Dotýkať sa umenia? V SNG povolené!

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sng.jpg
Foto: SNG

V Slovenskej národnej galérii pribudla vo výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení haptická pomôcka na sprístupnenie výtvarných diel nevidiacim a slabozrakým návštevníkom/návštevníčkam. Pomôcka je súčasťou komplexnejšej snahy SNG o sprístupňovanie umenia rôznorodým skupinám.

Ide o elektronický rozprávací a dotykový rám určený pre nevidiacich a slabozrakých, vyskúšať si ho ale môže ktokoľvek, kto má záujem. Na 2. poschodí Esterházyho paláca v Bratislave je zatiaľ umiestnený jeden testovací prototyp navrhnutý na mieru výhradne pre Slovenskú národnú galériu k vzácnemu gotickému dielu zo zbierok SNG Madona s anjelmi z Popradu.

Hapticko-zvuková pomôcka vďaka audiokomentáru vedie ruky návštevníkov/návštevníčok detailnou reliéfnou kópiou diela, ktoré je preto možné vnímať hmatom, sluchom aj zrakom. Striedavo sa im prihovára ženský a mužský hlas, jeden vedie ruky a popisuje dielo, druhý vysvetľuje symboliku obrazu. Rozprávajúci dotykový rám je duševným vlastníctvom PhDr. Ildikó Guzíkovej a je zapísaný do registra na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ako aj do registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Pri tejto príležitosti sa pracovníci/pracovníčky prvého kontaktu SNG zúčastnili školenia zameraného na lepšie pochopenie zrakového hendikepu, ktoré viedla Dušana Blašková, metodička rozvoja spolkovej činnosti z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Školenie prinieslo informácie a praktické cvičenia o tom, ako lepšie a bezpečne sprístupniť priestory galérie a asistovať pri pohybe v budove publiku so zrakovým znevýhodnením,“ vysvetľuje Marcela Kvetková z Oddelenia marketingu a tvorby programov SNG. „V priebehu apríla uskutočníme aj prehliadku výstavy spojenú s workshopom využívajúcim haptické vnímanie pre členov/členky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento balíček nazvaný Dotyk s umením sme zaradili aj do série programov pre materské školy,“ dopĺňa Kvetková.

Sng2.jpg
Foto: SNG

Pomôcka je súčasťou komplexnejšej snahy SNG o sprístupňovanie umenia ako jednej zo základných funkcií galérie. Okrem samotných kurátorských výstav v ňom hrajú rolu najmä sprievodné a vzdelávacie programy, ktoré sa však viažu na určitý čas a pri bežnej návšteve sú ľudia o tento benefit ukrátení. Preto sa SNG už dlhšie zameriava na individuálnych návštevníkov/návštevníčky, a to posilnením dostupnosti informácií v galerijnom priestore v anglickom jazyku, začlenením rôznych interaktívnych vzdelávacích prvkov do výstav, ktoré sú fyzicky prítomné alebo odkazujú na rozšírené obsahy v online priestore.

SNG zároveň upriamuje intenzívnejšiu pozornosť na prácu so znevýhodnenými skupinami. V galerijnom prostredí do nich patria napríklad deti, seniori, ľudia s mobilným, zrakovým, sluchovým či mentálnym znevýhodnením, ale aj mnohí ďalší, ktorí na prvý pohľad nemusia prekonávať zjavné bariéry, no pri návšteve galérie sa necítia byť vítaní.

„Programovú ponuku sa snažíme nastavovať tak, aby si každá cieľová skupina našla niečo pre seba. Už niekoľko rokov spolupracujeme s rôznymi domovmi sociálnych služieb a vytvárame programy, ktoré okrem toho, že majú istú arteterapeutickú rovinu, vytvárajú pre klientov/klientky priestor na dôstojné stretávanie sa s umením a kultúrou. Veľmi dôležitý moment prístupnosti je práve nevyčleňovanie znevýhodnených skupín z bežného fungovania,“ hovorí Barbora Tribulová, vedúca Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG. Arteterapeutické výtvarné workshopy absolvujú klienti/klientky DSS často v týchto centrách, no návšteva galérie je pre nich silným zážitkom. „Vedieť, že váš hlas bol vypočutý, je pre znevýhodnené skupiny pomerne silným momentom, ku ktorému môžeme zaradiť aj umiestnenie spomínaného haptického reliéfu do našej výstavy. Navyše je to jasný signál nielen pre znevýhodnené skupiny, ale aj pre širokú verejnosť, nabádajúci k podpore inkluzívnej spoločnosti,“ uzatvára Tribulová.

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Slovenská národná galériaSNG Slovenská národná galéria