Sestry kritizujú vyhlášku o kompetenciách asistentov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pacientka.jpg
Freeimages.com

Avizovanú zmenu kompetencií zdravotníckych asistentov podporujú viaceré stavovské organizácie. Komora sestier medzi ne nepatrí.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) žiada ministra zdravotníctva Tomáš Druckera, aby stiahol návrh vyhlášky, ktorou plánuje rezort rozšíriť kompetencie zdravotníckych asistentov. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii zástupcovia komory.

Navrhovaná úprava totiž podľa sestier prinesie viac chaosu medzi zdravotníkmi, ohrozí poskytovanú zdravotnú starostlivosť a nevyrieši problém s nedostatkom zdravotníkov. Návrh vyhlášky prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

Komora sestier vzniesla k legislatívnej úprave 22 pripomienok, z toho deväť zásadných. „V zdravotníctve je prísne určené, kto môže vykonávať aké úkony, aby boli pacienti v bezpečí a chránení, aby nedošlo ešte k väčšiemu poškodeniu zdravia,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

V žiadnej z krajín EÚ nerobí asistent samostatne, vždy je pod dohľadom sestry. Zdravotnícky asistent môže so sestrou, pôrodnou asistentkou spolupracovať, ale nemôže samostatne rozhodovať,“ zdôraznila Lazorová.

Nedorozumenie pri osobnej starostlivosti

Ak vstúpi do platnosti navrhovaná vyhláška, v nemocniciach nebude mať kto robiť podľa SK SaPA základnú ošetrovateľskú starostlivosť, ako je podávanie stravy a tekutín, osobnú hygienickú starostlivosť, či polohovanie pacientov.

Ako ďalej povedala Lazorová, na základe súčasného znenia vyhlášky činnosti ako starostlivosť o ústnu dutinu, či podávanie jedla osobám s výnimkou novorodencov, vykonáva zdravotnícky asistent, avšak tieto činnosti z navrhovanej vyhlášky ministerstva vypadli. Podľa sestier ich tak od 1. januára budúceho roka nebude mať kto robiť, respektíve ich budú robiť sestry.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii pre agentúru SITA pred časom konštatovalo, že uspokojovanie biologických potrieb, ktoré je uvedené vo vyhláške, zahŕňa aj kŕmenie pacientov. Zároveň vykonávanie hygieny zahŕňa aj starostlivosť o ústnu dutinu. Uvedené činnosti budú teda v zmysle vyhlášky vykonávať zdravotnícki asistenti.

Sestrám sa nepozdáva ani odber krvi

SK SaPA nesúhlasí s návrhom, aby zdravotnícki asistenti samostatne odoberali krv zo žily.

Podľa člena Rady a Prezídia SK SaPA Milana Laurinca štátny vzdelávací program v súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií zdravotníckym asistentom vymedzil kľúčové kompetencie, medzi ktoré patria požadované zručnosti, ako je spolupráca pri odbere a odosielaní biologického materiálu na vyšetrenie.

„Z toho výkonového štandardu však vyplýva, že zdravotnícky asistent by nemal sám odoberať krv zo žily na vyšetrenie, ale spolupracovať pri odbere krvi. V mnohých prípadoch sa po odbere krvi na vyšetrenie častokrát následne podávajú infúzne preparáty, alebo výživa do žily, aby bol pacient čo najmenej traumatizovaný a preto odber krvi zdravotníckym asistentom v praxi nemá opodstatnenie,“ vysvetlil.

Ani intramuskulárne podávanie liekov

Komora čiastočne súhlasí s tým, aby zdravotnícki asistenti mohli aplikovať lieky inhalačne, ale nesúhlasí s ich podávaním do svalu.

„V tomto bode sa vôbec nepopisuje, o aké liečivo ide. Nejde len o technické zvládnutie výkonu, ale aj o prevzatie zodpovednosti za prípadné komplikácie,“ poukázal Laurinc.

V paragrafovom znení chýba podľa neho výkon ako príprava liekov. „Zdravotnícky pracovník, ktorý pripravuje liek k podaniu, by ich mal priamo aj aplikovať a niesť za to zodpovednosť. Alebo sa touto zmenou vyhlášky myslí, že liečivo pripraví sestra a podá ho zdravotnícky asistent?“ pýta sa Laurinc.

SK SaPA čiastočne súhlasí s návrhom, že zdravotnícky asistent môže odsávať sekréty z horných dýchacích ciest, ale za predpokladu, že pacient nemá zaistené dýchacie cesty kanylou.

Chýba im aj definícia školenia

Ako upozornila komora, v súčasnom znení vyhlášky taktiež bolo uvedené, že zdravotnícky asistent môže vykonávať činnosti v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb na základe koordinácie sestrou u osôb od 18 rokov. Ministerstvo však navrhuje znížiť vekovú hranicu na 15 rokov, s čím SK SaPA nesúhlasí.

Sestry chcú tiež bližšiu špecifikáciu preškolenia. „V navrhovanej vyhláške v súčasnosti nie je jasne definované, čo má obsahovať 40-hodinový kurz a taktiež nie je jasne definované rozdelenie na teoretickú a praktickú časť. Je otázne, či bude takýto 40-hodinový kurz postačujúci,“ poznamenala Lazorová.

Nie všetci sú proti

Avizovanú zmenu kompetencií zdravotníckych asistentov však podporujú viaceré stavovské organizácie.

Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc SR, Asociácie súkromných lekárov SR, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

„V plnej miere podporujeme rozšírenie kompetencií zdravotníckych asistentov navrhnuté Ministerstvom zdravotníctva SR. Zdravotnícki asistenti tak budú môcť v podstatne väčšej miere využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na stredných zdravotníckych školách, čím sa významne zvýši možnosť ich uplatnenia v praxi,“ uviedli v stanovisku.

Úpravou sa podľa nich zároveň dokážu odbremeniť sestry od viacerých činností, čo významne napomôže zmierniť nedostatok sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dobrá správa pre pacientov

Navrhované rozšírenie kompetencií zdravotníckych asistentov je tak podľa stavovských organizácií jednoznačne dobrou správou pre pacientov i nemocnice a jeho zavedenie do praxe prispeje ku skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Zároveň vítame snahu MZ SR pripraviť aj jasné vymedzenie kompetencií sestier a pôrodných asistentiek, ako aj kompetencií fyzioterapeutov a zdravotníckych záchranárov,“ píšu organizácie.

„Sme presvedčení, že jasné definovanie kompetencií prispeje k zvýšeniu atraktivity zamestnania v týchto zdravotníckych povolaniach. Dlhodobo voláme po takom definovaní práce sestier, ktoré by zabezpečilo väčšiu zastupiteľnosť a tým aj dostupnosť sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uzavreli organizácie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek