Európska komisia začína konania proti Maďarsku a Poľsku pre porušenia základných práv LGBTIQ osôb

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dúhový PRIDE Bratislava 2019
Maďarsko a Poľsko majú dva mesiace na to, aby Európskej komisii odpovedali. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová

Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že začína konania o porušení povinnosti proti Maďarsku a Poľsku v súvislosti s rovnosťou a ochranou základných práv.

V prípade Maďarska EK zakročila pre nedávno prijatý zákona, ktorý zakazuje alebo obmedzuje prístup k obsahu, ktorý podporuje alebo zobrazuje tzv. osobnú identitu odlišnú od pohlavia pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Chýba vysvetlenie

Hoci zákon deklaruje ochranu detí, Maďarsko nevysvetlilo, prečo by malo vystavenie LGBTIQ obsahu ako takému poškodiť ich dobré životné podmienky alebo nebolo v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa.

Komisia sa preto rozhodla poslať Maďarsku formálnu výzvu, pretože sa domnieva, že zákon porušuje niekoľko pravidiel Európskej únie (EÚ), vrátane smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, smernice o elektronickom obchode či GDPR, a tiež porušuje ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu a informácií, právo na rešpektovanie súkromného života a právo na nediskrimináciu, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv EÚ.

Konanie voči Maďarsku sa tiež týka povinného upozornenia na tematiku LGBTIQ osôb na jednej detskej knihe z januára tohto roku, ktoré podľa EK porušuje právo na slobodu prejavu a nediskrimináciu a tiež smernicu EÚ o nekalých obchodných praktikách. Aj v tomto prípade poslala do Budapešti formálnu výzvu.

Neodpovedá ani Poľsko

Pokiaľ ide o Poľsko, tamojšie orgány podľa EK neodpovedali úplne a primerane na jej otázky týkajúce sa povahy a vplyvu uznesení o tzv. zónach bez ideológie LGBT, ktoré prijalo niekoľko poľských regiónov a obcí.

Komisia sa obáva, že tieto vyhlásenia môžu porušovať zákony EÚ týkajúce sa diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a je preto podľa nej nevyhnutné dôkladne zanalyzovať kompatibilitu uznesení s európskym právom. Keďže EK vyzvala poľské úrady na spoluprácu už vo februári a dosiaľ jej neposkytli žiadané informácie a neodpovedali na väčšinu jej žiadostí, poslala Poľsku formálnu výzvu pre nedostatočnú spoluprácu.

Maďarsko a Poľsko majú dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia EK. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť, že im zašle odôvodnené stanovisko a v ďalšom kroku veci postúpi Súdnemu dvoru Európskej únie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaSúdny dvor Európskej únie