Vzniknúť by mala nová pozícia sestry s pokročilou praxou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Iveta Lazorová
Iveta Lazorová | Foto: SITA / Marko Erd

Ide o jedno z opatrení, ktoré by malo pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) a Ministerstvo zdravotníctva SR sa dohodli na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Ako informovali v utorok zástupcovia komory, pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou, či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.

Poriadok v kompetenciách

Prvým navrhovaným opatrením je podľa prezidentky SK SaPA Ivety Lazorovej urobenie poriadku v kompetenciách, aby každá sestra jasne vedela, čo môže robiť a čo naopak nemusí vykonávať. „Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Sestry a pôrodné asistentky sa čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci,“ poznamenala Lazorová.

Komora sestier je preto rada, že so zástupcami ministerstva prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov a do legislatívneho návrhu sa zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované. Podľa zástupcov SK SaPA rozšírením kompetencií u niektorých sestier sa skvalitní zdravotná starostlivosť o pacienta, taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti.

Zároveň by to mohla byť podľa prezidentky motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia. „Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení,“ dodala Lazorová.

Nová pozícia sestry s pokročilou praxou

V rámci nových opatrení by sa mala tiež zriadiť nová pozícia sestry s pokročilou praxou, ktorá by mala byť motivovaná vyššou mzdou. Ako ďalej povedala členka Prezídia a Rady SK SaPA Zuzana Haladová, Medzinárodná federácia sestier definuje sestru s pokročilou praxou ako sestru, ktorá získala odborné vedomosti a zručnosti pre rozhodovanie a kompetencie klinickej rozšírenej praxe, pričom odporúčané je ukončené magisterské vzdelanie.

Sestra s pokročilou praxou na Slovensku by mala okrem iného viesť tím, predpisovať zdravotnícky materiál a lieky, plánovať stratégie, rozhodovať o starostlivosti, viesť študentov ošetrovateľstva.

„Sestra s pokročilou praxou by ďalej mala zavádzať a hodnotiť systém kvality ošetrovateľskej starostlivosti, tvoriť ošetrovateľské štandardy, manažovať a zodpovedať za plnenie medikamentóznej liečby pacientovi. Taktiež by mala kontrolovať a analyzovať záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii, riadiť prácu členov ošetrovateľského tímu či určovať a podávať liečbu na tlmenie bolesti a zníženie telesnej teploty a vyhodnocovať ich účinnosť v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na základe pokynov lekára,“ priblížila Haladová.

Sestra s pokročilou praxou by tiež mohla predpisovať dietetické potraviny alebo vystavovať recepty pre vybrané lieky a základné druhy zdravotníckych pomôcok stabilizovaným chronickým pacientom na základe odporúčania lekára.

Ako uviedla v reakcii hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, ministerstvo intenzívne spolupracuje so SK SaPA a v spolupráci s komorou pripravili aj legislatívny návrh, ktorý jasne definuje kompetencie sestier. „Cieľom je zadefinovať jasný a zrozumiteľný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a následne tomu prislúchajúcim kompetenciám. V prípade tzv. sestier s pokročilou praxou je rezort otvorený aj diskusii o navýšení odmeňovania týchto sestier, aktuálne analyzujeme finančný dopad takéhoto opatrenia. Predpokladáme, že legislatívny návrh komplexne upravujúci kompetencie zdravotníckych pracovníkov, teda nielen sestier, by mohol ísť do legislatívneho procesu ešte v tomto mesiaci,“ informovala.

Optimalizácia špecializačných študijných programov

Jedným z projektov spolupráce ministerstva a komory je aj optimalizácia špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencie. Cieľom tohto opatrenia je podľa člena Prezídia a Rady SK SaPA Milana Laurinca umožniť sestrám špecialistkám zlepšenie medziodborovej spolupráce, zníženie finančného zaťaženia sestier pri prehlbovaní vzdelania, univerzálnejšie využitie sestier špecialistiek na trhu práce a v neposlednom rade zvýšenie kvality špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

„Sme radi, že po stretnutiach, ktoré sme absolvovali s predstaviteľmi odborov vzdelávania a ošetrovateľstva MZ SR, vzdelávacími ustanovizňami a zástupcami zamestnávateľov môžeme konštatovať, že sme sa dohodli na optimalizácii týchto programov a z celkového počtu trinásť špecializácií sa nám ich podarilo zredukovať na osem,“ uviedol Laurinc.

V rámci optimalizácie špecializačných študijných programov sa navrhuje osem špecializácií: 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 2. inštrumentovanie v operačnej sále, 3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, 4. ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 5. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 6. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 7. perfuziológia (metóda, ktorá sa využíva pri operácii srdca) 8. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (nová špecializácia).

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek