Ministerstvo chystá zmenu, prevádzkovatelia ambulancií záchrannej zdravotnej služby si prilepšia

Neurologická ambulancia Nemocnica Levice
Ministerstvo zdravotníctva SR chystá zmenu opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Foto: ilustračné, AGEL SK

Ministerstvo zdravotníctva SR chystá zmenu opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Cieľom nového návrhu opatrenia je podľa predbežnej informácie zvýšenie regulovaných cien pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia tak, aby sa zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Minimálna mzda sa zmení

Navrhovaná právna úprava sa pripravuje v nadväznosti na zvýšené vstupné ekonomicky oprávnené náklady ambulancií záchrannej zdravotnej služby týkajúce sa najmä zvýšenia sumy minimálnej mzdy pre rok 2022.

Od 1. januára 2022 dochádza k úprave minimálnych mzdových nárokov zamestnanca a k úprave základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka, čím dôjde u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby k zvýšeniu osobných nákladov.

Priamy dopad na oprávnené náklady

Ide o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke.

Uvedené zmeny budú mať priamy dopad na zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú zohľadnené v súčasnosti platnej regulovanej cene pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby, preto je potrebné zvýšené ekonomicky oprávnené náklady premietnuť do výšky regulovaných cien u týchto poskytovateľov. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je október 2021.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR