Na Slovensku chýbajú niektoré lieky, ministerstvo zdravotníctva pacientom odporúča „generickú substitúciu“

Ľudia dôverujú aj informáciám od lekárnikov.
Ilustračné foto: Gettyimages.com

V lekárňach na Slovensku môžu chýbať niektoré druhy liekov. Ako v tlačovej správe upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR, prerušenie dodávok liekov je komplexný problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Existujú však viaceré možnosti, ktoré môžu zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov.

Generická substitúcia

Ide o tzv. generickú substitúciu, teda zámenu predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou, dovoz cudzojazyčných balení liekov alebo vo výnimočných prípadoch terapeutické použitie neregistrovaného lieku. V takomto procese však musí udeliť rezort zdravotníctva výnimku.

Výpadky v dodávkach liekov sa podľa ministerstva dotýkajú celého sortimentu liekov, vrátane liekov na chronické ochorenia, liekov pre detskú populáciu, liekov na recept, ako aj voľný predaj. Ide o stále naliehavejšiu výzvu pre zdravotnícke systémy v celej Európskej únii i vo svete.

Nedisponujú mechanizmami

Za dostupnosť liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov zodpovedá držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo výrobca. Ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.

Ministerstvo upozorňuje na to, že Štátny ústav na kontrolu liečiv, ani samotný rezort nedisponujú mechanizmami, ktoré by im umožňovali v prípade nepredvídateľnej situácie zabezpečiť dodatočné dodávky liekov na slovenskom trhu.

Logistické dôvody či kríza

Medzi príčiny dlhodobej či krátkodobej nedostupnosti liekov podľa ministerstva zdravotníctva patria napríklad výrobné dôvody ako energetická kríza a zvýšené náklady na výrobu, nedostatočné kapacity, zmeny vo výrobných procesoch, nedostatok personálu či zistené nedostatky v kvalite.

Môžu to byť aj logistické dôvody ako omeškanie surovín vrátane účinných látok alebo logistické a distribučné obmedzenia. Ďalej to môže byť reexport, teda vyvážanie liekov zo Slovenska do iných krajín, či mimoriadne situácie ako napríklad pandémia COVID-19 alebo vojenský konflikt na Ukrajine, ktoré spôsobili vyšší dopyt po určitých liekoch, a zároveň priniesli obmedzenia pri distribúcii liekov.

Nový výbor

Na úrovni Európskej liekovej agentúry (EMA) vznikol nový výbor Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products, ktorý koordinuje v rámci Európskej únie urgentné opatrenia na výpadky liekov spôsobené mimoriadnymi krízovými udalosťami v oblasti verejného zdravia.

Európska lieková agentúra zhromažďuje informácie o výpadkoch liekov v rámci členských krajín EÚ, a rovnako aj Európskeho hospodárskeho priestoru. EMA v najbližších mesiacoch pripravuje workshop, ktorý sa bude témou výpadkov liekov zaoberať na medzinárodnej úrovni.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EMA Európska lieková agentúraEU Európska úniaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv