Legislatíva k stratifikácii má prísť tento rok, kedy presne, nevedno

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nemocnica_chodba
Foto: FreeImages.com

Projekt stratifikácie ústavnej zdravotnej starostlivosti má v roku 2019 pokračovať schválením potrebnej legislatívy a zverejnením konkrétneho plánu zmien v sieti nemocníc. Uvádza sa to v Národnom pláne reforiem, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Presnejšie termíny neuvádza. Rovnako ani ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa nechce uponáhľať a trvá na dôkladnej príprave.

S počtom výkonov v rámci zariadenia rastie ich kvalita, vysvetľuje rezort financií. Preto po novom dostanú nemocnice povolenie poskytovať plánované výkony, iba ak dosiahnu predpísaný minimálny počet výkonov.

Efektívnejšie procesy a manažment pacientov pomôžu uvoľniť zdroje, ktoré sa dajú lepšie využiť v iných oblastiach zdravotníctva, najmä v dlhodobej starostlivosti.

Dôležitým krokom je komunikácia s odborníkmi, verejnosťou a samosprávami, keďže v niektorých regiónoch môže dôjsť k reprofilizácii oddelení príp. nemocníc smerom k zariadeniam dlhodobej starostlivosti a ambulantnej starostlivosti.

Stratifikácia bude postupný proces, zavŕšená by mala byť do roku 2030.

Euro_50 zvinute.jpg
Foto: Pixabay.com

Starosti im robia dlhy

Ministerstvo financií si vo svojom materiáli všíma aj rastúcu zadlženosť fakultných a univerzitných nemocníc. Ku koncu minulého roka ich dlhy dosiahli 656 miliónov eur. Záväzky v lehote splatnosti predstavovali 134 miliónov eur.

Dlhy rastú napriek schválenému oddlžovaniu a tempo tohto rastu sa nespomalilo, upozorňuje rezort.

„Ak by záväzky po splatnosti napriek oddlžovaniu rástli rovnakým tempom ako doteraz, v roku 2022 by mohol ich objem dosiahnuť až 1,1 mld. eur,“ varuje ministerstvo.

Od januára tohto roku však platia jednotné účtovné pravidlá pre všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdravotníctva. To umožní porovnanie efektivity ich riadenia aj prostredníctvom analytického rozúčtovania vnútropodnikového účtovníctva.

V nemocniciach je podľa revízie výdavkov možné usporiť 46 mil. eur ročne, predovšetkým optimalizáciou procesov a nákupu špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov.

Koniec hádkam o percentá

Zlepšiť by sa mal spôsob rozpočtovania výdavkov na zdravotníctvo. Zavedenie systému rozpočtovania založeného na výsledkoch pomôže naviazať prideľované zdroje na výsledky.

„Účinným nástrojom tohto systému je programové rozpočtovanie, ktoré doteraz  v zdravotníctve používané nebolo,“ píše sa v materiáli. V tomto roku sa pripravuje jeho zavedenie.

Rozpočet VšZP na rok 2020 bude po prvýkrát v detailnej programovej štruktúre s merateľnými a vyhodnocovanými ukazovateľmi pre každú oblasť zdravotníctva.

„Zmena spôsobu financovania zdravotníctva umožní lepšie určiť celkový balík výdavkov na zdravotníctvo,“ sľubujú si ministri.

Súčasný systém kopíruje hospodársky cyklus, čím umožňuje míňať viac, keď ekonomika rastie a núti šetriť, keď sa hospodárstvu nedarí.

„Po novom budú východiskovým bodom v diskusii o každoročnej platbe štátu reálne potreby rezortu, čím sa zníži prepojenie na ekonomický cyklus,“ uzatvára vládny materiál.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať