruky?

Člen Rady a Prezídia SKSaPA Milan Laurinc pochybuje o Druckerových voľných rukách. „Minister zdravotníctva Tomáš Drucker od úvodu svojho pôsobenia v riadení zdravotníctva deklaruje ochotu počúvať a diskutovať, ale myslíme si že už menej sa dá hovoriť o voľnosti jeho rozhodnutí,“ konštatuje Laurinc.

„Šéf rezortu zdravotníctva síce po svojom nástupe naštartoval aktívne tempo, zdravotnícke kauzy zatiaľ zvláda bez ujmy, no doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili pacienti a zdravotníci,“ súhlasí Lazorová.

Komora pozitívne hodnotí doposiaľ jediné viditeľné rozhodnutie ministra pre sestry a pôrodné asistentky, a to zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej zložke Ministerstva zdravotníctva SR na čele s ministerskou sestrou.

„Najväčšími mínusmi z nášho pohľadu je nekoncepčný postup pri tvorbe kompetencií zdravotníckych pracovníkov, kde jedna skupina „ušla“ pred ostatnými povolaniami,“ pripomína Laurinc nezhody komory a ministerstva pri vyhláške o kompetencii zdravotníckych asistentov.

Sestry ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi nezabudnú, že napriek zásadným pripomienkam SKSaPA nestiahol kontroverznú vyhlášku. Spôsobí to podľa nich viac chaosu medzi zdravotníkmi, môže ohroziť poskytovanú zdravotnú starostlivosť a celkovo nevyrieši problém s nedostatkom zdravotníkov.

Nedostatok sestier nerieši

Laurinc kritizuje aj veľmi malé, žiadne, alebo chybné rozhodnutia pri zmene manažmentov zdravotníckych zariadení.

„V neposlednom rade je potrebné spomenúť úplnú absenciu motivačných faktorov pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ dodáva Laurinc.

Dôveru si podľa neho minister u sestier určite nezískal ani svojimi rozporuplnými vyjadreniami o (ne)dostatku sestier na Slovensku. „Predpokladáme, že má asi problém s počtami, keďže behom pol roka zistil, že na Slovensku zo 7 300 sestier chýba v podstate len 2 000 sestier,“ komentuje člen rady SKSaPA.

Lazorová tiež pripomína, že sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ nedočkali ani reálneho návrhu na zlepšenie podmienok pre svoju prácu.

„My sme ešte v januári pánovi ministrovi za jeho doterajšie pôsobenie udelili známku tri mínus a to hodnotenie si dodnes nezlepšil,“ zhrnul Laurinc.

Vidia aj pozítíva

SKSaPA sa však neobmedzila len na kritiku. Pozitívne je podľa Lazorovej treba hodnotiť novelu zákona o liekoch, kde sa do určitej miery podarilo zamedziť reexportu liekov do zahraničia, či menovanie členov dozorných rád ÚDZS a VŠZP.

Pomerne neisté je podľa nej pôsobenie dozorných rád v nemocniciach, nakoľko nie je jasná ich pozícia, ani kompetencie.

„Preto vnímame tento krok iba ako snahu ukázať verejnosti nejakú snahu o stransparentnenie a kontrolu rozhodnutí rady riaditeľov, pričom nie je jasné, aké právomoci budú mať členovia týchto dozorných rád vo vzťahu k samotnému hospodáreniu týchto dnes zadlžených nemocníc,“ uvádza prezidentka komory sestier.

Milan Laurinc
Foto: SITA / Marek Mrviš Milan Laurinc| Foto: SITA / Marek Mrviš

Laurinc označil súčasnú komunikáciu s ministrom zdravotníctva za „vlažnú“. „Musíme však pozitívne hodnotiť to, že má snahu komunikovať, s čím sme sa v predošlom období stretli len ojedinele,“ zdôrazňuje.

S tým súhlasí aj Lazorová. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce diskutovať s predstaviteľmi SK SaPA, čo sa nedá povedať o jeho predchodcovi Viliamovi Čislákovi, poznamenáva.

„Teší nás, že predstavitelia sestier dostali priestor participovať na projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť sústavné vzdelávanie, aktualizovať špecializačné študijné programy, pomenovať kompetencie, či navrhnúť odmeňovanie podľa zásluhovosti, avšak zásadné otázky zlého fungovania zdravotníckeho systému , na ktoré sme poukázali, sa tým nevyriešia,“ uzatvára Lazorová.

V reformách mu držia palce

Lazorová by Druckerovi priala, aby 26 projektov na zlepšenie fungovania zdravotníctva mal možnosť predstaviť a uviesť do praxe. Vyžaduje si to totiž nielen odborné rozhodnutia, ale politickú vôľu, a samozrejme, ďalšie investície.

„Nielen šetriť, stabilizovať, zefektívniť, ale celý tento systém potrebuje aj radikálne reformovať. A to sa bez ďalších investícií nepodarí,“ upozorňuje šéfka komory.

„Preto ma prekvapilo, že minister zdravotníctva nežiadal aspoň taký objem zdrojov za poistencov štátu, aký malo zdravotníctvo v minulom roku. […] Nakoniec si situácia vo VŠZP aj tak vyžiada navýšenie platieb za poistencov štátu od ministerstva financií, ibaže tieto peniaze nepôjdu na reformy, ale na „ozdravenie“ poisťovne, ktorá sa dnes ocitla v strate aj vďaka vykrádaniu cez nevýhodné zmluvy,“ hovorí Lazorová.

Reforma má podľa nej zmysel vtedy, ak prinesie pozitívne zmeny všetkým pacientom, poskytovateľom aj štátu. „Už príliš dlho iba hovoríme o tom, že máme veľa akútnych lôžok, nemáme dostatok zariadení pre dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť – domy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia pre paliatívnu starostlivosť,“ vymenúva Lazorová.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je podľa nej poddimenzovaná, nemáme centrá integrovanej starostlivosti, ktoré by boli efektívne pre občanov. To sú všetko oblasti, kde sa dá ušetriť, avšak potrebné sú vstupné investície na vybudovanie celého systému. Je potrebné zlegalizovať prácu sestier v zariadeniach sociálnych služieb.

„Ministrovi preto odporúčame, aby sa zameral na riešenie týchto otázok, ktoré predstavujú skutočnú reformu, nielen kozmetické úpravy. Inak systém nie je schopný dlhodobo fungovať bez strát. Bez strát nielen vo financiách, ale aj na ľudských životoch,“ dodáva Lazorová.

Laurinc by v prvom rade ministrovi zaželal trpezlivosť pri hľadaní riešení, viac ľudskosti a rešpektu, odbornosti na všetkých stupňoch riadenia a samozrejme financií. „Ďalej by som si prial zmenu myslenia nás, ktorí sa na systéme zdravotnej starostlivosti podieľame,“ uzatvára Laurinc.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek