Prečo majú pacienti s rakovinou krvi v Nemecku prístup k modernej liečbe zhruba za 128 dní a na Slovensku za 590 dní?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Onkológia, onkologický pacient, rakovina
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Na veľké rozdiely v starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom, teda druhým najčastejším typom rakoviny krvi, v Európe, vrátane Slovenska poukázala nová medzinárodná štúdia od prestížnej skupiny The Economist Impact.

Podľa štúdie má Slovensko z pomedzi desiatich sledovaných krajín najvyšší odhadovaný počet pribúdajúcich pacientov s mnohopočetným myelómom, až s 56 % nárastom novodiagnostikovaných prípadov do roku 2050.

Medzery v spôsobe starostlivosti o pacientov

Vypočuli sme klinických expertov, vedcov, analytikov, tvorcov politík, ako aj zástupcov pacientov v desiatich krajinách a zároveň sme sa pozreli aj na dostupné dáta. Naším cieľom bolo identifikovať medzery v spôsobe starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom v jednotlivých európskych krajinách, a zároveň priniesť konkrétne odporúčania na zlepšenia,“ vysvetľuje spoluautor regionálnej štúdie Gerard Dunleavy z Economist Impact.

Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším hematoonkologickým ochorením. Medzi najčastejšie príznaky tohto ochorenia patria bolesti kostí, často v oblasti chrbtice, chudokrvnosť, problémy s obličkami, nechutenstvo, únava, dýchavičnosť či opakované infekcie. Odborníci však hovoria o zásadných posunoch v liečbe tohto ochorenia, ako aj celkového prežívania pacientov.

Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom sa za posledné roky značne zlepšila. Hoci toto ochorenie patrí v súčasnosti u väčšiny pacientov medzi nevyliečiteľné ochorenia, verím, že používaním inovatívnych liekov v praxi a príchodom ďalších liekov z klinických štúdií, sa raz priblížime k vyliečiteľnosti tohto ochorenia,“ tvrdí Ľubica Harvanová z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, LF SZU a UNB Bratislava.

Oneskorený prístup k modernej liečbe

Problémom je oneskorený prístup pacientov k modernej liečbe. Stoja za tým komplikované a zdĺhavé schvaľovacie procesy, administratívna záťaž, nižšie výdavky na zdravotnú starostlivosť, ako aj nedostatočná informovanosť o ochoreniach.

Kým napríklad pacienti v Nemecku majú prístup k inovatívnym liekom od registrácie v Európskej liekovej agentúre v priemere za 128 dní, v regióne strednej Európy a Pobaltia je to v priemere až 587 dní. A na Slovensku je to ešte viac, až 590 dní.

Analýza zároveň upozorňuje aj na ďalšie rizikové oblasti, ako sú oneskorená diagnostika, obmedzený prístup ku komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti, nedostatky v dostupnosti a spracovaní dát, či uvažovanie nad inováciami ako nad nákladmi, nie nad investíciami.

Investovať do onkológie sa oplatí

Do onkológie sa oplatí investovať, pretože z dlhodobého hľadiska prináša zásadný ekonomický prínos z pohľadu produktivity. Už dnešné dáta ukazujú, že dochádza k zásadnému poklesu trvania práceneschopnosti a pacienti sa tak môžu oveľa skôr integrovať naspäť do pracovného života. To je dobrá správa, pretože mnohopočetný myelóm postihuje čoraz viac ľudí v produktívnom veku. Investície do tejto oblasti by jednoznačne mali v najbližších rokoch stúpať,“ hodnotí slovenský expert na liekovú politiku a zdravotníctvo Róbert Babeľa.

Medzi hlavné odporúčania štúdie okrem zvyšovania investícií do tejto oblasti patrí zabezpečenie rovnakého prístupu k včasnej diagnostike a najlepšej možnej liečbe pacientov vo všetkých krajinách, ako aj precíznejšia práca s dátami, či zlepšovanie cesty a komplexného manažmentu pacienta s mnohopočetných myelómom v regióne, vrátane Slovenska.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Róbert Babeľa