Slováci za 2 roky dobehli v zálohovaní Európu, dokazujú to tieto rekordné čísla

Slováci za 2 roky dobehli v zálohovaní Európu, dokazujú to tieto rekordné čísla
Ilustračné foto: Správca zálohového systému

Výsledky prieskumu agentúry 2muse a Správcu zálohového systému odhalili, že Slovákom záleží na prírode a životnom prostredí. Za rekordné necelé 2 roky sme vyzbierali takmer 2 miliardy nápojových obalov, čím sme sa dokázali dostať na úroveň európskych krajín, ktoré už zálohujú desiatky rokov.

Slovákom a Slovenkám záleží na životnom prostredí a až 97 % z nich si osvojilo systém zálohovania nápojových obalov. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu, ktorý Správca zálohového systému pravidelne realizuje s prieskumnou agentúrou 2muse. Hlavnou motiváciou k zálohovaniu, ktorú respondenti uvádzali v prieskume je okrem financií, zníženie odpadu voľne pohodeného v prírode a zvýšenie miery recyklácie obalov.

Zkthxhk0.jpg
Foto: Správca zálohového systému

Kto na Slovensku najviac zálohuje?

Prieskum ukázal, že viac ako 60% opýtaných vidí za zavedením zálohového systému najmä snahu o ochranu životného prostredia. Finančná motivácia je výraznejšia hlavne v mladšej časti populácie do 35 rokov. Zaujímavosťou je, že ľudia vo veku 55 a viac rokov a tiež respondenti s vysokoškolským vzdelaním sú najoddanejšími „zálohovačmi“ – vracajú najväčší podiel z nakúpených obalov spomedzi všetkých ostatných a aj najviac z nich deklaruje, že vracajú všetky zakúpené obaly späť na odberné miesta.

„Výsledky tohto prieskumu nám poskytujú cenný pohľad na postoj verejnosti nielen k samotnému zálohovaniu , ale aj k environmentálnym otázkam a slúžia ako dobrá východisková pozícia pre ďalšie kroky smerujúce k zlepšeniu systému. Kľúčovým faktorom udržania tohto pozitívneho postoja je neustála komunikácia a vytváranie pozitívnych zákazníckych skúseností,“ uviedla Stanislava Púčková z agentúry 2muse.

Zalohovanie do textu.jpg
Foto: Správca zálohového systému/ 2muse

Za necelé 2 roky takmer 2 miliardy

Od spustenia zálohového systému, ktoré bolo 1. januára 2022 sa blížime k vyzbieranému množstvu 2 miliardy obalov (viac ako 1,8 miliardy obalov, 57 % plastových fliaš, 43 % plechoviek od nápojov). Tieto čísla sú dôkazom toho, že Slováci sa za rekordný čas necelých 2 rokov od spustenia systému dokázali dostať na úroveň krajín, ktoré už zálohujú desiatky rokov. Miera návratnosti plastových fliaš a plechoviek od nápojov, ktorá je aktuálne podľa dát v tomto roku na úrovni 93 % už dnes napĺňa zákonnú hranicu, ktorá mala byť dosiahnutá v roku 2025. V tomto roku bola vyzbieraná už takmer miliarda obalov.

Do systému je zaregistrovaných viac ako 3 200 odberných miest. Výber odberového miesta ovplyvňuje najmä plánovaný budúci nákup či dĺžka čakania v rade.

„S rastúcim povedomím o environmentálnych výzvach sa zdá, že zálohovanie obalov bude hrať naďalej kľúčovú úlohu v snahách o udržateľnejšiu budúcnosť na Slovensku. Snahou a úlohou Správcu zálohového systému je systém chrániť, vylepšovať a pokračovať vo vzdelávaním a osvete, čo môže napomôcť k ešte vyššej účasti obyvateľstva na podpore obehového hospodárstva, na základe ktorého princípe systém úspešne funguje. Slovensko tak chráni nielen svoju prírodu od voľne pohodeného odpadu, ale aj prispieva k ochrane prírodných zdrojov,“ uviedol Marián Áč, riaditeľ Správcu zálohového systému a dodáva, že do budúcnosti je dôležité, aby sa rôzne zainteresované strany spojili a pracovali spoločne na dosiahnutí udržateľnejších a ekologicky prijateľnejších riešení.

Zalohovanie do textu 2.jpg
Foto: Správca zálohového systému/ 2muse

Slovensko je vzorom pre ostatné krajiny

Výsledky prieskumu dokazujú, že Slovensko sa stáva vzorom pre ostatné krajiny, ktoré zálohový systém plánujú spúšťať, a to vďaka spoločnému zapojeniu výrobcov, distribútorov a v neposlednom rade i spotrebiteľov. V tomto smere je Správca aktívnym partnerom pre konzultácie k podpore šírenia myšlienky cirkulárnej ekonomiky nielen v Európe.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Správca zálohového systému


Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom