Profesionálnejšie služby, moderné riadenie či efektívny manažment. Sociálna poisťovňa predstavila ciele na najbližších päť rokov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sociálna poisťovňa
Budova pobočky Sociálnej poisťovne na Záhradnickej 153 v Bratislave. Bratislava, 11. december 2023. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Profesionálnejšie služby pre klientov, moderné riadenie či efektívny manažment, to sú ciele Sociálnej poisťovne na najbližších päť rokov. V rámci rokovania Vlády SR bol predstavený Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2024 až 2029.

Vedenie poisťovne pripustilo, že si je si vedomé potreby zmien a ich aktívneho riadenia. Výsledkom bude moderná inštitúcia poskytujúca služby vo verejnom záujme, ktorej dobré meno bude symbolom kvality a efektivity.

Vyššia kvalita koncových služieb

V rámci dostupnosti profesionálnych služieb pre klientov chce sociálna poisťovňa zvýšiť kvalitu koncových služieb. Do roku 2027 chce redizajnovať služby poisťovne v kontexte životných situácií a štandardizovať klientske centrá.

Pre plynulé zlepšenie služieb má v pláne optimalizáciu a rozvoj koncových služieb poisťovne, ako aj zavedenie nástrojov merania a hodnotenie spokojnosti klientov. Vedenie chce zlepšiť aj svoju komunikáciu s klientmi prostredníctvom multikanálovej externej komunikácie a transformácie klientskeho portálu.

„Nevyhnutnou súčasťou proaktívnej komunikácie s klientom je aj personalizovaná priama komunikácia s klientom ohľadom jeho špecifických potrieb vyplývajúcich zo životných situácií, v ktorých sa nachádza a poisťovňa jeho situáciu pozná a vie aktívne pomôcť,“ uvádza sa v návrhu strategických zámerov činnosti sociálnej poisťovne.

Nevyhnutná optimalizácia procesov

Pre zvyšovanie kvality koncových služieb prostredníctvom redizajnu životných situácii, je podľa vedenia nevyhnutná aj optimalizácia procesov výkonu sociálneho poistenia. Implementáciou nových opatrení sa zabezpečí skrátenie procesných lehôt, vyšší komfort pre klientov, kedy budú informovaní, čo sa deje s ich žiadosťou, a obmedzenie chybovosti.

Poisťovňa sa bude prioritne venovať oblasti dôchodkového poistenia, ktorej agendový systém vykazuje najväčšie technologické riziká. V rámci optimalizácie organizácie práce sa budú posudzovať existujúce pracovné postupy, štruktúry organizácie a riadiace mechanizmy s cieľom identifikovať a implementovať opatrenia, ktoré zvýšia efektivitu a výkonnosť poisťovne.

Zároveň sa bude rozvíjať aj kultúra poisťovne, s ktorou súvisí budovanie značky zamestnávateľa. Výsledkom bude vnímanie Sociálnej poisťovne ako atraktívneho zamestnávateľa nielen pre súčasných, ale aj budúcich zamestnancov.

Efektívny manažment zdrojov

Poisťovňa sa bude v najbližších rokoch usilovať aj o efektívny manažment zdrojov. V rámci neho chce zaviesť podporu rozhodovania, ktorá je založená na analýze situácie, predikcii trendov vývoja a predvídaniu budúcich okolností, na ktoré sa Sociálna poisťovňa dokáže pripraviť.

Vedenie plánuje pristúpiť aj k podnikovému manažmentu zmien, čím upraví a prispôsobí organizačnú štruktúru pre čo najefektívnejšie riadenie projektov a rozvojových aktivít. Poisťovňa sa bude sústrediť aj na zabezpečenie plynulého, bezpečného, efektívnejšieho a hospodárnejšieho fungovania prevádzkovej a technickej infraštruktúry.

Zameria sa tak na opatrenia týkajúce sa aktualizácie hardvéru, softvéru, komunikačných systémov, ale aj modernizáciu priestorového vybavenia nevyhnutného pre vytvorenie takého pracovného prostredia, ktoré umožní kvalitné vykonávanie práce zamestnancov a zároveň napĺňa strategické ciele poisťovne.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa