Len 44 percent sestier absolventiek nastúpi do praxe, poslanci za KDH prichádzajú s motivačnými náborovými príspevkami

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, zdravotná sestra, zdravotníci
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Dlhodobý nedostatok zdravotníckeho personálu trápi nielen Slovensko, ale aj krajiny Európskej únie. Podľa štatistík Európskej komisie do roku 2020 chýbalo na trhu práce takmer 1,5 milióna zdravotníckych pracovníkov, z toho 500-tisíc sestier.

Na Slovensku pracuje v porovnaní s najvyspelejšími krajinami EÚ výrazne menej sestier. Analýzy rezortu zdravotníctva ukazujú, že pri súčasnom nastavení kompetencií chýba minimálne 3,6 tisíca sestier,“ uvádza Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri revízii výdavkov za rok 2019.

Náborový príspevok

Čo s tým budeme robiť? Poslanci NR SR František Majerský a Peter Stachura za KDH predložili iniciatívny návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý by zaviedol legislatívny rámec na vyplatenie náborového príspevku pre sestry a pôrodné asistentky.

Náborový príspevok má byť vo výške osemnásobku minimálnej mzdy pre sestry a pôrodné asistentky a päťnásobku minimálnej mzdy pre praktické sestry – asistentky. Podľa návrhu by sa príspevok vyplácal jednorazovo v zariadeniach ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenska.

Zdravotnícky pracovník by musel splniť viaceré podmienky, vrátane pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas. Zdravotnícky pracovník by musel uzatvoriť pracovný pomer v kalendárnom roku, v ktorom získal odbornú spôsobilosť.

Motivácia zdravotných sestier

Cieľom novely zákona je hneď po štúdiu motivovať sestry pracovať v slovenských zdravotníckych zariadeniach a zotrvať v zamestnaní minimálne tri roky. Ďalšou podmienkou by bolo, že zdravotnícke zariadenie musí mať uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Dopady navrhovanej právnej úpravy sa odhadujú na 14,85 milióna eur ročne, pričom pri zvyšovaní minimálnej mzdy by tieto výdavky mohli dosiahnuť až 19,8 milióna eur ročne k roku 2026. Nedostatok sestier spôsobuje škody, ktorým chcú poslanci svojím návrhom predísť.

Neobsadenie jednej operačnej sály v nemocnici jeden deň v týždni by spôsobilo škody vo výške 18,072 milióna eur ročne, čo ukazuje, že investícia do tohto nápadu je ekonomicky efektívna. Ak by novela zákona v parlamente prešla, platiť by mala od januára budúceho roka.

Veková skladba sestier

Zároveň je nepriaznivá aj veková skladba u sestier, len 15 % sestier má menej ako 35 rokov. Ak súčasný trend pretrvá, v budúcnosti sa nedostatok sestier výrazne zvýši. Z analýzy MZ SR vyplýva, že v roku 2030 by na Slovensku chýbalo ešte o 6 400 sestier viac ako sú aktuálne odhady.

Ročne ukončí štúdium ošetrovateľstva resp. diplomovanej sestry na Slovensku približne 1 100 sestier, ktoré môžu okamžite začať vykonávať zdravotnícke povolanie sestra. Taktiež štúdium ukončí približne 2 200 absolventov štúdia praktická sestra – asistent. V prípade tejto kategórie zdravotníckych pracovníkov sa predpokladá ďalšie pokračovanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré umožní získať úplné vzdelanie sestry a príslušné kompetencie bez obmedzení,“ vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií.

Väčšina absolventiek do praxe nenastúpi

Väčšina absolventiek štúdia v odbore ošetrovateľstvo však nenastúpi na Slovensku do praxe. Podľa MZ nastúpi do praxe iba 44 % sestier absolventiek, väčšina tak nastúpi do praxe mimo SR, alebo začne pracovať mimo rezort zdravotníctva.

Svetová zdravotnícka organizácia prognózuje, že do roku 2030 bude na celom svete chýbať deväť miliónov sestier a pôrodných asistentiek. Nespokojnosť sestier a pôrodných asistentiek narastá z dôvodu ich nedostatku, preťaženosti, slabého finančného ohodnotenia, ale aj pomerov v zdravotníctve, na pracovisku, či rozdelenia kompetencií.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe František MajerskýPeter-stachura
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska úniaKDH Kresťanskodemokratické hnutieMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNCZI Národné centrum zdravotníckych informáciíSvetová zdravotnícka organizácia (WHO)ÚHP Útvar hodnoty za peniaze