Na oddlženie nemocníc pôjdu stovky miliónov eur, minister Sulík rozhodnutie ostro skritizoval

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, zdravotníctvo, oddlžovanie, nemocnica
Foto: ilustračné, gettyimages.com
  • aktualizované 2. decembra, 15:26

Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Finančná stabilizácia zdravotníckych zariadení, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom tohto návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti.

Primárnym cieľom je však zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo schválené vládou ešte v roku 2017.

„Z porovnania so skutočnou mierou zadlžovania možno konštatovať, že uvedený predpoklad tvorby ďalšieho dlhu sa ukázal ako úplne nesprávny a že prijaté opatrenia na zníženie miery zadlžovania zlyhali,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Krajčímu želá „veľa šťastia“

Oddlženie nemocníc sumou 575 miliónov eur nepovažuje minister hospodárstva Richard Sulík za šťastné riešenie. Obáva sa totiž, že dlhy nemocníc budú rásť tak, ako doteraz.

„Chceme veriť ministrovi zdravotníctva, že naozaj prijme také opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zadlžovaniu,“ povedal Sulík po rokovaní vlády.

Dodal, že ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu želá veľa šťastia a síl, aby zadlžovanie nemocníc zastavil. Návrh podľa neho na vláde prešiel konsenzuálnym súhlasom.

Nemocnice by mali dlhy priebežne hradiť

Potreba zdrojov na oddlženie sa odvíja od objemu záväzkov po lehote splatnosti k 31. decembru 2019, ktorý u sledovaných nemocníc predstavuje 599 miliónov eur. Od niektorých nemocníc údajmi MZ SR nedisponuje, avšak odhad týchto záväzkov po lehote splatnosti, s ktorými sa môžu prihlásiť do oddlžovania, je na úrovni 10 miliónov eur.

Zároveň sa predpokladá, že časť týchto dlhov je priebežne nemocnicami uhrádzaná, respektíve už bola uhradená. Súčasne sa však očakáva nárast záväzkov po lehote splatnosti k 30. novembru tohto roka približne vo výške 100 miliónov eur. „Potreba finančných prostriedkov je tak v zmysle vyššie uvedených vplyvov do výšky 575 miliónov eur,“ vysvetlil rezort.

Ministerstvá zdravotníctva a financií vytvorili v tejto súvislosti finančný mechanizmus. V rámci neho budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za podmienok definovaných vo Finančnej stabilizácii zdravotníckych zariadení.

Zapojenie veriteľov je dobrovoľné

„Mechanizmus oddlžovania je vytvorený na základe princípu transparentnosti, na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých, so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ konštatovalo MZ SR.

Zapojenie veriteľov do tohto systému je dobrovoľné a právne nenárokovateľné. V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi.

To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za určených podmienok budú mať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo, ako aj veritelia týchto nemocníc.

Hospodárenie sa zhoršovalo

Ako po rokovaní vlády uviedol minister Krajčí, hospodárenie najmä štátnych nemocníc sa napriek oddlženiu z roka na rok výrazne zhoršovalo.

„Do toho prišla pandémia a riziko toho, že by v tomto roku zrazu skončila exekučná imunita a exekútori by mohli zablokovať účty nemocníc. S týmto sme sa snažili vysporiadať,“ vysvetlil minister. Oddlženie schválené vládou sa bude podľa neho realizovať veľmi podobným spôsobom, ako predchádzajúce, avšak za oveľa lepšej právnej situácie.

„Mám nádej, že by sa nám mohlo podariť postupne rozmotať gordický uzol zadlžovania a neefektívneho hospodárenia našich nemocníc,“ povedal Krajčí.

Zabezpečiť by to mali nové platobné mechanizmy aj budúcoročná podpora pre udržanie hospodárenia koncových štátnych nemocníc vo výške 125 mil. eur.

„Verím, že v horizonte dvoch až troch rokov budeme mať úplne iné výsledky, aké sme tu mali po ostatnom oddlžení,“ uzavrel šéf rezortu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marek KrajčíRichard Sulík
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SR