Zamestnanosť žien starších ako 55 rokov rastie a nie je za tým len efekt starnúceho obyvateľstva (analýza)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stara zena pocitac
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Na slovenskom trhu práce je aktívnych viac Sloveniek vo veku nad 55 rokov ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. Naopak, mladých žien do 29 rokov zo zamestnanosti výrazne ubudlo.

Vyplýva to nielen z absolútnych počtov výberového zisťovania pracovných síl, ale aj z relatívnych mier zamestnanosti, ktoré zverejňuje Eurostat. Nie je za tým teda len efekt starnúceho obyvateľstva a menej početnej mladšej generácie, ale aj možnosti a ochota pracovať.

Najskôr pandémia koronavírusu, potom kumulácia kríz mali vplyv na zamestnanosť žien na celom svete. Napríklad 55 percent pracovných miest zrušených v apríli 2020 v USA patrilo ženám, hoci na pracovnej sile majú nižší ako polovičný podiel.

Pandémia zobrala prácu aj Slovenkám

Súviselo to so štruktúrou nemanažérskych pracovných pozícií či slabšími možnosťami pracovať na diaľku, ale najmä s preberaním väčšej zodpovednosti za starostlivosť o rodinu a domácnosť. Strata pracovných miest postihla aj Slovenky, ale rodový rozdiel v strate zamestnania však nebol taký zásadný ako v zámorí.

Ku koncu prvého kovidového roka 2020 zaniklo 54-tisíc pracovných miest, z toho 48 percent z nich patrilo ženám. To mierne prevyšuje podiel žien na zamestnanosti. Ak by mal byť zachovaný – čisto teoreticky – princíp rovnosti, zaniklo by 47 percent pracovných miest, na ktorých pracujú ženy. Taký je ich podiel na zamestnanosti podľa štatistického výberového zisťovania pracovných síl.

Časť zo zaniknutých pracovných pozícií sa postupne obnovuje alebo nahrádza novými v iných sektoroch. Ale ani koncom vlaňajška počet zamestnaných nedosiahol predpandemickú úroveň.

Nízka miera zamestnanosti mladých matiek s deťmi

Viac ako rodový pomer sa na trhu práce zmenila veková štruktúra. Najväčšou skupinou, ktorá prestala podnikať, odišla zo zamestnania alebo oň prišla, boli mladé ženy vo veku do 29 rokov. Už v prvom kovidovom roku prestalo pracovať takmer 20-tisíc mladých žien.

Na trhu práce táto veková kategória doposiaľ chýba. Miera zamestnanosti mladých žien vo veku 20 až 24 rokov na Slovensku patrila k najnižším v EÚ už pred pandémiou a odvtedy sa ešte viac znížila. Medzinárodné inštitúcie už dlhšie Slovensku vytýkajú nízku mieru zamestnanosti mladých matiek s deťmi a pripisujú to aj nedostatočnej ponuke služieb starostlivosti o deti.

Počet zamestnaných Sloveniek vo veku nad 55 rokov sa oproti predpandemickému obdobiu zvýšil. Firmy a inštitúcie chápu nevyhnutnosť podporovania využiteľnej pracovnej sily v starnúcej populácii. Miera zamestnanosti žien starších ako 55 rokov v roku 2021 dosiahla historické maximum. Slovensko tým síce prevýšilo priemer Únie, ale do prvej desiatky krajín sa nedostalo.

Programy odbornej prípravy a vzdelávania

Okrem zmeny vekovej štruktúry na trhu práce prechodne ubudli živnosti v sektoroch s prevahou žien. Živnosti žien sú sústredené najmä v službách, založených na osobných kontaktoch, ktorú majú obmedzenú digitálnu infraštruktúru.

Oblasti ubytovacích a osobných služieb, umenia či rekreácie mali sťažené možnosti prispôsobiť sa pandémii a presunúť svoje činnosti na internet. Počas pandémie počet živností klesol, vlani sa samozamestnávanie opäť obnovilo.

Zmena štruktúry zamestnaných žien zvýrazňuje nutnosť investovania do služieb starostlivosti o deti a hlavne ich cenovej dostupnosti pre rodiny. Ponuka flexibilných pracovných podmienok, ako je práca na čiastočný úväzok, zdieľanie pracovných miest alebo práca na diaľku, by mohla ženám pomôcť zladiť ich pracovné a rodinné povinnosti.

Ženám – podnikateľkám by pomohli programy odbornej prípravy a vzdelávania. Informačné kampane zas pomôžu vytvoriť inkluzívne pracovné prostredie pre ženy v nižších aj vyšších vekových kategóriách.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Eurostat