NÚSCH chce kúpiť CT so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ct.jpg
Foto: Pixabay

Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná cena zákazky zhruba 1,3 mil. eur bez DPH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave plánuje obstarať počítačovú tomografiu so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia.

Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná cena zákazky zhruba 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Súčasťou je aj zaškolenie personálu

Kompletná dodávka predmetu zákazky má byť vrátane demontáže a odvozu starého CT prístroja, dodania predmetu zákazky do miesta plnenia, montáže, inštalácie, nevyhnutných stavebných prác a elektroinštalačných prác, ako aj uvedenia predmetu zákazky do prevádzky.

Súčasťou je aj jeho odskúšanie, zaškolenie obsluhujúceho personálu, odborné a technické zaškolenie technika verejného obstarávateľa, odovzdanie sprievodnej dokumentácie, oboznámenie s podmienkami záručného servisu, ako aj s návrhom možností realizácie pozáručného servisu.

Zákazka sa nebude deliť na časti a dĺžka jej trvania má byť 24 mesiacov. Podľa informácií zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 18. januára 2019.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NÚSCH Národný ústav srdcových a cievnych chorôb