Poslankyne chcú zdravotné sestry na školách, rezort to zdá sa zaskočilo. Kto vyrieši personálnu otázku?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dieta
Zdravotné sestry by chceli na školách vidieť odborníci z viacerých oblastí. Kde však na niečo také vziať ľudí? Foto: Thinkstock

Doma sa o zdravie a výchovu dieťaťa starajú rodičia, v škole časť týchto kompetencií preberá učiteľ. Rieši však najmä výchovnú a vzdelávaciu stránku, o zdravie svojich žiakov sa vie starať iba veľmi obmedzene.

Aj preto skupina koaličných poslankýň v rámci novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch navrhuje zaviesť na Slovensku inštitút školskej zdravotnej sestry na materských a základných školách.

Takáto prax je v Spojených štátoch alebo v Spojenom kráľovstve už dlhé roky bežnou súčasťou systému. Pozíciu školskej sestry zaviedli aj v susednom Poľsku, odkiaľ odvtedy hlásia výborné výsledky.

Náplň práce

Školské zdravotné sestry by podľa návrhu mali zabezpečovať primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť, konkrétne napríklad posudzovať zdravotný stav, telesný a duševný vývin detí a žiakov, a to aj pred vstupom do materskej alebo základnej školy.

Ďalej by ich náplňou práce malo byť hodnotenie príznakov chorôb a odporúčania na vyšetrenie u lekára, tiež hodnotenie hygieny, ale aj prevencia užívania omamných a psychotropných látok či evidencia štatistiky o úrazoch.

Mali by sa tiež zaoberať priamym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a teda vykonávaním úkonov prvej pomoci, asistovaní pri podávaní liekov či poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Práve argument súvisiaci s tým, že počet detí so špeciálnymi potrebami v školách stúpa, je jedným zo základov celého návrhu, ktorý vypracovali poslankyne Jana Žitňanská (Za ľudí), Viera Leščáková (Za ľudí), Zuzana Šebová (Sme rodina), Mária Šofranko (OĽaNO) a Jana Bittó Cigániková (SaS).

„V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom nemal kto v materskej škole a základnej škole poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka,“ uvádzajú poslankyne v dôvodovej správe.

Sestry by boli „za“

Aj keď doktor Martin Kulkovský, primár interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, súhlasí s tým, že existencia školských zdravotných sestier by určite nebola na škodu, problémom podľa neho bude, kde zohnať školený personál.

Podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá vznik pozície školskej zdravotnej sestry takisto schvaľuje, na Slovensku už teraz chýba viac než 12-tisíc zdravotných sestier.

„Na Slovensku máme spolu cez 5 000 materských a základných škôl. Ak by len polovica z nich mala zdravotné sestry, zdravotnícky systém by prišiel o 2 500 sestier,“ upozorňuje na sociálnej sieti Kulkovský.

Priznáva však, že vzhľadom na skúsenosti z pandémie by zrejme mnohé zdravotné sestry z nemocníc a ambulancií „odchádzali s radosťou“, nakoľko práca v školách by bola pre ne určite menej psychicky aj fyzicky náročná.

To, že by sestry o takúto prácu mali záujem, potvrdila aj Iveta Lazorová, prezidentka SKSaPA. „Zdravotné sestry na materských dovolenkách alebo starajúce sa o deti sa nechcú vracať do nemocníc. Myslím si, že z ich strany by záujem bol,“ povedala.

Lazorová tiež dodala, že na tieto pozície by sa možno prihlásili aj sestry, ktoré mali v pláne ísť do dôchodku. V roku 2021 pritom do penzie odchádza rekordný počet sestier, už teraz je to viac ako za celý rok 2018.

„Zdravotné sestry potrebujeme v nemocniciach a ambulanciách. Ak by teraz novela zákona prešla, zdravotný systém skolabuje,“ myslí si však Kulkovský a dodáva, že riešením by bolo sa na zavedenie takejto pozície pripraviť otvorením nového odboru na stredných školách.

Školy a adekvátne ohodnotenie

Lazorová tento nápad nepovažuje za dobrý. „Školská sestra by mala v kompetencii úlohy, ktoré nie sú vhodné pre stredoškolsky vzdelaného človeka, je to samostatná práca zahŕňajúca rozhodovanie a určitú zodpovednosť,“ vysvetľuje.

Zároveň na vysokých školách výučba komunitného ošetrovateľstva už teraz zahŕňa aj pôsobnosť sestier v školách. „Takže nie je potrebné nejako inovovať alebo rozširovať vzdelávanie, nakoľko tento odbor už v súčasnosti máme,“ doplnila prezidentka komory sestier.

Otázne však podľa nej je, ako by boli sestry financované. Nakoľko ide o návrh novely, ktorá spadá pod Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, peniaze na túto pozíciu by mali vyhradiť práve oni, prípadne Ministerstvo vnútra SR.

Školstvo je však podobne peňažne poddimenzované ako zdravotníctvo. Možný problém s financovaním by sa mal začať riešiť rýchlo. 

O pridelenie finančných prostriedkov by mohli zriaďovatelia škôl podľa návrhu môcť požiadať vždy do 31. mája. V prípade, že by prešiel v parlamente, školské zdravotné sestry by sa tak mohli stať realitou už v školskom roku 2022/2023. 

Ako je to inde?

V Spojenom kráľovstve musia zdravotné sestry absolvovať školenie v obore komunitného verejného zdravotníctva, aby sa mohli stať sestrami školskými. Momentálne ich tam pracuje približne 2 600, ich počet sa však v poslednom desaťročí znížil.

Dôvodom sú práve peniaze, konkrétne škrty v rozpočte, ktoré spôsobili, že sa britské školské zdravotné sestry necítia dostatočne ohodnotené. Na Slovensku to pracovníci v zdravotníctve, ako aj v školstve, cítia rovnako.

Preto je otázka, kde nájsť vyškolený personál na tieto pozície, viac než na na mieste. SKSaPA už o tom hovorila aj na pôde ministerstva zdravotníctva. „Vedeli by sme nastaviť koncepciu a za niekoľko rokov ju zaviesť do praxe,“ informovala Lazorová.

Spoločný projekt

Poslankyne, ktoré návrh novely zákona pripravili, by však chceli, aby začala platiť už od septembra 2021. Čo na to kompetentní?

„Sme si vedomí dôležitosti a potreby dostupnosti zdravotnej starostlivosti zdravotne znevýhodneným deťom v školách a školských zariadeniach, a teda i ďalšej komunikácie o predmetnej problematike,“ uviedli z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.

Podľa odboru komunikácie ministerstva školstva je idea zavedenia školských zdravotných sestier zatiaľ vo fáze prípravy a vzniknuté otázky budú riešiť v spolupráci s inými rezortmi, konkrétne s ministerstvom financií či ministerstvom zdravotníctva.

Zdá sa, že ministerstvá o návrhu koaličných poslankýň v predstihu nevedeli. Pre portál vZdravotníctve.sk totiž napísali, že by v súvislosti s touto témou „privítali viac informácií a intenzívnejšiu komunikáciu zainteresovaných subjektov“.

Myšlienka vytvorenia pozície školskej sestry má napriek tomu ich podporu a sú pripravení naďalej spolupracovať.

Podporné profesie

Okrem starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, ako sú napríklad cukrovka či epilepsia, by sa školská sestra mala podľa rezortu zdravotníctva zaoberať aj prevenciou a edukáciou žiakov, pedagógov, ale aj rodičov v súvislosti so zdravým životným štýlom.

SKSaPA zase považuje za dôležité práve to, že by školské zdravotné sestry mohli deti od malička viesť k správnej starostlivosti o svoje zdravie a k dobrej životospráve, čím by nepriamo ovplyvňovali aj výskyt detskej obezity.

Doteraz si s týmito úlohami museli poradiť učitelia, prípadne pedagogickí asistenti, ktorí však na tento druh práce nie sú školení, ako pre portál vZdravotníctve.sk uviedla Lazorová.

Začiatkom školského roka 2020/2021 do tried nastúpilo 1 947 pedagogických asistentov a spolu s nimi aj 778 členov podporných a inkluzívnych školských tímov, najmä psychológov a špeciálnych pedagógov.

„Ministerstvo školstva do podporných profesií na školách už investovalo 83 miliónov eur v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II,“ doplnil informácie rezort. Školské sestry by mohli byť ďalšou takouto podpornou profesiou.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Iveta LazorováMilan Kulkovský
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNsP Nemocnica s poliklinikou Považská BystricaSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek