Sestry považujú stabilizačný príspevok za výsmech, z avizovanej sumy je už len polovica a druhá v nedohľadne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stabilizačný príspevok
Foto: archívne, www.facebook.com

Za výsmech sestrám, pôrodným asistentkám a ďalším zdravotníckym pracovníkom považuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vládou schválený stabilizačný príspevok. Upozorňuje na to, že z pôvodne avizovaných 5 000 eur je dnes už len 2 500 eur a druhá polovica je v nedohľadne.

Výsmech sestrám

Toto nie je žiadna stabilizácia, toto je výsmech sestrám a pôrodným asistentkám a ďalším zdravotníckym pracovníkom,“ vyjadrila sa komora v tlačovej správe.

Od zverejnenia informácie o stabilizačnom príspevku rieši komora množstvo telefonátov a správ z jednotlivých regiónov Slovenska.

Chaos, ktorý panuje v rámci administratívneho spracovania jednotlivých dohôd o stabilizačnom príspevku, sa nedá ani popísať,“ tvrdia.

Zdravotníci podľa komory nie sú vôbec informovaní vlastnými personálnymi oddeleniami, nevedia, akú daň budú musieť odviesť a pôvodné dohody na stabilizačný príspevok zo dňa na deň stiahli pre údajné chyby a nutnosť ich prepracovania.

Výška stabilizačného príspevku

Čas na prijatie príspevku je pritom do 19. decembra tohto roka. Komora tiež upozorňuje na to, že zostatok z celkovej výšky stabilizačného príspevku bude závisieť od prijatia alebo neprijatia právnej úpravy, ktorá sa má týkať zdaňovania, čo predtým nebolo odkomunikované.

Sestry a pôrodné asistentky čakali zásadnejšie riešenie ich mzdového ohodnotenia.

Potrebujeme systémovo vyriešiť najviac chýbajúce profesie v zdravotníctve – sestry a pôrodné asistentky, pretože stabilizačným príspevkom im krajšiu budúcnosť nenamaľujeme,“ zdôrazňuje komora.

Požadovala zvýšenie koeficientov

Upozorňuje na to, že nepožadovala stabilizačný príspevok, ale zvýšenie koeficientov na výpočet základnej zložky mzdy podľa návrhov, ktoré komora doručila vláde.

Toto sa neudialo a poslanci prijali vládny návrh, ktorý nereflektuje na požiadavky sestier a nerieši prehlbujúci sa nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotníctva,“ uzatvára komora.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku v sume 5 000 eur, ktorá je podľa súčasnej právnej úpravy definovaná ako celková cena práce.

Vyplatí preddavok

Cieľom rezortov zdravotníctva a financií je aj napriek náročnej situácii zabezpečiť zdravotníkom financie ešte v roku 2022 a preto do 31. decembra vyplatí preddavok vo výške 2 500 eur, ktorý bude pripísaný na účet zamestnanca a ten ním môže disponovať v plnom rozsahu.

Zostatok z celkovej výšky stabilizačného príspevku na vyplatenie bude závisieť od prijatia alebo neprijatia navrhovanej právnej úpravy. Ak prejde legislatívna úprava, z celkovej sumy 5 000 eur sa zrazí len preddavok na daň a zvyšnú sumu štát vyplatí v mzde za december tohto roka v januárovom výplatnom termíne.

V druhom variante, ak legislatívna úprava neprejde, sa z celkovej sumy 5 000 eur zrazí preddavok na daň, odvody zamestnanca aj odvody zamestnávateľa a zvyšnú sumu v mzde za december štát vyplatí v januári 2023.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek