Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie. Na druhej strane nemusia byť dobre pripravené na vojnové konflikty

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Wonderinterest_logo.jpg
Foto: Wonderinterest Trading

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné firmy. Naopak, počas krízy, ktorú vyvolala ruská vojna na Ukrajine, stratili sledované ESG spoločnosti z indexu MSCI World ESG Leaders na hodnote o niečo viac ako spoločnosti z materského indexu MSCI World. Vyplýva to z januárovej štúdie Top ESG spoločností sveta 2024, ktorú vypracovala investičná spoločnosť Wonderinterest Trading.

Lepšia výkonnosť v bežných časoch a horšia v časoch krízy

Ročná výkonnosť indexu MSCI World ESG Leaders bola v decembri 2023 na úrovni 26 %. Vďaka tomu skupina oceňovaných spoločensky zodpovedných firiem, do ktorej patrí napríklad Microsoft, Nvidia, Alphabet, Johnson & Johnson a Tesla, prekonala výkonnosť materského indexu MSCI World o viac ako 1,5 percentuálneho bodu, teda o 6 %.*

Opačná situácia bola v roku 2022, ktorý bol náročný a turbulentný nielen pre trhy ako celok, ale ešte výraznejšie sa prejavil na hodnote indexu MSCI World ESG Leaders. V roku, v ktorom vypukla vojna na Ukrajine a vrcholila energetická kríza, si ESG verzia indexu odpísala viac ako 19 % a zaznamenala takmer o jeden a pol percentuálneho bodu vyšší pokles hodnoty ako jej materský index.*

Štúdia skúmajúca stratégie veľkých globálnych spoločností, ktoré sú silné v oblasti ESG ukazuje, že hoci od začiatku pandémie dlhodobo preukazovali lepšiu odolnosť voči výkyvom na trhoch oproti bežným aktívam, zdá sa, že obrovské geopolitické výzvy a riziká, ktoré sa objavili v posledných rokoch v dôsledku dopadov pandémie a vojnových konfliktov sa nakoniec predsa len v roku 2022 podpísali na ich vývoji. „Napriek tomu, že spoločnosti riadiace sa ESG kritériami dnes už zastávajú stabilné miesto ako súčasť portfólia investorov, čaká ich nepochybne ešte množstvo výziev vyplývajúcich zo zmien v globálnej ekonomike, s ktorými sa budú musieť vysporiadať,“ uviedla Olívia Lacenová, hlavná analytička spoločnosti Wonderinterest Trading.

Vývoj trhovej hodnoty indexov MSCI World ESG Leaders a MSCI World (%)*

Esg vs. non esg firmy_2021_2023_porovnanie.jpg
Foto: Wonderinterest Trading

Zdroj: Wonderinterest Trading na základe dát MSCI.com

Investori sa stále viac zaujímajú o ESG parametre firiem

Faktom je, že riziko vojny si podnikový sektor veľmi dobre uvedomuje. Napríklad správa Geostrategic Outlook 2024 spoločnosti EY jasne uvádza, že vnímanie geopolitického rizika v podnikovom sektore merané počtom jeho zmienok v podnikových materiáloch je od roku 2022 vyššie ako pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

„Z dlhodobého hľadiska majú ESG spoločnosti našliapnuté na dosahovanie lepších výsledkov oproti spoločnostiam, ktoré sa týmito kritériami neriadia, Jedným z hlavných dôvodov je rastúci záujem o tento druh investícií a tým pádom tlak, aby aj ďalšie spoločnosti prispôsobovali svoje podnikanie v súlade s ESG kritériami,“ uviedla Lacenová.

Poprední svetoví hráči v indexe MSCI World ESG Leaders pristupujú k stratégii udržateľnosti rôznymi spôsobmi. Pre niektorých z nich sú klimatické zmeny a s nimi spojené riziká a príležitosti základom ich aktivít. Spoločnosti Microsoft a Alphabet sa v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti dokonca viac zameriavajú na zmenu klímy ako na oblasti súvisiace s priamymi vplyvmi na trh a zákazníkov, čiže na regulačné otázky.

Druhý prístup, ktorý možno pozorovať v spoločnostiach Johnson & Johnson, Lilly a Home Depot, neodmysliteľne spája udržateľnosť s obchodnými cieľmi. Extrémnym prípadom je v tomto smere spoločnosť Tesla, kde sú ciele udržateľnosti takmer stopercentne prepojené s obchodnými cieľmi, t. j. spoločnosť napríklad tvrdí, že jej príspevok k ochrane klímy sa rovná jej prognóze budúceho predaja elektromobilov.

ESG spoločnosti kladú dôraz nielen na ich záujem o ochranu planéty, ale aj na opatrenia v prospech rozmanitosti zamestnancov. Zároveň sa zaujímajú aj o bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane prístupu k surovinám. Stále väčšiu dôležitosť pravdepodobne budú mať aj riadiace kritériá a s nimi súvisiaca pripravenosť firiem na krízové udalosti, vrátane hrozieb a príležitostí, ako sú vládne nariadenia alebo verejné obstarávanie vyplývajúce z potrieb „vojnovej ekonomiky“.

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.

O investičnej spoločnosti Wonderinterest Trading

Wonderinterest Trading Ltd. je cyperská investičná spoločnosť s európskou licenciou pod dohľadom a reguláciou CySec, ktorá ponúka klientom viac ako 1 000 obchodných nástrojov. Viac informácií o spoločnosti: https://wonderinterest.com/cs

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Wonderinterest Trading