Zdravotná starostlivosť pri pôrodoch dostatočne nezohľadňuje práva žien, zistila ombudsmanka Patakyová

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
pôrod
Foto: ilustračné, Thinkstock.

Zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Vyplýva to zo zistení ombudsmanky Márie Patakyovej, o ktorých v tlačovej správe informuje hovorkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv Michaela Pavelková.

Najzávažnejšími sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity, ako aj dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Závažné zistenia mapovacej štúdie

Ombudsmanka už výsledky mapovacej štúdie o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov odoslala ministerstvu zdravotníctva, odborným inštitúciám, univerzitám či mimovládnym organizáciám.

„Vážim si hlas každej ženy, ktorá sa zapojila do prieskumu a poskytla tak dôležité informácie o svojich skúsenostiach. Vďaka nim sa nám podarilo zrealizovať mapovaciu štúdiu, ktorá poukazuje na závažné zistenia týkajúce sa porušovania práv žien pri pôrodoch,“ uviedla ombudsmanka Patakyová.

Problémové je aj správanie zdravotníkov

Online prieskum poukázal na závažné porušovanie práv na ochranu súkromia, dôstojnosti a rešpektovania telesnej a psychickej integrity rodičiek. Podľa ombudsmanky za to na jednej strane môže nevhodná organizácia, priestorové kapacity a vybavenie pôrodníc, na druhej strane je to správanie zdravotníckeho personálu.

„Priestorové nedostatky sa v praxi prejavovali preplnenými izbami, nedostatočnou separáciou pôrodných boxov, nevhodným natočením pôrodných kresiel a nedostatočným počtom hygienických zariadení. V niektorých prípadoch bolo k dispozícii iba jedno hygienické zariadenie pre všetky rodičky, ako aj pre sprevádzajúce osoby,“ uvádza ombudsmanka.

Prieskum odhalil viaceré porušenia

Z prieskumu vyplynulo, že 55,1 percenta zapojených žien podpisovali informovaný súhlas pri príjme do nemocnice. Dostali ho len v písomnej forme a neboli poučené o jeho obsahu, respektíve im ho nevysvetlili. S pôrodom bez umožnenia sprevádzajúcej osoby sa stretlo 13 percent žien.

Prieskum tiež ukázal, že takmer polovica žien z prieskumu zažila nástrih hrádze, zakázaný tlak na brucho zažilo 40 percent rodičiek, z toho viac ako 75 percent prípadov bolo bez súhlasu.

Ombudsmanka navrhla niekoľko riešení

Podľa Patakyovej by nelichotivú situáciu vyriešilo zavedenie jednotne aplikovateľných štandardov, ktoré by zohľadňovali vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien.

„Navrhujem zabezpečiť primerané finančné prostriedky pre zdravotnícke zariadenia, aby poskytovali dôstojné prostredie pre rodiace ženy a vyhovujúce pracovné podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ uvádza ombudsmanka.

Tá sa chce zasadzovať aj o možnosť účasti blízkej osoby pri pôrode či o školenia pre zdravotnícky personál, ktoré by zvýšili povedomie o násilí páchanom na ženách.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Mária Patakyová
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR