Šimkovičovej zákon o RTVS dostal od vlády zelenú, vznikne Slovenská televízia a rozhlas

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
MK SR: Kontrolný deň na ministerstve
Sprava: Premiér SR Róbert Fico, ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala počas kontrolného dňa na Ministerstve kultúry SR. Bratislava, 22. apríl 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Tento článok pre vás načítala AI.

Vládny kabinet schválil návrh zákona o Slovenskom rozhlase a televízii. Schválený materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.

„Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe,“ píše sa v ňom.

Nový poradný orgán rady

Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.

Zmeny by mali prispieť k vyššej flexibilite, schválený návrh prináša i nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby i odvolávania riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa aj procesu utvárania Rady Slovenskej televízie a rozhlasu.

Zaviesť by sa mal i nový poradný orgán rady. „Predložený návrh zákona vychádza z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúce k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj zo záverov pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania pristúpil predkladateľ k zásadnejším zmenám návrhu zákona,“ uvádza sa ďalej v materiáli.

Financovanie výlučne zo štátneho rozpočtu

Návrh zachováva financovanie verejnoprávneho vysielateľa výlučne zo štátneho rozpočtu a rešpektuje, že v minulosti boli zrušené koncesionárske poplatky.

„Zavádza sa dôslednejšia kontrola narábania s pridelenými finančnými prostriedkami, ktorá bude zabezpečená tak, že do rozhodovacích a najmä kontrolných procesov v novej verejnoprávnej inštitúcii budú priamo zapojení odborníci nominovaní Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky,“ uvádza materiál.

Novým poradným orgánom rady, ktorý by mal vzniknúť, bude etická komisia. Tá by mala zaujímať stanoviská k štatútu programových pracovníkov, ďalších tvorivých pracovníkov i spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu. Dbať by mala i na dodržiavanie etických princípov, a navrhovať by mala opatrenia na zaistenie ich dodržiavania.

Zmena názvu verejnoprávneho vysielateľa

Verejnoprávny vysielateľ dostane i nový názov. V materiáli je zmena zdôvodnená tým, že „súčasný spoločný názov inštitúcie pre slovenské verejnoprávne médiá Rozhlas a televízia Slovenska degraduje slovenský národ na región Slovensko, pretože namiesto prívlastku „slovenský,“ „slovenská“ označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska“.

„Z dôvodu, že spolu s návrhom zákona sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, upravené znenie návrhu zákona nebolo predmetom medzirezortného pripomienkového konania v súlade s čl. 15 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky,“ uvádza sa v predkladacej správe. Samostatný bod o skrátenom legislatívnom procese nebol v dnešnom programe rokovania vlády.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martina Šimkovičová
Firmy a inštitúcie MK Ministerstvo kultúry SRRTVS Rozhlas a televízia Slovenska