Zriedkavé autoimunitné ochorenie trápi na Slovensku čoraz viac ľudí, pribúda stovka prípadov ročne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ochorenie, chrípka, črevná viróza
Tento článok pre vás načítala AI.

Myasténia gravis (MG) je zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje rôznymi spôsobmi, od miernej svalovej slabosti až po závažné symptómy, ktoré môžu ohroziť život pacienta. Postihuje približne 20 zo 100-tisíc ľudí.

Na Slovensku myasténiou gravis trpí približne 1 700 ľudí, no počet pacientov s týmto ochorením sa v posledných dvoch desaťročiach dramaticky zvýšil. Pribúda približne 100 nových prípadov ročne.

Najčastejšie príznaky ochorenia

Medzi najčastejšie príznaky tohto ochorenia patrí svalová slabosť, únava, problémy s prehĺtaním, žuvaním, dýchaním a dvojité videnie alebo padnuté viečka. Najčastejšie sa prejavuje medzi 20. až 40. rokom života hlavne u žien a medzi 60. až 80. rokom života u oboch pohlaví.

Vo vzniku niektorých foriem tohto ochorenia, hlavne u jedincov vo veku do 40 až 45 rokov, zohráva zásadnú úlohu v patogenéze myasténie gravis detská žľaza, inak nazvaná aj týmus.

„Zásadným trendom v epidemiológii myasténie gravis v celom svete je nárast výskytu vo vyšších vekových kategóriách. Práve nárast celkového výskytu je daný prudkým nárastom myasténie gravis po 60. roku veku. Podľa našich epidemiologických štúdií tvoria pacienti so vznikom tohto ochorenia nad 70 rokov 20 percent všetkých pacientov s myasténiou gravis a vznik po 80. roku veku nie je vôbec výnimočný,“ uviedol Ivan Martinka z Centra pre neuromuskulárne ochorenia pri Univerzitnej nemocnici Bratislava-Ružinov a zakladateľ OZ Združenie pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami. Dokonca sa podľa neho vyskytlo zopár pacientov s prvými prejavmi až po deväťdesiatke.

Dôkladný rozhovor a klinické vyšetrenie

Správna diagnostika myasténie gravis je kľúčom k správnej liečbe. „Najdôležitejší je dôkladný rozhovor a klinické vyšetrenie. Pri typických prípadoch je vysoko pravdepodobné rýchle stanovenie diagnózy už na základe týchto prejavov. Diagnóza sa potom potvrdzuje na základe vyšetrenia protilátok proti acetylcholínovýmreceptorom (AChR) alebo svalovo špecifickej kináze (MuSK) a ďalším. Vtedy je diagnóza definitívna,“ tvrdí Martinka.

Elektromyografia (EMG) je ďalším diagnostickým testom, ktorý sa používa na meranie elektrickej aktivity svalov prostredníctvom elektród. Tento test môže odhaliť oslabenie svalov a charakteristické zmeny v elektrickej aktivite spojené s myasténiou gravis.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Univerzitná nemocnica Bratislava