Tento bežný doplnok stravy znižuje agresivitu o 30 percent, tvrdia vedci

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tento bežný doplnok stravy znižuje agresivitu o 30 percent, tvrdia vedci
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Nedávny výskum publikovaný na ScienceDirect zistil, že bežné doplnky stravy obsahujúce omega-3 mastné kyseliny môžu znížiť agresivitu až o 30 percent. Omega-3, známe pre svoje pozitívne účinky na zdravie srdca, sa teraz ukazujú ako účinné aj pri znižovaní agresívneho správania. Štúdia vedená odborníkmi z Pennsylvánskej univerzity naznačuje, že tieto doplnky môžu byť prospešné pre rôzne prostredia, vrátane škôl a väzníc.

Agresivita a jej prejavy

Agresívne správanie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Medzi zjavné prejavy patrí verbálne a fyzické násilie či šikanovanie. Menej zjavné formy zahŕňajú vandalizmus, poškodzovanie majetku, zakladanie požiarov a krádeže. Tieto prejavy môžu negatívne ovplyvniť medziľudské vzťahy a viesť k právnym dôsledkom. Zníženie agresivity by preto mohlo mať významný pozitívny vplyv na spoločnosť.

Prekvapivé výsledky výskumu

Výskumníci zistili, že omega-3 znižuje agresivitu bez ohľadu na vek alebo pohlavie. „Nastal čas zaviesť omega-3 na zníženie agresivity. Na základe týchto zistení veríme, že omega-3 môže pomôcť,“ hovorí Adrian Raine, neurokriminológ z Pennsylvánskej univerzity.

Omega-3 mastné kyseliny sa spájali s nižším výskytom násilného správania už dávnejšie. Už v roku 2001 doktor Joseph Hibbeln z NIH zistil, že vyššia konzumácia rýb, ktoré sú bohatým zdrojom omega-3, súvisí s nižším počtom vrážd. Nasledujúci rok štúdia z Oxfordskej univerzity zistila, že britskí väzni, ktorí dostávali výživové doplnky obsahujúce omega-3, boli menej násilní a antisociálni.

Výskumníci vykonali metaanalýzu 29 randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré merali agresivitu u ľudí užívajúcich doplnky omega-3. Zamerali sa konkrétne na agresívne správanie, nie na širšie črty ako hnev a nepriateľstvo. Zistili, že omega-3 znižuje reaktívnu aj proaktívnu agresivitu, čo znamená, že je účinná pri okamžitých reakciách na provokáciu aj pri plánovanom agresívnom správaní.

Ako to funguje?

Omega-3 hrajú dôležitú úlohu v štruktúre a funkcii mozgu, vrátane regulácie neurotransmiterov a génovej expresie a znižovania zápalu mozgu. Vedci veria, že tieto mechanizmy môžu prispieť k znižovaniu agresivity. Výsledky naznačujú, že suplementácia omega-3 môže zlepšiť fungovanie mozgu a tým zmierniť agresívne správanie.

Aj keď výsledky sú sľubné, vedci zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu na posúdenie dlhodobej účinnosti omega-3 pri znižovaní agresivity. Budúce štúdie by mohli zahŕňať použitie MRI skenov na sledovanie zlepšenia mozgových funkcií a skúmanie genetických faktorov ovplyvňujúcich liečbu omega-3.

Napriek tomu vedci odporúčajú, aby rodičia zvážili doplnky omega-3 pre svoje deti, najmä ak vykazujú agresívne správanie. Omega-3 by mali byť súčasťou širšieho terapeutického plánu, ktorý môže zahŕňať psychologické a farmakologické intervencie. Štúdia publikovaná v časopise Aggression and Violent Behaviour podčiarkuje, že omega-3 sú bezpečné, lacné a široko dostupné, čo z nich robí praktickú voľbu pre zlepšenie duševného zdravia a zníženie agresivity v spoločnosti.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať