Najznámejšie roboty a virtuálna realita v liečbe pacientov po úrazoch

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Najznámejšie roboty a virtuálna realita v liečbe pacientov po úrazoch
Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Pacientom, ktorých cievna mozgová príhoda alebo úraz mozgu a miechy pripútali na lôžko či na vozík, pomáhajú už aj na Slovensku roboty. Elektromechanické a robotické zariadenia asistujú aj detským pacientom s diagnózou detská mozgová obrna (DMO). Aké sú možnosti tejto terapie a čo hovoria výsledky prvých štúdií? Dokážu roboty počas rehabilitácie nahradiť odborný personál?

Spolupráca robot – človek

Neurorehabilitácia je špecifický medicínsky odbor, ktorý pomáha ľuďom po cievnej mozgovej príhode alebo pri diagnózach ako skleróza multiplex, Parkinson a po úrazoch končiacich sa poranením mozgu a miechy. Vďaka robotom sa pomoc pacientom posúva na úplne inú úroveň. „Robot človeka nenahradí, ale pacient bez pomoci robota nedokáže to, čo s ním. Robot je presný, neúnavný, neunaviteľný a hoci nemá city, dokáže pacienta motivovať, aby v rehabilitácii napredoval, aj keď po malých krôčikoch,“ hovorí Bc. Anita Hrdlovics, hlavná fyzioterapeutka neurorehabilitačného zariadenia Levita.
„Najlepšie výsledky sa dosahujú kombináciou konvenčnej rehabilitácie s robotickou. Vzájomne sa dopĺňajú a pomáhajú ľuďom s poruchami postoja, úchopu aj chôdze,“ dopĺňa FBLR lekárka MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc. „Je dokázané, že pacienti po mŕtvici, ktorí dostávajú elektromechanický tréning chôdze v kombinácii s fyzioterapiou, majú vyššie šance opäť samostatne chodiť než pacienti, ktorí trénujú chôdzu bez pomoci robotov,“ upresňuje MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc, externá odborníčka zariadenia Levita.

Robotická presnosť stimuluje mozog

Rehabilitačné roboty patria do oblasti pokročilých rehabilitačných technológií. Sú to motorizované zariadenia, ktoré umožňujú mobilizáciu končatín v rámci senzomotorickej aj kognitívnej rehabilitácie. Väčšina z nich umožňuje aj interakciu s virtuálnym prostredím.

„Robot uľahčuje pohyb, ktorý sa pacient snaží naučiť alebo obnoviť. Kombinácia presnosti pohybu s veľkým počtom opakovaní umožňuje vďaka neuroplasticite mozgu vytvárať nové spojenia. Robotika v neurorehabilitácii dovoľuje dlhšie trvanie procedúry a jej častejšiu aplikáciu, čo je pri obnovovaní mozgových synapsií kľúčové. Žiadny fyzioterapeut nedisponuje takou silou, vytrvalosťou a presnosťou pri opakovaných pohyboch ako robot. Zároveň treba dodať, že vyšetrenie a následné nastavenie sofistikovanej technológie podľa individuálnych potrieb pacienta stále ostáva v rukách a kompetenciách fyzioterapeuta,“ vysvetľuje MUDr. Matej Fülöp, lekár FBLR zo zariadenia Levita.

Najznámejšie roboty v rehabilitácii

LOKOMAT
Najnovšiu generáciu robota LOKOMAT Pro so špeciálnym FreeD modulom máme už aj na Slovensku. „Ide o robotické ortézy, ktoré pomáhajú pri nácviku chôdze. Odľahčujú telesnú hmotnosť pacienta a zároveň dávajú nohám, svalom, a teda aj mozgu, spätnú väzbu – mozog sa vtedy učí, ako sa pohyb robí. Jedna dávka terapie LOKOMATOM môže podľa stavu pacienta trvať aj 45-60 minút,“ ozrejmuje Bc. Anita Hrdlovics. „Modul FreeD umožňuje bočný a rotačný pohyb panvy, pomáha nacvičovať prenos váhy z jednej nohy na druhú, čo značne rozširuje terapeutické možnosti a urýchľuje učenie chôdze. Ako inak, je doplnený o virtuálnu realitu, ktorá sa postará o motiváciu pacienta.“

ARMEO
– zariadenie exo-skeletového typu, pri terapii nezávisle meria vynaloženú silu pacienta v jednotlivých kĺboch. „Pohyby horných končatín sa snímajú prostredníctvom senzorov vo všetkých kĺboch exoskeletu. Pacient plní špecificky zamerané úlohy vo virtuálnej realite a po ich dosiahnutí dostane pochvalu aj odmenu. Tento druh motivácie a vizuálnej stimulácie je spoločný pre všetky roboty, ktoré u nás využívame, a môžem povedať, že je to pre pacientov veľmi motivujúce,“ vysvetľuje fyzioterapeutka.

AMADEO
– zabezpečuje reťazovú nadväznosť pohybov počas terapie. Je určený na tréning jemnej motoriky a funkcie prstov. Prístroj umožňuje konštantnú a ergonomickú simuláciu úchopových pohybov. Dovoľuje meranie izometrických síl, rozsah pohybu a biofeedback v reálnom čase.

ANDAGO

– vhodný vtedy, ak pacient pri nácviku chôdze nepotrebuje oporu horných končatín. Je to mobilný odľahčovací systém, ktorý pomáha nacvičovať vzpriamené držanie tela. Robot ANDAGO automaticky a autonómne nasleduje pohyb pacienta bez potreby vedenia, čím pomáha docieliť prirodzený pohyb s koordináciou horných končatín.

MYRO
– slúži na terapiu kognitívnych motorických úkonov. Ide o akýsi interaktívny stôl či tabuľu. Zariadenie sleduje pohyby po obrazovke vo všetkých 2D smeroch, reaguje však aj na rotačný pohyb, ťah a tlak. Taktiež poskytuje vizuálnu spätnú väzbu aj audiosignály.

Robotická neurorehabilitácia má obrovský potenciál a je využiteľná u veľkého spektra motorických porúch. Je spoľahlivá, merateľná a jednoducho kontrolovateľná. To, že na Slovensku máme špičkovú neurorehabilitačnú techniku, neznamená, že pacienti aj dostávajú najkvalitnejšiu možnú rehabilitáciu. V zariadeniach s najmodernejšou technikou a dostatkom personálu sú rehabilitácie na priamu platbu. Napriek tomu, že by mnoho pacientov dokázalo nájsť financie na rehabilitáciu (z komerčného zdravotného poistenia, z verejnej zbierky a podobne), lekári, ktorí navrhujú pacientom liečenie a rehabilitáciu po zotavení sa z akútneho zdravotného stavu, často o možnostiach na Slovensku ani nevedia.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať