Úkony bez informovaného súhlasu či nútené sterilizácie, pôrodnícke násilie je prítomné aj na Slovensku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
pôrod
Foto: ilustračné, Thinkstock

Nerešpektovanie súkromia, úkony bez informovaného súhlasu, pripútavanie na lôžko, šitie pôrodných poranení bez anestézie, nútené sterilizácie, zastrašovanie a urážanie.

Problémy slovenských pôrodníc

To sú len niektoré z prejavov násilia a iného porušovania reprodukčných práv žien vo svete, na ktoré v nedávno vydanej správe upozornila osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonovićová.

Ľudskoprávne mimovládne organizácie – Poradňa pre občianske a ľudské práva, Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy upozorňujú, že mnohé z týchto problematických praktík a systémových nedostatkov sú dlhodobo prítomné aj v pôrodníctve na Slovensku.

Vzhľadom na medzinárodnoprávne záväzky Slovenska by podľa nich aj slovenská vláda a ďalší zodpovední aktéri mali správe venovať adekvátnu pozornosť a jej odporúčania premietnuť do konkrétnych politík a opatrení. Agentúru SITA o tom informovala mediálna manažérka ODZ Ľubica Trubíniová.

Informovaný súhlas je formalita

Mimovládne organizácie zdokumentovali na Slovensku v ostatných rokoch rozličné formy násilia a iného porušovania práv žien počas pôrodu. Zistili napríklad obmedzovanie pohybu rodiacich žien a ich pripútavanie na lôžko, tlak na brucho, nástrih hrádze bez medicínskeho dôvodu či šitie pôrodných poranení bez anestézie.

Ďalej je to narúšanie súkromia žien, ich urážanie, ponižovanie a zastrašovanie zdravotníckym personálom či obmedzovanie ich práva na osobnú autonómiu a slobodné rozhodovanie o priebehu pôrodu.

Správa takisto zdôrazňuje, že informovaný súhlas, ktorý je nevyhnutný na akýkoľvek úkon zdravotníckeho personálu počas pôrodu, je procesom nepretržitej komunikácie medzi personálom a rodiacimi ženami a tento proces nemožno nahradiť podpisom na formulári.

„Aj z našich výskumov vyplýva, že na Slovensku je získavanie informovaného súhlasu počas poskytovania pôrodnej starostlivosti v drvivej väčšine prípadov iba formalita,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia ODZ.

Násilné sterilizácie Rómiek

Prípady násilných sterilizácií, ktoré často postihujú ženy patriace k menšinám, tiež v správe nechýbajú. V tomto smere sa zmieňuje aj o prípadoch nezákonných sterilizácií rómskych žien zo Slovenska, ktoré pred niekoľkými rokmi potvrdil Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Správa špecificky uvádza aj praktiky ich segregácie v niektorých pôrodniciach na Slovensku.

„Naša vláda porušovanie reprodukčných práv rómskych žien roky ignoruje. V tomto smere je pre Slovensko stále mimoriadne aktuálne aj odporúčanie osobitnej spravodajkyne odškodniť nezákonne sterilizované rómske ženy. Naša vláda však za ich odškodnenie dlhodobo odmieta prevziať zodpovednosť,“ zdôraznila Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Správa rovnako upozorňuje na to, že lekársky personál svoju moc pod rúškom medicínskej nevyhnutnosti často zneužíva na ospravedlňovanie násilia či iného zlého zaobchádzania.

Násilie ospravedlňujú dobrým úmyslom

Podľa Zuzany Kriškovej z občianskeho združenia Ženské kruhy normalizácia násilia a iného porušovania ľudských práv v pôrodniciach je veľmi silne prítomná aj na Slovensku.

„Násilie však neprestáva byť násilím len preto, že ho niekto nevidí alebo nechce vidieť, alebo že sa ho niekto snaží ospravedlňovať dobrými úmyslami, nedostatkom zdrojov či inými zlyhaniami na strane štátu, zdravotníckych zariadení či konkrétnych zdravotníkov a zdravotníčok,“ prízvukovala.

Osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonovićová Valnému zhromaždeniu OSN svoju správu o ľudskoprávnom prístupe k zlému zaobchádzaniu a násiliu na ženách v reprodukčnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na pôrod a pôrodnícke násilie predstavila 4. októbra.

Informácie jej zaslali aj tri spomenuté slovenské mimovládne organizácie, ako aj verejná ochrankyňa práv. Správa adresuje štátom odporúčania, ako účinne riešiť systémové problémy v tejto oblasti.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Dubravka ŠimonovićováJanka DebrecéniováĽubica TrubíniováVanda Durbáková
Firmy a inštitúcie OSN Organizácia Spojených národov