Univerzitná nemocnica v Košiciach potrebuje modernizáciu, s novým projektom sa chce uchádzať o finančnú podporu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Univezitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Foto: www.facebook.com

Obe pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) potrebujú rozsiahle investície do modernizácie objektov a medicínskej infraštruktúry. Vedenie UNLP preto pripravuje projekt, s ktorým sa bude uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR, kde je viac ako miliarda eur určená na obnovu nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Nakoľko ide o prípravu projektu, ktorý musí prejsť schvaľovacím procesom Ministerstva zdravotníctva SR, nemocnica sa nateraz nebude ku konkrétnym ekonomickým otázkam vyjadrovať. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková.

„Základným cieľom našej koncepcie je koncentrácia lôžkovej zdravotnej starostlivosti a jej logické usporiadanie. V areáli na Tr. SNP by sa mala sústrediť akútna starostlivosť vrátane nadväzujúcich odborností a v areáli Rastislavova najmä následná a dlhodobá zdravotná starostlivosť. Na Tr. SNP navrhujeme prioritne výstavbu nového bloku A a B. Prvý by združoval akútnu medicínu, komplex centrálnych operačných sál, urgentný príjem a day care center. Nový blok B by zase slúžil ako Centrum pre matku a dieťa, vrátane gynekológie a pôrodníctva,“ informoval generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Cieľom je dobudovať chýbajúce pracoviská

V areáli Rastislavova navrhuje koncepcia rekonštrukciu monobloku XIX., výstavbu objektu Centra pre duševné zdravie a objektu infektológie a pneumológie a následný presun lôžkových oddelení nachádzajúcich sa vo východnej časti areálu, ktoré fungujú vo väčšine prípadov v absolútne nevyhovujúcich podmienkach.

Cieľom je dobudovať chýbajúce pracoviská, a to oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie chronickej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti a oddelenie popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Koncepcia je vypracovaná v súlade s tzv. optimalizáciou siete nemocníc, ktorá bola schválená koncom minulého roka. „Na základe tohto scenára počítame s možným nárastom približne 6 600 hospitalizačných prípadov práve vplyvom implementácie optimalizácie siete nemocníc,“ uviedol Slávik.

Vybudovanie urgentného príjmu

Pre dosiahnutie optimálnej úrovne komplexnosti a kvality zdravotnej starostlivosti o akútne stavy odporúča vedenie UNLP vybudovanie komplexného urgentného príjmu v areáli Tr. SNP, s priamou väzbou na všetky potrebné odbornosti a s priamym prepojením na Detskú fakultnú nemocnicu Košice a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Areál je zároveň dobre prepojený s Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika Košice.

Na Rastislavovej zase zmeny umožnia širšiu spoluprácu s Východoslovenským onkologickým ústavom a Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny. „Naším cieľom je reorganizácia jednotlivých pracovísk v rámci areálov UNLP. Chceme dosiahnuť zvýšenie efektivity zdravotníckej prevádzky, zlepšenie logistických väzieb a jasné definovanie trasológie pacientov. Všetko bude slúžiť na zvýšenie pohodlia a komfortu pre pacientov, sprevádzajúce osoby a personál nemocnice,“ dodal Slávik.

„O medicínskych zručnostiach a špičkových výkonoch zdravotníkov UNLP niet pochýb, budovy a zariadenia sú však morálne zastarané a potrebujú nevyhnutnú obnovu. Košičania a obyvatelia východného Slovenska si zaslúžia kvalitné, moderné zdravotnícke zariadenie. Rekonštrukcia a modernizácia druhej najväčšej nemocnice v krajine výrazne zlepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a pracovné prostredie našich zamestnancov,“ dodal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján SlávikMonika Krišková
Firmy a inštitúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny KošiceLF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachMZ Ministerstvo zdravotníctva SRUNLP KE Univerzitná nemocnica L. Pasteura KošiceVÚSCh Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbVýchodoslovenský onkologický ústav