SKSaPA: Za posledný rok kompetentní pre sestry nespravili nič

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sestra
Foto: Thinkstock

AKTUALIZOVANÉ – Predstavitelia komory vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker má už rok na svojom pracovnom stole návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na Slovensku, no doteraz nie je schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve.

Upozornili na to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia SK SaPA, ktorí vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.

Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová pripomenula, že zástupcovia komory sa s ministrom od jeho nástupu stretli štyrikrát, naposledy tento rok v januári. Na pracovnom stretnutí v auguste v roku 2016 mu pomenovali kľúčové problémy v ošetrovateľstve a odovzdali návrh komory na riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.

Lazorová: Prestaňte so žabomyšími vojnami

„Vyzývam koaličných partnerov, aby prestali s nezmyselnými žabomyšími vojnami a začali spoločne riešiť slovenské zdravotníctvo, ktoré sa týka každého občana na Slovensku. Slovákov trápi zadlžené a korupčné zdravotníctvo, rozpadajúce sa zdravotnícke zariadenia a nedostatok sestier a pôrodných asistentiek,“ uviedla Lazorová.

Hlavnými dôvodmi nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku sú podľa Lazorovej zlé pracovné podmienky a nedostatočné odmeňovanie, a preto je potrebné bezodkladne stabilizovať situáciu so sestrami a zároveň zatraktívniť toto povolanie.

Sestier je málo, treba to riešiť

Komora dlhodobo upozorňuje na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve.

Ako povedala členka Prezídia a Rady SK SaPA Zuzana Haladová, do roku 2020 bude podľa štatistík Európskej komisie na trhu práce EÚ chýbať takmer 1,5 milióna zdravotníckych pracovníkov, z toho takmer 500 tisíc sestier.

Tento nedostatok sa podľa nej snažia jednotlivé krajiny riešiť zlepšovaním pracovných podmienok pri výkone povolania, zavedením rôznych systémových motivačných prvkov, benefitov a v neposlednom rade úpravou mzdy.

„Nespokojnosť sestier narastá, pretože je ich nedostatok, sú preťažené a slabo ohodnotené. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky budú odchádzať za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia v ešte väčšom počte, ako je tomu teraz, aj pre slabé finančné ohodnotenie. Už teraz nám na Slovensku chýba viac ako 12 tisíc sestier, pričom vývoj je dlhodobo nepriaznivý,“ dodala Haladová.

Mzdy a pracovné podmienky

SK SaPA pred rokom navrhla ministrovi zdravotníctva deväť motivačných a stabilizačných opatrení. Ako povedal člen Prezídia a Rady komory Milan Laurinc, aby bolo možné stabilizovať situáciu so sestrami v slovenskom zdravotníctve a zatraktívniť toto povolanie, v prvom rade je potrebné upraviť mzdy sestier a pôrodných asistentiek a zlepšiť ich pracovné podmienky.

Komora odporúča podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných, zdravotných, či iných dôvodov nie sú ochotné, či nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými možnosťami práce v súlade so Zákonníkom práce.

„Navrhli sme taktiež kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie či zavedenie kreditového príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania,“ pripomenul Laurinc.

Viac kompetencii vítajú, nebude sa však týkať všetkých

Prezidentka víta prvé kroky ministerstva rozšíriť kompetencie v rámci plánovanej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, avšak poukazuje na viaceré nedostatky tohto návrhu.

„V prvom rade chcem povedať, že toto opatrenie sa nebude týkať všetkých sestier, ale len niektorých, takže nemôžeme hovoriť o stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku,“ upozornila Lazorová.

V druhom rade prezidentka konštatovala, že doteraz nikde komora nepočula o tom, ako budú sestry odmenené za to, že budú vykonávať nové činnosti.

Ministerstvo: Robíme dosť

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová opätovne poznamenala, že ministerstvo si povolanie sestry vysoko váži a postupne uskutočňuje kroky na zlepšenie ich podmienok na prácu.

„Ministerstvo dlhodobo hovorí o potrebe zásluhového systému odmeňovania. Aktuálne sme pripravili legislatívny návrh, ktorý bude jasne definovať kompetencie všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier. V platnosti je aj vyhláška zdravotníckych asistentov, ktorú sme uviedli do praxe a ktorej cieľom je odbremeniť sestry,“ pripomenula.

Zdravotnícki asistenti tak podľa ministerstva dopĺňajú činnosti na oddeleniach, čím sa vytvorí priestor napríklad na ďalšie štúdium sestry. „Týmto krokom sme jednoznačne vyšli v ústrety sestrám a vďaka posilneným kompetenciám zdravotníckych asistentov sme vytvorili priestor na to, aby sme ich odbremenili od práce,“ dodala Eliášová.

Investície pomôžu aj sestrám

Ministerstvo tiež investuje prostredníctvom kapitálových výdavkov v tomto roku do nemocníc viac ako 70 mil. eur, tieto finančné prostriedku sú určené aj na prístrojové vybavenie, ktoré by malo podľa hovorkyne uľahčiť prácu aj samotným sestrám.

„Okrem toho rezort zdravotníctva realizuje centrálne obstarávanie na nemocničné postele (od polovice júla), ktoré takisto uľahčia prácu sestrám a významne zvýšia kvalitu poskytovanej starostlivosti aj pacientom. Predpokladáme, že do nemocníc už čoskoro príde až takmer sedemtisíc nových polohovateľných postelí. Takáto významná obnova tu nikdy nebola,“ uviedla Eliášová.

Ako pokračovala, ministerstvo pripravovalo návrh kompetencií so všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane komory sestier, pričom sa podľa Eliášovej maximálne snažili vyjsť v ústrety požiadavkám komory sestier. „Navrhované kompetencie považujeme za primerané, ak si to reálna prax vyžiada, tak v budúcnosti sa nebránime ich ďalšiemu postupnému navyšovaniu,“ doplnila.

Rezort podľa hovorkyne intenzívne, doslova na dennej báze, rieši problémy sestier.

„Zriadili sme pozíciu ministerskej sestry, ktorú nominovala práve komora sestier a pôrodných asistentiek, a táto pôsobí priamo na ministerstve. Navyše aj samotná komora participuje na projektoch týkajúcich sa sestier. Mzdy sestier sa každoročne upravujú na základe tzv. mzdového automatu, pričom mzdy sestier v posledných rokoch rástli rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. V súčasnosti je v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva priemerná hrubá mesačná mzda sestry takmer 1 100 eur,“ uzavrela Eliášová.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek