Hroncová rokovala o ochrane kultúrneho dedičstva, cieľom je pomoc aj prehĺbenie spolupráce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Silvia Hroncová
Ministerka kultúry Silvia Hroncová. Foto: SITA/Diana Černáková

Ministerka kultúry Silvia Hroncová rokovala so svojimi kolegami z ostatných štátov V4 o ochrane lokalít kultúrneho dedičstva zasiahnutých mimoriadnymi udalosťami. Téma bola zvolená z dôvodu požiaru v Banskej Štiavnici, ako aj v kontexte trvajúceho ničenia pamiatok UNESCO Ruskom na Ukrajine.

Šéfka slovenského ministerstva kultúry sa s námestníkom ministra kultúry Českej republiky Michalom Šašekom, ministrom kultúry a kultúrneho dedičstva Poľskej republiky Piotrom Glińskim a ministrom kultúry a inovácií Maďarska Jánosom Csákom stretla v átriu Slovenskej národnej galérie.

Pomoc pri ochrane kultúrneho dedičstva

Spoločne prerokovali perspektívu prehĺbenia spolupráce a vzájomnej pomoci pri ochrane kultúrneho dedičstva. Dôraz kládli na komplexnosť problematiky i na to, že zahŕňa preventívne i reaktívne aspekty. Ako nástroj adresnejšej pomoci vnímajú napríklad vytvorenie spoločnej platformy pre mimoriadne udalosti, ktorá by mohla napomôcť efektívnejšej mobilite expertov.

Zhoda medzi rokujúcimi panovala i v tom, že štáty V4 by mohli využiť skúsenosti zo spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na pomoc Ukrajine a ukrajinskému obyvateľstvu. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Odovzdanie Medzinárodnej vyšehradskej ceny

V rámci stretnutia odovzdali aj Medzinárodnú vyšehradskú cenu za podporu a rozvoj spolupráce krajín V4 v kultúrnej oblasti. Ešte v roku 2021 bolo rozhodnuté, že ju dostane Národné centrum kultúry Poľska sídliace vo Varšave, avšak pre pandemické opatrenia nebolo možné odovzdať ju.

„Cenu odovzdala ministerka kultúry Silvia Hroncová riaditeľovi centra Rafałovi Wiśniewskemu. Národné centrum kultúry Poľska (poľsky: Narodowe Centrum Kultury) je kultúrna inštitúcia so šesťdesiatročnou tradíciou, ktorá pod súčasným názvom pôsobí od roku 2002. Centrum sa zameriava na rozvoj a profesionalizáciu kultúrneho sektora prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie a zručností manažérov, animátorov a ďalších odborníkov vďaka školeniam vedených poľskými a medzinárodnými odborníkmi, ako aj na báze výmenných programov,“ informuje MK SR.

Laureát pre rok 2024

Účastníci stretnutia tiež vybrali laureáta pre rok 2024. Bude ním SoundCzech – Proexportná hudobná kancelária. Nominovaný bol aj Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava, a tiež Medzinárodné stretnutie divadiel strednej Európy Palm Off Fest.

„Pre dnešné rokovanie sme vybrali tému, ktorá sa po ničivom požiari v Banskej Štiavnici môže javiť na prvý pohľad ako výsostne domáca. Od 18. marca, keď požiar vypukol, však vnímame silný element medzinárodnej spolupráce a expertnú pomoc, ktorú nám mnohé štáty ponúkli. Veľmi si túto podporu vážime a chceme ju využiť aj v prospech Vyšehradskej skupiny. Lepšia medzinárodná koordinácia počas mimoriadnych situácií môže totiž výrazne prispieť k záchrane hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva,“ uviedla ministerka Hroncová.

Výzvy pre objekty zasiahnuté požiarom

Ministerstvo tiež zverejňuje dve výzvy pre štyri objekty súkromných vlastníkov, ktoré zasiahol marcový požiar. Pre tri subjekty vo vlastníctve štátu už prostriedky boli vyčlenené.

Spomedzi zvyšných štyroch sa tri kultúrne pamiatky môžu uchádzať o pomoc z programu Obnovme si svoj dom, pre objekt, ktorý nemá pamiatkovú ochranu je určená výzva v samostatnom podprograme Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí.

Celková vyčlenená suma je vo výške 4,2 milióna eur a uchádzať sa o prostriedky možno do konca tohtoročného augusta. Povinná spoluúčasť je 20 percent a podmienkou MK SR je i zvýšenie požiarnej bezpečnosti.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe János CsákMichal ŠašekPiotr GlinskiSilvia Hroncová
Firmy a inštitúcie MK Ministerstvo kultúry SRSlovenská národná galériaUNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru