Minimálne zdravotné odvody sa od januára zvyšujú. Viac zaplatí väčšina živnostníkov, aj niektorí zamestnanci

Peniaze, lupa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Od začiatku budúceho roka sa zvyšuje minimálne mesačné poistné pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov. Poistné sa totiž vypočítava z priemernej hrubej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Na rok 2024 sa určuje z priemernej mesačnej mzdy z roku 2022. Priemerná hrubá  mesačná mzda za rok 2022 podľa Štatistického úradu SR dosiahla 1 304 eur.

Samoplatitelia

Samoplatitelia, teda dobrovoľne nezamestnaní, majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v rovnakej výške ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Ide o poistné vypočítané z polovice priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Kým v tomto roku ide o sumu 84,77 eura mesačne, v roku 2024 to bude 91,28 eura mesačne.

Zdravotný odvod tak stúpne o 6,51 eura mesačne, čo je ročný nárast o viac ako 78 eur.

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Ide nielen o živnostníkov, či o slobodné povolania, ako sú daňoví poradcovia, notári, či advokáti, ale aj o samostatne hospodáriacich roľníkov.

Štyria z piatich SZČO v tomto roku platia minimálne zdravotné odvody vo výške 84,77 eura mesačne. Od začiatku budúceho roka sa minimálna suma poistného zvýši na 91,28 eura mesačne. Rovnako ako pri samoplatiteľoch zdravotný odvod stúpne o 6,51 eura mesačne, čo je ročný nárast o viac ako 78 eur.

Ak SZČO v tomto roku platí mesačný preddavok v rozpätí od 84,77 eura do 91,28 eura, v budúcom roku musí uhrádzať najmenej nové mesačné minimum 91,28 eura. Prvýkrát SZČO zaplatia vyššie mesačné odvody za január budúceho roka so splatnosťou do 8. februára budúceho roka.

Zamestnanci a zamestnávatelia

U zamestnancov a zamestnávateľov sa v princípe výška preddavkov na poistné nemení. Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na poistného jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci.

Zamestnanci platia zdravotné poistenie vo výške 4 % z mesačného príjmu a zamestnávateľ platí za zamestnanca zdravotné poistenie vo výške 10 % z mesačného príjmu zamestnanca.

Od 1. januára tohto roka sa však pre zamestnanca zaviedol nový inštitút minimálneho mesačného preddavku vypočítaného z aktuálnej sumy životného minima. V tomto roku dosahuje 32,81 eura, na rok 2024 sa však zvyšuje na 37,63 eura.

Ak by vypočítaný odvod poistného nedosiahol túto minimálnu výšku, zamestnanec bude musieť doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.  Povinnosť doplatku sa týka iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa z dôvodu nezvyšovania ceny práce zostala nezmenená.

Povinnosť platiť aspoň minimálny odvod sa nevzťahuje na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu. Ide napríklad o dôchodcov, osoby evidované na úrade práce, či osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi.

Inštitút minimálneho mesačného preddavku pre zamestnancov zaviedlo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na špekulatívne uzatváranie pracovných pomerov napríklad na desatinový pracovný úväzok. Vďaka tomu tieto osoby do konca roka 2022 platili mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a mali zabezpečené verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu.

Ak by pritom boli dobrovoľne nezamestnaní, boli by povinní platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu pre dobrovoľne nezamestnaných, čo je pre rok 2024 suma 91,28 eura.

Minimálny vymeriavací základ pri výpočte zdravotných odvodov pre zamestnancov a zamestnávateľov nie je určený. Zamestnávateľ je však povinný svojim zamestnancom vyplácať aspoň minimálnu mzdu, a tá sa od začiatku zvyšuje zo 700 eur na 750 eur. Platná mimimálna mzda tak nepriamo určuje aj výšku minimálneho vymeriavacieho základu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom