Legislatíva týkajúca sa zdravotníkov v detských táboroch je vyhovujúca, rezort zdravotníctva však pripúšťa problémy s naplnením znenia vyhlášky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tábor detský
Foto: ilustračné, gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Z pohľadu verejného zdravotníctva je súčasná legislatíva týkajúca sa zdravotníkov v detských táboroch vyhovujúca a neplánuje sa žiadna zásadná zmena. Agentúru SITA o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý však pripustil, že v praxi sú problémy s naplnením znenia vyhlášky, čo sa týka kvalifikačných požiadaviek na pozíciu zdravotníka na zotavovacom podujatí.

Rezort tak reagoval na zistenia občianskeho združenia Rada mládeže Slovenska, ktoré v prieskume zistilo, že až 40 percent organizátorov detských táborov vníma legislatívne prekážky a prekážky v oblasti organizácie letných podujatí. Viaceré organizácie nemôžu nájsť zdravotníka ani pri adekvátnej odmene a v 50 percentách prípadov je zdravotný dohľad zabezpečený inak vyškolenou osobou.

Finančne nedocenení zdravotníci

„Výrazná časť pobytových programov je realizovaná na nekomerčnej báze a organizátori (samospráva, neziskový sektor či cirkev) nie sú schopní zabezpečiť prítomnosť zdravotníkov inak, ako len na dobrovoľníckej, či zle finančne honorovanej brigádnickej báze. Pritom ide zväčša o profesionálnych zdravotníkov, ktorí sú často finančne nedocenení, z bežnej práce majú obrovské množstvá nadčasov a bývajú celkovo preťažení, prípadne vyhorení,“ informovala Alexandra Virostková z Rady mládeže Slovenska

Občianske združenie tvrdí, že je načase otvoriť diskusiu na tému, ako zabezpečiť pre detské pobytové podujatia kvalitný zdravotný dohľad, zjednotiť pravidlá pre všetkých poskytovateľov služieb a popritom neohroziť cenné a mimoriadne obľúbené voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Len osoba s certifikovaným kurzom

„Navrhujeme preto upraviť vyhlášku tak, aby bola zachovaná (v niektorých prípadoch dokonca zvýšená) kvalita zdravotného dohľadu na detských pobytových podujatiach, aby sa predišlo kolapsu široko využívanej služby deťom i rodičom. Navrhujeme prijať opatrenie, ktoré sa osvedčilo v Českej republike a skombinovať ho so systémom poskytovania pediatrickej starostlivosti v SR,“ uviedli predstavitelia Rady mládeže Slovenska.

Združenie ďalej navrhuje, aby zdravotníka na pobytovom a zotavovacom podujatí mohla vykonávať len osoba s certifikovaným kurzom zdravotníka pobytových alebo zotavovacích podujatí. Úrad regionálneho zdravotníctva by po nahlásení tábora kontaktoval miestneho pediatra, pod ktorého pôsobnosť by spadal daný počet detí.

Kompromisné riešenie

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že orgány verejného zdravotníctva sú ochotné pristúpiť na kompromisné riešenie, t. j. zníženie kritérií na kvalifikačné predpoklady zdravotníka, no len za podmienky, že zazmluvnení miestne príslušní pediatri zabezpečia v prípade potreby nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Zároveň za najvhodnejšie vníma zorganizovanie multilaterálneho stretnutia Rady mládeže Slovenska so zástupcami rezortu zdravotníctva a lekármi všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.

„Na základe záverov výkonov štátneho zdravotného dozoru je možné skonštatovať, že v praxi sú problémy s naplnením znenia vyhlášky, čo sa týka kvalifikačných požiadaviek na pozíciu zdravotníka na zotavovacom podujatí. Kritériá na zdravotníka nastavilo Ministerstvo zdravotníctva SR tak, aby bolo v maximálne možnej miere chránené zdravie detí a mládeže počas ich pobytu na zotavovacom podujatí, nakoľko sa v minulosti stali fatálne udalosti z dôvodu nezvládnutia situácie nekvalifikovaným zdravotníkom. Z uvedeného dôvodu MZ SR v rámci novely vyhlášky zadefinovalo v súčasnosti platné kritériá na zdravotníka,“ informoval komunikačný odbor rezortu.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

V súčasnosti je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia organizátor zotavovacieho podujatia povinný zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia.

„V prípade, že by nebol k dispozícii kvalifikovaný zdravotník v zmysle platnej legislatívy, bolo by nevyhnutné zazmluvniť miestne príslušného pediatra na zabezpečenie nepretržitej prípadnej nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti (24 hodín počas celého pobytu detí na podujatí),“ dodalo ministerstvo.

Počas letných prázdnin sa na Slovensku koná takmer 800 táborov pre viac ako 52-tisíc detí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Alexandra Virostková
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRRada mládeže Slovenska